Ga verder naar de inhoud

1 PT Opbouwwerker Kunstacademie Geraardsbergen - Kunstacademie Geraardsbergen i.s.m. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

Organisatie

Kunstacademie Geraardsbergen i.s.m. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

Kunstacademie Geraardsbergen i.s.m. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw heeft een

vacature ‘opbouwwerk in kunstacademie’ in geraardsbergen

1 halftijds contract (19 uur)

- Heb je feeling met creatieve ontplooiing en artistieke vorming in deeltijds kunstonderwijs?

- Adem je participatie uit? Zie je dit als een recht?

- Wil je mee werk maken van het recht op culturele ontplooiing voor iedereen?

- Zie je het opstarten van nieuwe projecten of initiatieven telkens als een persoonlijke uitdaging?

- Geeft samenwerken je energie?

Dan is onderstaande vacature zeker iets voor jou!

TEWERKSTELLINGSPLAATS

Kunstacademie Geraardsbergen

Grotestraat 20A

9500 Geraardsbergen

INDIENSTTREDING

Indiensttreding

Februari 2021

Functie

Functiebeschrijving

Situering van het project

De kunstacademie Geraardsbergen (KAG) wenst een opbouwwerker in dienst te nemen die zich erop toelegt om het deeltijds kunstonderwijs toegankelijker te maken voor gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Via opbouwwerkinitiatieven bouw je bruggen tussen het gezin, de academie en het welzijnsnetwerk. Als opbouwwerker ga hierbij zowel met de kunstacademie als met de cursisten en hun thuissituatie aan de slag.

Daarnaast wordt het team van kunstdocenten en het organisatiebeleid van de Kunstacademie versterkt in de omgang met maatschappelijk kwetsbare cursisten en gezinnen. Het traditionele aanbod sluit niet altijd aan bij de mogelijkheden en sociale realiteit van deze doelgroepen. Het verhogen van de betrokkenheid, het blootleggen en aanpakken van drempels, het adequaat reageren op armoedesituaties enz. zijn hierbij concrete doelen.

Voor de begeleiding van kinderen kan KAG rekenen op het Huis van het Kind. Het uitwerken van een goede begeleiding van volwassen cursisten en de vorming van/ expertisedeling met kunstdocenten behoort tot de opdrachten. Via concrete initiatieven wordt de samenwerking tussen de Kunstacademie en het welzijnswerkveld verder bevorderd.

Het is een nagelnieuw project, en pionierswerk in Vlaanderen. Samenlevingsopbouw heeft ervaring in de uitbouw van projecten in het reguliere onderwijs. Uit deze ervaring kan inspiratie geput worden. Maar de vertaalslag hiervan naar concrete initiatieven in het DKO en de lokale situatie, de ontwikkeling van een nieuw concept maakt integraal deel uit van jouw job. Als je je graag vastbijt in het verkennen en ontdekken, zoeken, uitproberen en nieuwe dingen ontwikkelen, is dit een uitgelezen job. Verder ontwikkel je mee visie, leg je contacten met samenwerkingspartners en zoek je steeds naar nieuwe verbindingen.

Je hebt feeling met de werking van een kunstacademie, je krijgt energie van kunst en creativiteit.
Je neemt als halftijdse opbouwwerker zelf verantwoordelijkheid op voor het project. Je krijgt het gezelschap van een voltijdse collega met gelijkaardige opdracht binnen het secundair onderwijs in Geraardsbergen. Je kan rekenen op de werkbegeleiding van een beleidsmedewerker van Samenlevingsopbouw die verantwoordelijk is voor de diverse projecten in Geraardsbergen. Daarnaast kan je rekenen op de werkbegeleiding van een beleidsmedewerker van de Kunstacademie die verantwoordelijk is voor de samenwerkingen en projecten van de Kunstacademie en netwerkvorming in Geraardsbergen.

takenpakket

 • Je gaat in dialoog met de kunstacademie initiatieven ontwikkelen die de academie ondersteunt in haar gelijke kansenbeleid;
 • Je bevraagt de leerkrachten, ouders en jongeren naar hun drempels en zet hieromtrent dialoogtrajecten op;
 • Je staat mee in voor drempelverlaging en het zichtbaar maken van de aanbod bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen
 • Je ondersteunt het team bij de inhoudelijke en organisatorische omslag naar betere toegankelijkheid; je organiseert vorming voor het team omtrent de sociale realiteit van deze gezinnen en hun drempels;
 • Je gaat op huisbezoek bij maatschappelijk kwetsbare leerlingen en probeert de brug te slaan tussen thuis en de academie;
 • Je maakt werk van samenwerkingsverbanden en neemt deel aan relevante overleggroepen;

