Ga verder naar de inhoud

Regiocoördinator Antwerpen - Internationaal Comité vzw

Organisatie

Internationaal Comité vzw

Internationaal Comité vzw (IC) wenst op korte termijn regiocoördinatoren aan te werven voor de regio Antwerpen.
Wij zijn op zoek naar echte teamcoaches met ervaring en met de nodige management skills.

 • In de regio Antwerpen is IC. werkzaam in een breed partnernetwerk met 120 aangesloten verenigingen verenigingen voornamelijk in de steden Antwerpen en Mechelen. Er is een kantoor in Antwerpen (Borgerhout) en Mechelen.

HET INTERNATIONAAL COMITÉ

“Het Internationaal Comité is een multiculturele federatie van een 350-tal aangesloten verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Ieder van deze-verenigingen heeft een zelfstandige werking, en een unieke samenstelling qua nationaliteit, taal, leeftijd, religie, doelen en interesses. Het IC heeft als ambitie de samenleving te veranderen, vanuit de sterktes en het perspectief van mensen en gemeenschappen met een migratiegeschiedenis. Daarom werkt het IC als federatie aan maatschappelijke participatie en sociale integratie en focust hierbij op enkele “sleutelthema’s”, zoals onderwijs en ouderondersteuning, tewerkstelling, actief burgerschap en cultuur. Rond ieder van deze thema’s wil de federatie partnerschappen groot en klein aangaan om tot een inclusieve en sociaal rechtvaardige samenleving te komen.

Om dit te bereiken ondersteunt het I.C. actief de leidersfiguren in ieder van onze lidverenigingen en deelt ze de expertise in een ruimer partnernetwerk. We versterken hen in hun rol naar hun gemeenschap toe én in de brede samenleving.”

Internationaal Comité vzw

Centrumlaan 11 bus 7, 3600 Genk

www.icvzw.be

Erkend binnen het decreet socio-cultureel werk

http://www.icvzw.be

Functie

Als regiocoördinator draag je de eindverantwoordelijkheid voor de werking en de uitbouw van IC in de regio, binnen het kader van het nationaal beleidsplan IC en in overleg met andere regiocoördinatoren en de nationale directeur.

Dit houdt in:

 • Het regionaal team van medewerkers coachen
 • De individuele personeelsleden aansturen, begeleiden, evalueren en hen de nodige instrumenten aanreiken zodat ze zich in hun professioneel functioneren kunnen bekwamen
 • Samen met de educatieve- en projectmedewerkers de regionale aanpak plannen (op lange en korte termijn), evalueren en bijsturen
 • Daarbij dienen de nationale en regionale beleidsdoelstellingen vertaald te worden naar het operationele niveau met resultaatgerichte doelstellingen en de daaraan gekoppelde activiteiten met de nodige innovatie, creativiteit en flexibiliteit uitgevoerd.
 • Ontwikkelen/aantrekken van projecten (subsidiërende overheden op verschillende niveaus) samen met partnerorganisaties; om de werking t.a.v. de lidverenigingen te versterken en te verbreden
 • Opnemen van vertegenwoordiging, belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding in de regio (zelf of door de medewerkers); mede daardoor de zichtbaarheid van IC versterken en de opgebouwde expertise te delen.
 • Zorgen dat jezelf en teamleden up-to-date blijven in de sector en onderwerpen waar de doelgroep mee geconfronteerd wordt
 • Dragen van financiële verantwoordelijkheid; o.m. dagelijkse in- en uitgaven, aantrekken van bijkomende financieringsmiddelen voor de werking in de regio, beheer van de infrastructuur
 • Eindverantwoordelijke voor de administratie onder meer t.a.v. I.C. nationaal, projecten, lidverenigingen, sociaal secretariaat, website
 • Faciliteren/aansturen van regionale raad met vertegenwoordigers van de lidverenigingen

Je behartigt de communicatie/relaties tussen de regio (team) en I.C. nationaal (directie)

 • Rapporteren aan de algemeen directeur, die de regiocoördinatoren aanstuurt, begeleidt en evalueert
 • Vanuit de regionale ervaring voorstellen formuleren voor de uitbouw en aanpak van IC op nationaal vlak en in de andere regio’s
 • Zorgen voor de nodige administratieve opvolging en vlotte interne communicatie.

