Ga verder naar de inhoud

Nieuwe grensbedragen voor bijverdienen tijdens pensioen

07.01.2022

Door de jaarlijkse indexering van de grensbedragen mogen gepensioneerden sinds 1 januari 2022 weer iets meer bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen blijft nog altijd voorbehouden aan gepensioneerden van 65 jaar en ouder of met 45 loopbaanjaren bij de start van hun pensioen.

Gepensioneerden die de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereiken of die bij de start van hun pensioen 45 loopbaanjaren hebben, kunnen onbeperkt bijverdienen met behoud van hun pensioen. Andere gepensioneerden moeten zorgen dat hun bijverdiensten onder de voorziene grensbedragen blijven, willen ze hun pensioen behouden.

Het ministerieel besluit van 13 december 2021 bepaalt de geïndexeerde grensbedragen die gelden voor de inkomsten van personen met een zelfstandigen- en/of werknemerspensioen in 2022. Dezelfde bedragen gelden in principe ook voor personen met een ambtenarenpensioen.

De grensbedragen verschillen naargelang:

  • de persoon in kwestie een overlevingspensioen of rustpensioen krijgt
  • de beroepsactiviteit die de persoon daarmee combineert
  • de gezinssituatie
  • de leeftijd

Hieronder lijsten we de verschillende opties op:

Grensbedrag voor activiteit als Kinderen ten laste? Gepensioneerde is jonger dan 65 jaar Gepensioneerde is jonger dan 65 jaar met alleen een overlevingspensioen Gepensioneerde is 65 jaar of ouder met alleen overlevingspensioen Gepensioneerde is 65 jaar OF had een loopbaan van 45 jaar of meer
Werknemer
Nee
8.634 euro
20.102 euro
24.937euro
Geen beperking
Werknemer
Ja
12.951 euro
25.127 euro
30.333euro
Geen beperking
Zelfstandige of mix werknemer-zelfstandige
Nee
6.907 euro
16.082 euro
19.950 euro
Geen beperking
Zelfstandige of mix werknemer-zelfstandige
Ja
10.360 euro
20.102 euro
24.267euro
Geen beperking

Overschrijdt de gepensioneerde het toegelaten grensbedrag? Dan vermindert zijn pensioenbedrag of verliest hij het in het jaar van de overschrijding.

Met pensioen gaan en bijverdienen of nog even blijven doorwerken?

Stel dat je werknemer de pensioenleeftijd bereikt, maar eigenlijk nog wat door wil werken (eventueel wat minder uren per week). Wat is het interessantst?

  1. Het pensioen al aanvragen en bijverdienen, zoals in het kader hierboven?
  2. Of nog volledig blijven doorwerken zonder het pensioen aan te vragen?

Daarvoor kijkt de werknemer best na of hij/zij al een volledig rustpensioen heeft opgebouwd. Als dat zo is, zal het interessant zijn om het pensioen al aan te vragen en de inkomsten uit pensioen te combineren met beroepsinkomsten. Daarvoor staan de grensbedragen hierboven.

Als een werknemer nog geen volledig rustpensioen heeft opgebouwd, is het waarschijnlijk financieel interessanter om nog even 'gewoon' door te werken zonder het aanvragen van een rustpensioen om zo tot een volledige pensioenopbouw te komen.

Op deze manier kan een werknemer ook een landingsbaan aanvragen, wanneer hij of zij toch wat minder zou willen werken. De aanvraag voor een landingsbaan is immers ook perfect mogelijk nadat de pensioenleeftijd al bereikt werd. De pensioenopbouw tijdens deze periode gebeurt alsof de werknemer nog aan het oorspronkelijke regime werkt.

Bronnen:

  • Ministerieel besluit van 13 december 2021 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, Staatsblad 21 december 2021.
  • Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2019, van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013, BS 11 december 2018

Meer informatie?

Beide linken zijn interessant om te weten welke inkomsten meetellen en wat de uitzonderlijke gevallen zijn waarin de gepensioneerde de beroepsactiviteit nog moet aangeven.

Anderen lazen ook dit:

Replay infosessie Artikel 17 - 19 januari 2022

Ben je benieuwd hoe de opvolger van het verenigingswerk er uit ziet? Occasionele medewerkers tewerkstellen kan nu door een uitbreiding van het al bestaande artikel 17. Deze gratis infosessie geeft je een toelichting van de nieuwe regeling.

De opvolger van verenigingswerk vanaf 2022: artikel 17 wordt uitgebreid

Er is meer duidelijkheid over de opvolger van verenigingswerk vanaf 2022. Occasionele medewerkers tewerkstellen zal in het nieuwe jaar kunnen door een uitbreiding van het al bestaande artikel 17. Het saldo van dagen wordt omgezet in uren voor meer flexibiliteit, en dat aantal uren stijgt ook. De regeling gaat bovendien ook fiscaal aantrekkelijker zijn. Wat we al weten over de nieuwe regeling zetten we even op een rij in dit artikel.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!