Ga verder naar de inhoud

Tijdelijk werkloos of arbeidsongeschikt tijdens prenataal verlof? Overdragen naar postnataal verlof mogelijk vanaf 1 maart 2020

23.06.2020

Heb je zwangere medewerksters in dienst die tijdens hun prenataal verlof tijdelijk werkloos of arbeidsongeschikt worden? Sinds juni kunnen ze die periodes overdragen naar hun postnataal verlof. Zo blijft dat postnatale verlof even lang als dat van zwangere collega's die tijdens de 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum wel konden blijven (tele)werken. Deze nieuwe bepalingen gaan retroactief in op 1 maart 2020.

De Commissie Sociale Zaken van het federaal parlement keurde op 1 juni 2020 een wetsvoorstel goed om periodes van tijdelijke werkloosheid en arbeidsongeschiktheid die tijdens het prenataal verlof vallen, te kunnen overdragen naar het postnataal verlof. Het Belgisch Staatsblad publiceerde de wet op 18 juni.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel versus de uiteindelijke wet

Het oorspronkelijke wetsvoorstel voorzag erin dat zwangere werkneemsters periodes van tijdelijke werkloosheid door corona tijdens hun prenatale rust zouden kunnen overdragen tot na de postnatale rustperiode. Hun postnataal verlof zou daardoor niet korter zijn dan dat van zwangere vrouwen die wel konden blijven (tele)werken gedurende de prenatale rustperiode.

Een aantal amendementen hebben ervoor gezorgd dat het finale wetsvoorstel uiteindelijk uitgebreider is. De nieuwe wet zorgt voor een uitbreiding van de lijst met periodes van inactiviteit die gelijkgesteld zijn met arbeid.

Naast ‘tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht’ voor arbeiders en bedienden stelt de wet ook deze afwezigheden tijdens de 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum gelijk met arbeid:

  • tijdelijke werkloosheid economische redenen voor bedienden (voor arbeiders bestond dit al)
  • dagen arbeidsongeschiktheid
  • periode van volledige werkverwijdering als maatregel van moederschapsbescherming (het profylactisch verlof)

Zwangere werkneemsters die zich in één van deze situaties bevinden, kunnen hun 5 (of 7) weken prenatale rust voortaan overdragen naar de periode na het postnataal verlof.

Deze nieuwe bepalingen gaan retroactief in op 1 maart 2020.

Deze wijzingen zullen uiteraard belangrijke financiële gevolgen hebben voor de werkgevers. Via Unisoc, de werkgeverskoepel van de social profit, pleiten we voor oplossingen om tegemoet te komen aan die extra werkgeverskost. De contacten met de verschillende politieke fracties in het Parlement hebben voorlopig nog niets opgeleverd. Ook de Nationale Arbeidsraad gaat de bekommernissen van de verschillende werkgeversorganisaties nog verder opnemen.

Anderen lazen ook dit:

Corona: RSZ compenseert extra kosten vakantiegeld voor bedienden die tijdelijk werkloos waren

De RSZ gaat de extra kosten compenseren die werkgevers moeten maken voor het vakantiegeld van bedienden die vorig jaar tijdelijk werkloos waren door corona. Lees alles over de voorwaarden in dit artikel.

Corona: verplicht online telewerkregister voor de werkgever

Werkgevers zijn vanaf april verplicht om maandelijks een online register rond telewerk in te vullen. Heel concreet geven ze daarbij het totale aantal werknemers in de organisatie door, en het aantal werknemers in een niet-telewerkbare functie. Dat moet de controles op het naleven van de telewerkverplichting vergemakkelijken.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!