Je neemt ook deel aan de nationale werking van IC

 • Actief deelnemen aan nationaal overleg van regiocoördinatoren en de nationale planning (onder meer beleidsplan) en evaluatie onder leiding van nationaal directeur
 • Opnemen van bepaalde nationale functies inzake organisatieontwikkeling (in overleg en volgens eigen bekwaamheid en interesse) en van bepaalde externe vertegenwoordigingen

Profiel

 • Voor jou is leidinggeven = coachen in samengedragen verantwoordelijkheid, waarbij teamleden zich maximaal kunnen ontplooien en verantwoordelijkheid dragen
 • Je hebt sterke interesse voor/betrokkenheid bij thematiek diversiteit-migratie-inclusief werken
 • Je hebt een sterke voeling met het sociaal-cultureel werkveld
 • Je bent overtuigd van het belang van het verenigingsleven en vrijwilligersorganisatie in de uitbouw van een diverse samenleving.
 • Je beschikt over voldoende managementcapaciteiten om vooropgestelde doelstellingen op een efficiënte en flexibele wijze te realiseren, waarbij ook praktische en administratieve taken je zeker niet afschrikken
 • Je bent een sterke communicator en een netwerker, verbindingspersoon, bruggenbouwer
 • Je beschikt over een sterk empathisch vermogen
 • Je bent een ‘gangmaker’ en een pionier die erin slaagt om nieuwe initiatieven op te starten
 • Je hebt een vlotte pen en ervaring in het schrijven van projectdossiers
 • Kennis van communicatie en/of kwaliteitsbeleid is een meerwaarde
 • Je schrikt er niet van terug om zelf ook een stuk veldwerk te doen met lidverenigingen of hun leden

VOORWAARDEN

 • Ervaring in het aansturen van een team is noodzakelijk!
 • Ervaring in sociaal-cultureel verenigingsleven, zeker mensen met diverse etnisch-culturele achtergrond, is eveneens een dikke troef
 • Beschikken over diploma hoger onderwijs (bij voorkeur sociale richting)
 • Woonachtig in de regio
 • Beschikken over een rijbewijs en een eigen wagen is noodzakelijk
 • De werktaal in de organisatie is het Nederlands. Gezien de diversiteit van de doelgroep is de kennis van andere talen een pluspunt.
 • Bereid om regelmatig ’s avonds of in het weekend te werken

Aanbod

We bieden een boeiende, uitdagende en maatschappelijk relevante job in een organisatie in verandering. Het IC werkt op het snijpunt van één van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van vandaag en morgen, namelijk op structurele manier toewerken naar een inclusieve en sociaal rechtvaardige samenleving.Voltijds contract voor onbepaalde duur.
Verloning volgens barema’s PC 329 – B1a

Interessante arbeidsvoorwaarden zoals maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering

Solliciteren

Reageren voor: 06 dec. 2021

Stuur je sollicitatie uiterlijk op 07/11/2021 per mail naar Hakan@icvzw.be

Naast je C.V. krijgen wij ook graag een duidelijke kijk op je motivatie.

Op basis van deze sollicitatiebrieven en CV’s zullen kandidaten geselecteerd worden voor verdere gesprekken en eventuele proeven.

Indiensttreding vanaf 3 januari

Type:

Onbepaalde duur

Tewerkstelling:

Voltijds

Regio:

Antwerpen

Ook interessant:

DD VERSO

EMPLOYER BRANDING: hoe je je via het personaliseren van werk in de markt zet als een aantrekkelijke werkgever

02.03.2020

Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden lukt alleen als werknemers volop kansen krijgen om hun werk te personaliseren.

In deze blogpost geeft arbeids- en organisatiepsycholoog David Ducheyne 8 tips om dat succesvol te doen in jouw organisatie.

Samenlevingsopbouw2

Sociocultureel werk: niet alleen sensationeel, maar ook essentieel…

31.05.2019

Waarom sociocultureel werk naast sensationeel ook heel essentieel is in de maatschappij waarin we leven? Je ontdekt het in onze video.

Jaarmagazine belangenbehartiging 2

Belangenbehartiging in 2019: verkiezingen, vervolg VIA5 en véél cao's

13.01.2020

Belangenbehartiging in 2019, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, vergaderingen binnen de paritaire comités en beheerscomités. En daar bovenop ook nog eens het jaar waarop we naar de stembus trokken voor verkiezingen op maar liefst 3 bestuursniveau's. In dit artikel lees je hoe we ons hebben ingezet voor jouw belangen als socioculturele werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!