Ga verder naar de inhoud

projectondersteuner binnen LIO - Vocvo vzw

Organisatie

Vocvo vzw

Vocvo vzw

Frederik de Merodestraat 27, 2800 Mechelen

Functie

Vocvo is op zoek naar een projectondersteuner binnen LIO voor indiensttreding vanaf 16 augustus of bij ondertekening van de overeenkomst. Het gaat om een tijdelijk contract tot eind december 2023.

Omschrijving van de taak

LIO staat voor Learning Inside Out en is een ESF project dat individuele leerloopbaanbegeleiding voorziet aan personen die verblijven in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Jouw taak is ondersteuning bieden aan de leerloopbaanbegeleiders en leercoaches die actief zijn op de werkvloer.

Leerloopbaanbegeleiders en leercoaches beantwoorden leervragen, ondersteunen leertrajecten binnen de gevangenis en bieden begeleiding aan na detentie. Zij spelen daarbij in op vragen en noden van gedetineerden en voorzien een begeleiding op maat. Er wordt van hen flexibiliteit verwacht in een bijzonder complexe omgeving. Door expertise uitwisseling tussen collega’s, vorming en begeleiding op maat kunnen zij beter inspelen op toekomstige situaties.

Als projectondersteuner stimuleer je uitwisseling, detecteer je ondersteuningsnoden en reik je hulpmiddelen aan zodat leerloopbaanbegeleiders en leercoachen hun opdracht kunnen uitvoeren. Je bent iemand die energie krijgt wanneer anderen groeien in hun job en zij hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen.

LIO is een samenwerking tussen verschillende partners (met o.a. Leerwinkels, Groep Intro en Rebus) die de leerloopbaanbegeleiders en leercoaches tewerkstellen. Als projectondersteuner zorg je voor verbinding tussen de alle leerloopbaanbegeleiders en leercoaches. Je stemt je daarbij af met de projectcoördinator van LIO en de leidinggevenden van de leerloopbaanbegeleiders en leercoaches.


Profiel

Profiel van de projectondersteuner

Diplomavereisten

 • Bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring

Basiscompetenties

 • Zelfstandig werken en hulp kunnen vragen

 • Prioriteiten kunnen stellen

 • Verbindend communiceren

 • Samenwerking stimuleren

 • Faciliteren van expertise-deling

 • Relevante informatie verzamelen en verbanden leggen

 • Ingewikkelde problemen ontleden en mee zoeken naar oplossingen

 • Coachen van medewerkers

 • Goed luisteren en de juiste vragen stellen

 • Het netwerk en betrokken partners op het juiste moment inschakelen

Houding

 • Coachen

 • Flexibiliteit en zelfstandigheid

 • Samenwerking stimuleren

 • Empatisch en diplomatisch

 • Efficiënt en gericht op de toekomst

 • Relativeringsvermogen

 • Afstand kunnen nemen van de beperkingen van de werkcontext

Voorkennis/ervaring

 • Ervaring in coaching

 • Ervaring en/of kennis m.b.t. leerloopbaanbegeleiding is een pluspunt

 • Ervaring in het werken met een kwetsbare doelgroep is een pluspunt

 • Kennis over het onderwijslandschap is een pluspunt

 • Kennis over de werking binnen gevangenissen is een pluspunt

 • Kennis van courante informaticatoepassingen

Taken en verantwoordelijkheden

De projectondersteuner LIO begeleidt de leerloopbaanbegeleiders en leercoaches in het uitvoeren van hun taak en helpt hen de vereiste doelstellingen van het project te realiseren. De projectondersteuner LIO werkt nauw samen met de projectcoördinator LIO. De voornaamste taken zijn:

 • Signalen opvangen rond ondersteuningsnoden en drempels binnen de LIO - werking. Samen met de projectcoördinator bespreek je hoe de noden en drempels aangepakt kunnen worden en voer je deze aanpak uit.

 • Het organiseren en leiden van het expertiseteam. Het expertiseteam is een tweemaandelijkse vergadering met alle leerloopbaanbegeleiders en leercoaches met als doel:

 • uitwisselen van praktijkervaringen,

 • casusbesprekingen,

 • afstemming van tools en methodieken,

 • bevragen en signaleren van knelpunten,

 • Het stimuleren van onderlinge expertise uitwisseling via o.a. jobshadowing en invervisies

 • De projectmedewerker bewaakt telkens de efficiëntie, zorgt dat men de afspraken op meerdere plaatsen kan toepassen betrekt alle medewerkers bij dit proces.

 • Motiverend coachen van de leerloopbaanbegeleiders in afstemming met de werkgevers van de leerloopbaanbegeleiders

In de dagelijkse werking wordt dit vertaald in:

 • Verzamelen van topics voor het expertiseteam

 • Inspelen op de noden en vragen van de LIO-medewerkers

 • Kennismaken met de gevangenis(context) en de verschillen in werking

 • Faciliteren van expertisedeling

 • Opstellen van afsprakenkaders binnen de noden van de LIO-medewerkers

 • Op de hoogte blijven van veranderingen die een impact hebben op de werking van de leerloopbaanbegeleiders en leercoaches

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

 • Contract bepaalde duur

 • Loonbarema 346 onderwijs

 • Werkweek van 21,6 uren met glijdende werktijden (een voltijdse werkweek is 36 uur)

 • Mogelijkheid tot thuiswerk of telewerk

 • Plaats van tewerkstelling: Mechelen

 • Vocvo valt onder paritair comité 329.011 (socioculturele sector)

Solliciteren

Reageren voor: 05 jul. 2022


Type:

Bepaalde duur

Tewerkstelling:

Deeltijds

Regio:

Antwerpen

Ook interessant:

DD VERSO

EMPLOYER BRANDING: hoe je je via het personaliseren van werk in de markt zet als een aantrekkelijke werkgever

02.03.2020

Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden lukt alleen als werknemers volop kansen krijgen om hun werk te personaliseren.

In deze blogpost geeft arbeids- en organisatiepsycholoog David Ducheyne 8 tips om dat succesvol te doen in jouw organisatie.

Samenlevingsopbouw2

Sociocultureel werk: niet alleen sensationeel, maar ook essentieel…

31.05.2019

Waarom sociocultureel werk naast sensationeel ook heel essentieel is in de maatschappij waarin we leven? Je ontdekt het in onze video.

Jaarmagazine belangenbehartiging 2

Belangenbehartiging in 2019: verkiezingen, vervolg VIA5 en véél cao's

13.01.2020

Belangenbehartiging in 2019, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, vergaderingen binnen de paritaire comités en beheerscomités. En daar bovenop ook nog eens het jaar waarop we naar de stembus trokken voor verkiezingen op maar liefst 3 bestuursniveau's. In dit artikel lees je hoe we ons hebben ingezet voor jouw belangen als socioculturele werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!