Ga verder naar de inhoud

Uit De Marge vzw zoekt een teamleider ‘Strategische communicatie’ - Uit De Marge Vzw

Functie

Uit De Marge vzw ondersteunt jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Het zet zich op de eerste en de tweede lijn in voor het jeugdwelzijnswerk en ijvert voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie door maatschappelijke verandering. Dat realiseren we door het jeugd(welzijns)werk te ondersteunen in zijn diversiteit en via beïnvloeding van het jeugdbeleid. Daarbij wordt steeds de nadruk gelegd op de emancipatie van kinderen en jongeren.

Als teamleider ‘Strategische communicatie’ ben je verantwoordelijk voor de communicatie van de organisatie. De functie omvat een divers en uitgebreid takenpakket waarbij je verantwoordelijk bent voor de communicatie naar partners, pers, overheden, kinderen, jongeren en jeugdwerkers. Je vertaalt de missie en visie van Uit De Marge vzw in heldere en duidelijke communicatie. Je brengt daarbij de standpunten en realisaties onder de aandacht en zet de stem van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie centraal.

Daarnaast heeft de teamleider een coachende rol naar de communicatiemedewerker en ondersteunt hij medewerkers bij het professioneel communiceren naar externen.

Takenpakket

 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en coördineren van de communicatiestrategie.

. Je bent verantwoordelijk voor de communicatiestrategie van de organisatie en de uitvoering ervan.

. Je schrijft en/of redigeert teksten voor externe communicatie.

. Je bent verantwoordelijk voor een uniforme huisstijl en branding, en de toepassing ervan in alle communicatie van de organisatie.

 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en coördineren van de persstrategie.

. Je bent verantwoordelijk voor de persstrategie van de organisatie en de uitvoering ervan.

. Je stelt persberichten op.

. Je onderhoudt een netwerk van perscontacten.

. Je zorgt ervoor dat organisaties en kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties een stem krijgen in de media.

. Je verzorgt de begeleiding van kinderen en jongeren die publiekelijk het woord nemen.

 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de website, de sociale media en de nieuwsbrief.

. Je schrijft en/of redigeert teksten en andere content voor de verschillende kanalen van Uit De Marge vzw en houdt deze up-to-date.

 • Je bent verantwoordelijk voor de eindredactie van externe communicatieproducten.

. Je bent verantwoordelijk voor de planning en opvolging van publicaties.

. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van filmpjes waarin kinderen en jongeren het woord nemen.


. Je coördineert en volgt de samenwerking met externen op (bv. drukker, grafisch ontwerper, video & montage, …).

 • Je bent verantwoordelijk voor en coördineert communicatiecampagnes en specifieke communicatie rond studiedagen en congressen.
 • Je ondersteunt collega’s bij het professioneel communiceren naar partners, overheden, enz.

Profiel

Uit De Marge vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend.

Kennis en inzicht

 • Je voelt je betrokken bij de missie en visie van Uit De Marge vzw en draagt deze mee actief uit.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de mechanismen van maatschappelijke kwetsbaarheid, structurele achterstelling en sociale uitsluiting.
 • Je hebt inzicht in de leefwereld van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
 • Je bent gebeten door communicatie in al haar vormen.
 • Je beschikt over grondige kennis van de hedendaagse communicatiekanalen en manieren om deze in te zetten.
 • Je kent het perslandschap.
 • Je hebt een diploma hoger onderwijs in een communicatierichting of gelijkwaardige ervaring in die richting.

Vaardigheden

 • Je beschikt over een vlotte pen en kan teksten nalezen en herwerken.
 • Je kan de leefwereld van kinderen en jongeren vertalen in specifieke communicatieproducten.
 • Je kan schriftelijke en visuele communicatieproducten uitwerken.
 • Je hebt ervaring wat betreft sociale media en kan daarvoor creatieve content voorzien.
 • Je houdt de website up-to-date en hebt daarbij ervaring met WordPress en CRM-software.
 • Je beschikt over grafisch inzicht en (basis)vaardigheden m.b.t. lay-out, fotobewerking en videomontage.
 • Je bent zowel mondeling als schriftelijk communicatievaardig.
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je bent iemand die goed mensen kan aansturen, zowel medewerkers van de organisatie als externe freelancers/vrijwilligers.
 • Je legt gemakkelijk contact met persmedewerkers, beleidsverantwoordelijken en kinderen en jongeren.
 • Je bent iemand die de woordvoerder van de organisatie kan bijstaan in die rol.


Houding

 • Je stelt je geëngageerd op aan de kant van doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare positie: de begrippen maatschappelijke emancipatie en empowerment zijn voor jou geen loze begrippen.
 • Je hebt een sterk geloof in een diverse samenleving met aandacht voor zij die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden.
 • Je hebt een sterk inlevingsvermogen en bent creatief ingesteld.
 • Je neemt initiatief.
 • Je werkt planmatig en bent proactief ingesteld.
 • Je bent stipt, discreet en respecteert deadlines en gemaakte afspraken.
 • Je bent flexibel en je kan vlot schakelen tussen verschillende taken.
 • Occasioneel weekend- en avondwerk schrikken je niet af.

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur. Correcte verloning op basis van ervaring en opleiding volgens barema B1A binnen PC 329.01.
 • Een uitdagende opdracht in een dynamische organisatie met een duidelijke maatschappijvisie.
 • Standplaats Antwerpen.

Solliciteren

Reageren voor: 01 aug. 2022
 • Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie contacteert u Frédéric De Weirdt via frederic.de.weirdt@uitdemarge.be of 0472 07 28 82.
 • Solliciteren via mail met motivatiebrief en functioneel CV, ten laatste op maandag 1 augustus 2022, naar frederic.de.weirdt@uitdemarge.be.
 • Na screening CV en motivatiebrief worden de weerhouden kandidaten op de hoogte gebracht over het verdere verloop van de sollicitatieronde.
 • We vermoeden de sollicitatierondes te starten na 15 augustus
 • Weerhouden kandidaten krijgen een schriftelijke proef ter plaatse, voorafgaand aan hun sollicitatiegesprek.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Type:

Onbepaalde duur

Tewerkstelling:

Voltijds

Regio:

Antwerpen

Ook interessant:

DD VERSO

EMPLOYER BRANDING: hoe je je via het personaliseren van werk in de markt zet als een aantrekkelijke werkgever

02.03.2020

Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden lukt alleen als werknemers volop kansen krijgen om hun werk te personaliseren.

In deze blogpost geeft arbeids- en organisatiepsycholoog David Ducheyne 8 tips om dat succesvol te doen in jouw organisatie.

Samenlevingsopbouw2

Sociocultureel werk: niet alleen sensationeel, maar ook essentieel…

31.05.2019

Waarom sociocultureel werk naast sensationeel ook heel essentieel is in de maatschappij waarin we leven? Je ontdekt het in onze video.

Jaarmagazine belangenbehartiging 2

Belangenbehartiging in 2019: verkiezingen, vervolg VIA5 en véél cao's

13.01.2020

Belangenbehartiging in 2019, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, vergaderingen binnen de paritaire comités en beheerscomités. En daar bovenop ook nog eens het jaar waarop we naar de stembus trokken voor verkiezingen op maar liefst 3 bestuursniveau's. In dit artikel lees je hoe we ons hebben ingezet voor jouw belangen als socioculturele werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!