Ga verder naar de inhoud

Individueel maatwerk vanaf 3 juli 2023

19.05.2023

Vanaf 3 juli 2023 kan je als werkgever Individueel Maatwerk aanvragen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je kan dan als werkgever rekenen op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid in de vorm van een loon- of begeleidingspremie.

Wat?

Individueel maatwerk biedt ondersteuning aan werkgevers bij de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de premies van individueel maatwerk kan je als organisatie de eventuele extra kosten voor de organisatie die de arbeidsbeperking met zich meebrengt of de kosten voor de begeleiding op de werkvloer compenseren.

Het kan ofwel gaan om een loonpremie ofwel een begeleidingspremie. De duurtijd hangt af van de door de VDAB vastgestelde arbeidsbeperking. Het kan ofwel gaan om een verlengbare premie van 5 jaar ofwel een niet-verlengbare premie van maximum 2 jaar.

Individueel maatwerk bouwt verder op 4 maatregelen die verdwijnen: de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE), de Lokale Diensteneconomie (LDE), de maatwerkafdelingen (MWA) van collectief maatwerk. Voor elk van die 4 gelden er overgangsmaatregelen. Deze kan je raadplegen in de onderstaande syllabus bij de betreffende tewerkstellingsmaatregel.

Je kan individueel maatwerk aanvragen vanaf 3 juli 2023. Voorwaarden, vergoedingen en formaliteiten vind je op de website Vlaanderen.be.

Anderen lazen ook dit:

Nieuwe grensbedragen voor bijverdienen tijdens pensioen

Door de jaarlijkse indexering van de grensbedragen mogen gepensioneerden sinds 1 januari weer iets meer bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen blijft nog altijd voorbehouden aan gepensioneerden van 65 jaar en ouder of met 45 loopbaanjaren bij de start van hun pensioen.

Behoud van gsm-nummer bij einde arbeidsovereenkomst

Sinds 1 januari 2024 kunnen werknemers de teruggave van hun gsm-nummer vragen aan hun ex-werkgever als ze vóór de indiensttreding ook al eigenaar waren van dit nummer.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!