Ga verder naar de inhoud

Update: uitstel van betaling RSZ-bijdragen 1ste kwartaal 2022 voor werkgevers getroffen door de coronamaatregelen

22.03.2022

Opnieuw zijn er maatregelen genomen om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van RSZ-werkgeversbijdragen. Het niet-doorstorten van de voorschotten voor het eerste kwartaal van 2022 zal geen aanleiding geven tot sancties. Je kunt de betaling van de maandelijkse bijdragen uitstellen tot de vervaldag van het saldo van de kwartaalbijdragen. En als ook dat niet mogelijk is, kan je een minnelijk afbetalingsplan vragen.

Deze regeling is een verlenging van maatregelen genomen voor 2021.

De wettelijke basis

De wet van 14 maart 2021 betreffende de betalingstermijnen voor de RSZ-bijdragen bepaalt dat het niet-doorstorten van de voorschotten voor het eerste en tweede kwartaal 2021, zoals in de vorige vier kwartalen, geen aanleiding zal geven tot sancties. Deze maatregel maakt het voor de werkgevers mogelijk om de betaling van de maandelijkse voorschotten uit te stellen tot de vervaldag van het saldo van de kwartaalbijdragen.

De wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie voorzag deze regeling ook voor het derde kwartaal van 2021. Een Koninklijk besluit van 4 januari 2022 verlengde deze regeling ook voor het vierde kwartaal van 2021.

De wet van 4 februari 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengt deze maatregel nu opnieuw voor het eerste kwartaal van 2022.

Uitstel betaling voorschotten

Je betaalt maandelijks voorschotten op de trimestriële RSZ-bijdragen als je in het refertekwartaal (k -2) meer dan 4.000 euro betaalde. Je moet de voorschotten normaal gezien betalen op welbepaalde data. Die kan je hier nakijken.

'Bijzondere’ minnelijke afbetalingsmodaliteiten voor bepaalde werkgevers

Je kunt een minnelijk afbetalingsplan aanvragen:

  • voor de aangegeven bijdragen voor het eerste kwartaal 2022.
  • en voor de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2021.

Leef je de afbetalingsmodaliteiten strikt na, zullen onder bepaalde voorwaarden, de bijdrageopslagen en / of verwijlinteresten niet aangerekend worden. Op de website van RSZ vind je meer info.

Let op: Je blijft verplicht de driemaandelijkse RSZ-aangifte (DmfA) binnen de gestelde termijnen in te dienen.

Bronnen

Anderen lazen ook dit:

Tijdelijke werkloosheid 2022 wegens coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de overstromingen in 2021 worden gelijkgesteld voor vakantie 2023

De kogel is door de kerk. De federale regering bereikte een akkoord om de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht onder meer omwille van corona in de eerste helft van 2022 gelijk te stellen voor het recht op vakantie in 2023.

De beslissing werd bekrachtigd in het KB van 24 mei 2023.

Klein verlet voor vaccinatie tegen coronavirus verlengd tot 31 maart 2023

Werknemers hebben vanaf 1 oktober tot 31 maart 2023 opnieuw recht op klein verlet om zichzelf te laten vaccineren tegen het coronavirus of om hun minderjarige kinderen te begeleiden tijdens de vaccinatie.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!