Ga verder naar de inhoud

Nieuwe grensbedragen voor bijverdienen tijdens pensioen

11.01.2021

Door de jaarlijkse indexering van de grensbedragen mogen gepensioneerden sinds 1 januari 2021 weer iets meer bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen blijft nog altijd voorbehouden aan gepensioneerden van 65 jaar en ouder of met 45 loopbaanjaren bij de start van hun pensioen.

Gepensioneerden die de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereiken of die bij de start van hun pensioen 45 loopbaanjaren hebben, kunnen onbeperkt bijverdienen met behoud van hun pensioen. Andere gepensioneerden moeten zorgen dat hun bijverdiensten onder de voorziene grensbedragen blijven, willen ze hun pensioen behouden.

Het ministerieel besluit van 24 december 2020 bepaalt de geïndexeerde grensbedragen die gelden voor de inkomsten van personen met een zelfstandigen- en/of werknemerspensioen in 2021. Dezelfde bedragen gelden in principe ook voor personen met een ambtenarenpensioen.

De grensbedragen verschillen naargelang:

  • de persoon in kwestie een overlevingspensioen of rustpensioen krijgt
  • de beroepsactiviteit die de persoon daarmee combineert
  • de gezinssituatie
  • de leeftijd

Hieronder lijsten we de verschillende opties op:

Grensbedrag voor activiteit als Kinderen ten laste? Gepensioneerde is jonger dan 65 jaar Gepensioneerde is jonger dan 65 jaar met alleen een overlevingspensioen Gepensioneerde is 65 jaar of ouder met alleen overlevingspensioen Gepensioneerde is 65 jaar OF had een loopbaan van 45 jaar of meer
Werknemer
Nee
8.496 euro
19.782 euro
24.450euro
Geen beperking
Werknemer
Ja
12.744 euro
24.728 euro
29.850euro
Geen beperking
Zelfstandige of mix werknemer-zelfstandige
Nee
6.797 euro
15.826 euro
19.632 euro
Geen beperking
Zelfstandige of mix werknemer-zelfstandige
Ja
10.071 euro
19.542 euro
23.591 euro
Geen beperking

Overschrijdt de gepensioneerde het toegelaten grensbedrag? Dan vermindert zijn pensioenbedrag of verliest hij het in het jaar van de overschrijding.

Met pensioen gaan en bijverdienen of nog even blijven doorwerken?

Stel dat je werknemer de pensioenleeftijd bereikt, maar eigenlijk nog wat door wil werken (eventueel wat minder uren per week). Wat is het interessantst?

  1. Het pensioen al aanvragen en bijverdienen, zoals in het kader hierboven?
  2. Of nog volledig blijven doorwerken zonder het pensioen aan te vragen?

Daarvoor kijkt de werknemer best na of hij/zij al een volledig rustpensioen heeft opgebouwd. Als dat zo is, zal het interessant zijn om het pensioen al aan te vragen en de inkomsten uit pensioen te combineren met beroepsinkomsten. Daarvoor staan de grensbedragen hierboven.

Als een werknemer nog geen volledig rustpensioen heeft opgebouwd, is het waarschijnlijk financieel interessanter om nog even 'gewoon' door te werken zonder het aanvragen van een rustpensioen om zo tot een volledige pensioenopbouw te komen.

Op deze manier kan een werknemer ook een landingsbaan aanvragen, wanneer hij of zij toch wat minder zou willen werken. De aanvraag voor een landingsbaan is immers ook perfect mogelijk nadat de pensioenleeftijd al bereikt werd. De pensioenopbouw tijdens deze periode gebeurt alsof de werknemer nog aan het oorspronkelijke regime werkt.

Bronnen:

  • Ministerieel Besluit van 24 december 2020 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, Staatsblad 5 januari 2021.
  • Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2019, van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013, BS 11 december 2018

Meer informatie?

Beide linken zijn interessant om te weten welke inkomsten meetellen en wat de uitzonderlijke gevallen zijn waarin de gepensioneerde de beroepsactiviteit nog moet aangeven.

Anderen lazen ook dit:

Telethuiswerk: hoe organiseer ik het praktisch in coronatijden?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het telethuiswerk de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Je maakt hier best praktische afspraken over met je werknemers, afgestemd op de huidige situatie. Lees meer in deze update.

25-dagenregel wordt in 2021 50-dagenregel voor bepaalde functies

Monitoren die werken onder de zogenaamde 25-dagenregel of artikel 17 mogen in 2021 uitzonderlijk 50 in plaats van 25 dagen presteren. Dat wordt bepaald door een koninklijk besluit. De maatregel gaat retroactief in vanaf 1 januari 2021.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!