Ga verder naar de inhoud

Jaarlijkse afrekening sociale maribel: rapportering voortaan via DmfA en mail

20.04.2021

Behoort je organisatie tot paritair comité 329.01 en ontvang je loonsubsidies van het maribelfonds 329.01? Dan moet je daarvoor vanaf nu geen loonstaten meer indienen. Deadline blijft 5 maart.

Hoe gebeurt de afrekening voor 2020 dan wel?

Heel simpel: die wordt gebaseerd op de DmfA-aangiftes (van het volledig kalenderjaar). De prestaties en loongegevens zoals vermeld in de DmfA bepalen de afrekening. Je hoeft dus geen loonstaten van het fonds meer in te vullen.

Het veld Qbis is daarbij essentieel voor een juiste saldering:

 • Is de Qbis niet ingevuld voor een medewerker die werd opgegeven ten laste van het fonds? Dan ontvang je geen subsidies voor deze medewerker, maar een nulafrekening.
 • Is de Qbis foutief ingevuld? Dan zal de afrekening niet correct zijn.

Voor wie moet je het veld Qbis in te vullen?

 • De reguliere maribelwerknemers: de werknemers die je hebt opgegeven aan het fonds.
 • De jongeren in deeltijds leren - deeltijds weken (DLDW).
  • Opgelet: jongeren met een DLDW-contract worden gefinancierd door de Maribel en dus opgenomen in de DmfA, jongeren in Duaal Leren worden gefinancierd door VIVO en worden nog steeds aangegeven via de klassieke (papieren) prestatiestaten.
 • De vervangers van de werknemers in opleiding via het project Via Vorming Hogerop

Mocht je een werknemer vergeten aan te geven zijn of onjuiste prestaties hebben ingegeven, zijn correcties op eerdere DmfA-aangiftes steeds mogelijk. Maar dit kost je natuurlijk tijd en geld, probeer dat te vermijden.

Besteed daarom de nodige aandacht aan een correcte registratie van de tewerkstellingsperiode en de tewerkstellingsuren in de DmfA van die medewerkers die je ten laste hebt opgegeven van het fonds. Op basis van je DmfA-aangiftes kan het fonds de controle doen van de gepresteerde en gelijkgestelde uren per Maribelwerknemer. Enkel zo kan het Fonds de al betaalde voorschotten juist verrekenen, om zo tot een correct saldo (in plus of min) te komen.

En hoe zit het met de andere formulieren?

Bij het Fonds werken ze dit voorjaar aan een nieuw Extranet. Tot dat operationeel is, blijven alle andere formulieren (rond aanwervingen/wijzigingen/herstructurering/arbeidsvolumedaling) gewoon behouden.

Goed om te weten: de afrekening van 2020 mag je verwachten in de eerste helft van april 2021.


Wat met de rapportering van andere financieringen?

De prestaties en loongegevens zoals vermeld in de DmfA bepalen de afrekening. Echter, deze gegevens volstaan niet om een correcte afrekening op te maken, het fonds heeft namelijk geen zicht op eventuele loontussenkomsten door derden. De meest courante loontussenkomsten door derden zijn:

 • Vlaamse ondersteuningspremie (VOP): tegemoetkoming voor het tewerkstellen van personen met een arbeidshandicap.
 • Tussenkomst arbeidsongevallenverzekering: als het arbeidsongeval erkend wordt, betaalt de verzekering het gewaarborgd maandloon terug aan de werkgever en betaalt vervolgens een vergoeding voor de duur van de arbeidsongeschiktheid.
 • Vlaams opleidingsverlof: de werkgever krijgt de gevolgde opleidingsuren van een opleiding uit de erkende lijst van opleidingen (beperkt tot 125 per schooljaar) terugbetaald
 • Vlaamse intersectorale akkoorden: de werkgever ontvangt een subsidie voor de uitvoering van de maatregelen opgenomen in de betreffende VIA-akkoorden. Deze dient u niet door te geven aan het fonds. Het fonds brengt deze automatisch in rekening. Belangrijk: dit gaat niet over de tussenkomst voor werknemers +50 en +55, wel over tussenkomst voor eindejaarspremie.

Om dubbele financiering uit te sluiten vraagt het fonds of er voor socialemaribelwerknemer(s) een loontussenkomst is geweest door derden. Is dit het geval? Geef dan in onderstaande Excel de werknemer(s) en het bedrag op. Je moet het volledige bedrag op te geven. Het fonds zal de proratisering doorvoeren.

Deadline om de gegevens aan het fonds te bezorgen is 28 april 2021. Indien er tegen deze datum niets bezorgd werd, gaat het fonds ervan uit dat er voor de socialemaribelwerknemer(s) geen loontussenkomst door derden is geweest.

Ondertussen wordt er door de ontwikkelaars en personeelsleden nog steeds hard gewerkt om de digitale tool met een bijhorend extranet zo spoedig mogelijk te operationaliseren. In de toekomst zal je via het extranet jouw dossier kunnen raadplegen en de loontussenkomst voor derden kunnen doorgeven.

Anderen lazen ook dit:

Reprobel: hoe zit dat vanaf 2021?

Het raamakkoord dat we sloten met Reprobel loopt tot en met 2020. Door de nieuwe wetgeving reprografie dekt deze inning naast kopieën sinds 2018 ook prints. Je kiest zelf of je organisatie al dan niet op dit voorstel intekent.

En de aangifte voor 2021? Die moet je nu nog niet doen: we wachten hiervoor nog op de publicatie van een kb. Pas daarna gaan de onderhandelingen over een nieuw raamakkoord van start.

VIA6-akkoord: eindelijk witte rook!

Na maandenlang onderhandelen bereikten de sociale partners en de Vlaamse regering een akkoord voor de Vlaamse social profit sectoren. In dit artikel lees je wat dat VIA6-akkoord concreet betekent voor jouw organisatie.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!