Profiel

verwachte competenties

Jouw Kerncompetenties

Basishouding

Persoonlijke effectiviteit

 • Organisatie-identificatie
 • Mensgerichtheid
 • Betrouwbaarheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerking
 • Stakeholder-gerichtheid
 • Discretie en integriteit
 • Zelfreflectie en -ontwikkeling
 • Assertiviteit
 • Resultaats- en procesgerichtheid
 • Plannen & organiseren
 • Omgaan met stress

Agogische gerichtheid

Maatschappelijke gerichtheid

 • Mensen individueel versterken
 • Empowerend werken
 • Werken met groepen
 • Omgevingsgericht ondernemerschap
 • Netwerken
 • Politiek handelen
 • Innovatief handelen

FUNCTIEVEREISTEN

 • Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste;
 • Je hebt voldoende concrete en relevante werkervaring;
 • Je bent bereid je flexibel op te stellen binnen de job;
 • Je bent in staat aansluiting te vinden bij de leefwereld van diverse inwoners in een
  maatschappelijk kwetsbare situatie;
 • Als je ervaring hebt in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen, is dit zeker een troef;
 • Wonen in de omgeving en/of kennis van de omgevingscontext is een pluspunt;
 • Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist.

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Een halftijds contract (19 uur) bij de Kunstacademie Geraardsbergen
 • Barema: wettelijke verloning volgens Vlaamse overheid (onderwijs) op bachelor of masterniveau afhankelijk van het diploma en eventueel pedagogisch getuigschrift.
 • Een boeiende en afwisselende job;
 • Verlofregeling conform onderwijs = schoolvakanties
 • Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld;
 • Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het
  personeelsbeleid van onze organisatie.
 • Verplaatsingsvergoeding :
  Openbaar vervoer: 100%
  Fietsvergoeding
  Autovervoer : minimale bijdrage

Solliciteren

Reageren voor: 21 jan. 2021

AANWERVINGSPROCEDURE

 • Je bezorgt je motivatiebrief en curriculum vitae ter attentie van Wouter Hennion (directeur) via info.oost-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be en dit uiterlijk op donderdag 21 januari.
 • Op vrijdag 22 januari maakt de selectiecommissie een keuze uit alle kandidaten op basis van de sollicitatiebrieven;
 • Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, krijg je vooraf een korte opdracht die je aan de hand van een creatieve presentatie aan de selectiecommissie zal moeten toelichten (10-tal minuten);
 • Het sollicitatiegesprek met de selectiecommissie is voorzien op maandag 25 januari 2021.
 • Indiensttreding: bij voorkeur vanaf 1 februari 2021.

Type:

Onbepaalde duur

Tewerkstelling:

Deeltijds

Regio:

Oost-Vlaanderen

Ook interessant:

DD VERSO

EMPLOYER BRANDING: hoe je je via het personaliseren van werk in de markt zet als een aantrekkelijke werkgever

02.03.2020

Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden lukt alleen als werknemers volop kansen krijgen om hun werk te personaliseren.

In deze blogpost geeft arbeids- en organisatiepsycholoog David Ducheyne 8 tips om dat succesvol te doen in jouw organisatie.

Samenlevingsopbouw2

Sociocultureel werk: niet alleen sensationeel, maar ook essentieel…

31.05.2019

Waarom sociocultureel werk naast sensationeel ook heel essentieel is in de maatschappij waarin we leven? Je ontdekt het in onze video.

Jaarmagazine belangenbehartiging 2

Belangenbehartiging in 2019: verkiezingen, vervolg VIA5 en véél cao's

13.01.2020

Belangenbehartiging in 2019, dat was opnieuw een jaar vol cao’s, overleg, vergaderingen binnen de paritaire comités en beheerscomités. En daar bovenop ook nog eens het jaar waarop we naar de stembus trokken voor verkiezingen op maar liefst 3 bestuursniveau's. In dit artikel lees je hoe we ons hebben ingezet voor jouw belangen als socioculturele werkgever.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!