Ga verder naar de inhoud

Verhoogde prijzen NMBS en De Lijn vanaf 1 februari 2021

18.01.2021

Naar jaarlijkse gewoonte pasten de NMBS en De Lijn hun tarieven op 1 februari aan. De NMBS voorziet in een prijsstijging voor abonnementen van gemiddeld 1,95%. Ook bij De Lijn werden de prijzen voor jaar- en driemaandelijkse abonnementen geïndexeerd. Wat heeft dat concreet tot gevolg?

Voor organisaties uit paritair comité 329.01

  • De prijsstijging betekent een verhoogde werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer met de trein en het openbaar vervoer van De Lijn vanaf februari.
  • Ook de tussenkomst voor woon-werkverkeer met een gemotoriseerd privéverplaatsingsmiddel verhoogt, omdat deze gebonden zijn aan de prijs van een treinabonnement.

Voor organisaties uit paritair comité 329.03

  • De prijsstijging betekent een verhoogde werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer van De Lijn en het woon-werkverkeer met een privéverplaatsingsmiddel vanaf februari.
  • Voor het woon-werkverkeer met de trein blijven dezelfde forfaitaire bedragen gelden.

Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Fiscale fiche 281.10: vanaf inkomstenjaar 2022 bedragen kostenvergoedingen vermelden

De fiscus wil meer zicht krijgen op de kostenvergoedingen die je als werkgever aan je werknemers toekent. Vanaf 2022 zal je dus exacte bedragen moeten invullen op de fiche 281.10.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!