Ga verder naar de inhoud

Nieuwe grensbedragen voor bijverdienen tijdens pensioen

29.01.2024

Door de jaarlijkse indexering van de grensbedragen mogen vervroegd gepensioneerden sinds 1 januari 2024 weer iets meer bijverdienen.
Onbeperkt bijverdienen blijft nog altijd voorbehouden aan gepensioneerden van 65 jaar en ouder of met 45 loopbaanjaren bij de start van hun pensioen.

Gepensioneerden die de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereiken of die bij de start van hun pensioen 45 loopbaanjaren hebben, kunnen onbeperkt bijverdienen met behoud van hun pensioen. Andere gepensioneerden moeten zorgen dat hun bijverdiensten onder de voorziene grensbedragen blijven, willen ze hun pensioen behouden.

Het ministerieel besluit van 4 december 2023 bepaalt de geïndexeerde grensbedragen die gelden voor de inkomsten van personen met een zelfstandigen- en/of werknemerspensioen in 2024. Dezelfde bedragen gelden in principe ook voor personen met een ambtenarenpensioen.

De grensbedragen verschillen naargelang:

  • de persoon in kwestie een overlevingspensioen of rustpensioen krijgt
  • de beroepsactiviteit die de persoon daarmee combineert
  • de gezinssituatie
  • de leeftijd

Hieronder vind je de verschillende situaties met de toegelaten bedragen:

Grensbedrag voor activiteit als Kinderen ten laste? Gepensioneerde is jonger dan 65 jaar Gepensioneerde is jonger dan 65 jaar met alleen een overlevingspensioen Gepensioneerde is 65 jaar of ouder met alleen overlevingspensioen Gepensioneerde is 65 jaar OF had een loopbaan van 45 jaar of meer
Werknemer
Nee
9.850 euro
22.934 euro
28.450 euro
Geen beperking
Werknemer
Ja
14.775 euro
28.668 euro
+ 5.733 euro per kind ten laste
34.606 euro
Geen beperking
Zelfstandige of mix werknemer-zelfstandige
Nee
7.880 euro
18.347 euro
22.760 euro
Geen beperking
Zelfstandige of mix werknemer-zelfstandige
Ja
11.820 euro
22.934 euro
+ 4.587 euro per kind ten laste
27.685 euro
Geen beperking

Overschrijdt de gepensioneerde het toegelaten grensbedrag? Dan vermindert zijn pensioenbedrag of verliest hij het in het jaar van de overschrijding.

Met pensioen gaan en bijverdienen of nog even blijven doorwerken?

Stel dat je werknemer de pensioenleeftijd bereikt, maar eigenlijk nog wat door wil werken (eventueel wat minder uren per week). Wat is het interessantst?

  1. Het pensioen al aanvragen en bijverdienen, zoals in het kader hierboven?
  2. Of nog volledig blijven doorwerken zonder het pensioen aan te vragen?

Daarvoor kijkt de werknemer best na of hij/zij al een volledig rustpensioen heeft opgebouwd. Als dat zo is, zal het interessant zijn om het pensioen al aan te vragen en de inkomsten uit pensioen te combineren met beroepsinkomsten, rekening houdend met de hiervoor vermelde grensbedragen.

Als de werknemer nog geen volledig rustpensioen heeft opgebouwd, is het waarschijnlijk financieel interessanter om nog even 'gewoon' door te werken zonder het rustpensioen op te nemen om zo tot een volledige pensioenopbouw te komen.Meer informatie?

Bron

  • Ministerieel besluit van 4 december 2023 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 15 december 2023.

Anderen lazen ook dit:

Behoud van gsm-nummer bij einde arbeidsovereenkomst

Sinds 1 januari 2024 kunnen werknemers de teruggave van hun gsm-nummer vragen aan hun ex-werkgever als ze vóór de indiensttreding ook al eigenaar waren van dit nummer.

Update: Bedrag werkhervattingspremie verhoogd

In de programmawet van 26 december 2022 werd een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voorzien. Het gaat om een werkhervattingspremie van 1.000 euro voor werkgevers die invalide werknemers aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting. Voor werkhervattingen die starten vanaf 1 januari 2024 is het bedrag verhoogd naar 1.725 euro.

Deze maatregel is in werking getreden op 1 april 2023, maar de exacte voorwaarden moesten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. Dit is gebeurd bij KB van 17 juli 2023. Daardoor kan je de werkhervattingspremie nu effectief aanvragen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!