Ga verder naar de inhoud

Individueel maatwerk vanaf 3 juli 2023

19.05.2023

Vanaf 3 juli 2023 kan je als werkgever Individueel Maatwerk aanvragen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je kan dan als werkgever rekenen op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid in de vorm van een loon- of begeleidingspremie.

Wat?

Individueel maatwerk biedt ondersteuning aan werkgevers bij de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de premies van individueel maatwerk kan je als organisatie de eventuele extra kosten voor de organisatie die de arbeidsbeperking met zich meebrengt of de kosten voor de begeleiding op de werkvloer compenseren.

Het kan ofwel gaan om een loonpremie ofwel een begeleidingspremie. De duurtijd hangt af van de door de VDAB vastgestelde arbeidsbeperking. Het kan ofwel gaan om een verlengbare premie van 5 jaar ofwel een niet-verlengbare premie van maximum 2 jaar.

Individueel maatwerk bouwt verder op 4 maatregelen die verdwijnen: de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE), de Lokale Diensteneconomie (LDE), de maatwerkafdelingen (MWA) van collectief maatwerk. Voor elk van die 4 gelden er overgangsmaatregelen. Deze kan je raadplegen in de onderstaande syllabus bij de betreffende tewerkstellingsmaatregel.

Je kan individueel maatwerk aanvragen vanaf 3 juli 2023. Voorwaarden, vergoedingen en formaliteiten vind je op de website Vlaanderen.be.

Anderen lazen ook dit:

Op komst: Beperking van de doelgroepvermindering aanwerving eerste werknemer

Vanaf 2024 komen er belangrijke wijzigingen in het systeem van doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. Dat besliste de federale regering tijdens de recente begrotingscontrole.

Vanaf 28 oktober 2023: opzeggingstermijn bij ontslag door werknemer altijd maximaal 13 weken

Een wetswijziging van 20 maart 2023 zorgt voor meer zekerheid bij opzeg door de werknemer. Vanaf 28 oktober 2023 zal een werknemer die de arbeidsovereenkomst opzegt nooit meer dan 13 weken opzeggingstermijn moeten presteren.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!