Ga verder naar de inhoud

Naturavoordelen - waardering pc, laptop, tablet, smartphone en internet

11.10.2020

Stel je als werkgever een laptop, tablet of smartphone ter beschikking van uw werknemer, in combinatie met een internet- of telefoonabonnement, en mogen werknemers die toestellen ook privé gebruiken? Dan is dat een voordeel waarop sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn. Daarvoor gelden forfaitaire bedragen die door zowel de fiscus als de sociale zekerheid gehanteerd zullen worden.

Maandelijks forfait voor gratis privégebruik bij terbeschikkingstelling

Naturavoordeel Maandelijks forfait (sinds 1/01/2018)
pc/laptop
6 euro (per toestel)
tablet
3 euro (per toestel)
gsm/smartphone
3 euro (per toestel)
telefoonabonnement
4 euro (per abonnement)
internetabonnement
5 euro (één maal)

Uitzondering: split bill-regeling

In geval van een split bill-regeling voor het mobiel- en internetabonnement moet er echter geen voordeel in natura voor het toestel worden belast.

De fiscus verduidelijkt in een circulaire van 24 mei 2018 dat het moet gaan om een regeling waarbij het privégebruik afzonderlijk én rechtstreeks door de provider wordt gefactureerd aan de werknemer. Een terugbetaling door de werknemer, al dan niet via een inhouding op het nettoloon, maakt dus voor de fiscus geen split bill-regeling uit.

De fiscus hanteert wel een ruime invulling van het begrip split billing. Het kan gaan om:

  • een toestel met twee simkaarten, waarbij de afspraak is dat de ene simkaart enkel voor het werk gebruikt wordt en de andere voor privé doeleinden.
  • een regeling waarbij de werknemer voor een privégesprek eerst een bepaalde toets moet indrukken.
  • een split bill-regeling waarbij een grensbedrag ingesteld wordt. Alles boven dat grensbedrag wordt beschouwd als privégebruik.

Let wel: deze uitzondering geldt enkel voor ter beschikking gestelde gsm’s of smartphones en dus niet voor andere IT-apparaten zoals een tablet.

De RSZ sluit zich aan bij het standpunt van de fiscus. Wat de split bill-regeling betreft, aanvaardt de RSZ ook een regeling waarbij de werknemer geen rechtstreekse betaling doet aan de provider. Het moet wel duidelijk zijn dat de werknemer het privégebruik volledig en correct betaalt.

De RSZ stelt zich dus soepeler op dan de fiscus. Wanneer de provider de volledige verbruikskosten factureert aan de werkgever en de werknemer zijn privégebruik van het telefoon- en internetabonnement aan de werkgever terugbetaalt, is er voor de fiscus geen sprake van een split bill. De eigen bijdrage van de werknemer mag dan wel verminderd worden.

Belang van een policy

Als je een laptop, tablet of smartphone ter beschikking van je werknemer, eventueel in combinatie met een internet- of telefoonabonnement, stel je best een policy op waarin je afspraken maakt over het persoonlijk en professioneel gebruik.

Anderen lazen ook dit:

Een geschenk geven aan je werknemer tijdens de eindejaarsperiode: wat kan er (niet)?

Nu de eindejaarsfeesten voor de deur staan, wil je misschien je werknemers een extraatje geven, in de vorm van een geschenk (in geld of in natura) of een geschenkencheque. In dit artikel vertellen we je kort waar je rekening mee moet houden.

Laatste prognose indexaanpassing

In zijn laatste prognose verwacht het Planbureau een overschrijding van de spilindex in november 2021. Daardoor zouden de lonen in onze sector in januari 2022 met 2% stijgen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!