Ga verder naar de inhoud

Dimona-aangifte voor artikel 17 beschikbaar

07.04.2022

De Dimona-aangifte in het kader van artikel 17 is operationeel. Vanaf nu kan je vooraf de prestaties in uren via Dimona aangeven.

Bovendien kan de werknemer vanaf nu ook het resterende contingent uren raadplegen in een applicatie die erg lijkt op student@work.

Dimona-aangifte

Het was even wachten op de ontwikkeling, maar de applicatie is er eindelijk.

Elke prestatie in het kader van artikel 17 moet je voorafgaand in uren aangeven via Dimona. Elk begonnen uur telt als een uur.

Let wel: niet gepresteerde, maar wel betaalde uren, zoals loon feestdag of klein verlet geef je niet door in Dimona.

Bovendien moet je zo snel mogelijk met terugwerkende kracht de prestaties aangeven die uitgevoerd werden vooraleer het aangiftesysteem operationeel was.

Hoe doe je de dimona-aangifte?

Je doet de Dimona-aangifte voorafgaand aan elke tewerkstelling. Dat doe je in uren, waarbij elk begonnen uur telt als een uur.

Er zijn drie subtypes. Hieronder vind je de subtypes die voor onze sector relevant zijn.

Dimona 'S17' - sport

Dit type gaat om een Dimona aangifte in uren voor activiteiten die met sport te maken hebben.

Dimona 'O17' - overige sectoren

Dit type gaat ook om een Dimona aangifte in uren, voor alle activiteiten andere dan in de sport of voor de televisie. Het gaat hier om alle socio-culturele activiteiten.

Applicatie beschikbaar

Analoog aan de applicatie student@work is er een applicatie voor artikel 17 ontwikkeld. Via de applicatie kan de werknemer het resterende contingent uren raadplegen. De applicatie is vanaf nu beschikbaar.

Wil je graag meer weten over artikel 17?

Neem dan zeker een kijkje in ons nieuwsbericht

Anderen lazen ook dit:

Aanwervingspremie voor invalide werknemers in progressieve werkhervatting

In de programmawet van 26 december 2022 is een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voorzien. Het gaat om een premie van 1.000 euro voor werkgevers die invalide werknemers aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting. Deze maatregel treedt in werking op 1 april 2023. De exacte voorwaarden moeten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. De wet voorziet dat de maatregel voor 1 april 2025 wordt geƫvalueerd.

Zaterdag blijft een werkdag in het arbeids- en sociaal recht

In 2022 werd het nieuw Burgerlijk Wetboek gepubliceerd waarin ook de bepaling rond werkdagen werd gewijzigd. Hierdoor zou vanaf 1 januari 2023 een zaterdag geen werkdag meer zijn. Dit werd opnieuw gewijzigd in de Kamer, zodat in het kader van het arbeids- en sociaal recht zaterdag toch een gewone werkdag blijft.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!