Ga verder naar de inhoud

Reprobel: hoe zit dat voor 2022?

17.01.2023

Ook voor 2022 is er een kaderovereenkomst van Sociare met Reprobel. Dit wil zeggen dat je als lid van Sociare in 2022 opnieuw gebruik kan maken van een voordelig tarief voor je Reprobelaangifte. Je kiest zelf of je organisatie al dan niet op dit voorstel intekent.

Je kan begin 2023 dus aangifte doen voor het jaar 2022. Hieronder vind je meer info over Reprobel en lees je hoe je te werk moet gaan om zorgeloos en voor een prikje je aangifte te doen.

Reprobel: wat is het precies?

 • Neem je kopieën of prints van auteursrechtelijk beschermde werken voor private, didactische of wetenschappelijke doeleinden? Dan moet je daarvoor een vergoeding betalen aan Reprobel. Reprobel verdeelt de middelen dan onder de auteurs.
 • De auteursrechtelijke bescherming wordt ruim gedefinieerd. Zo zijn de meeste webpagina’s auteursrechtelijk beschermd. Ook een afdruk van een website valt dus onder de reprobelverplichting.
 • Een digitale kopie (paper-to-digital en digital-to digital) maken van auteursrechtelijke beschermde werken is soms ook onderworpen aan de reprografievergoeding, namelijk wanneer men een beschermd werk zoals een tijdschriftartikel inscant.
 • Er is geen reprografie verschuldigd bij het afdrukken van eigen werken zoals syllabi (tenzij deze werken teksten bevatten van andere werken, waardoor er sprake is van een reproductie).

Aanbod via Sociare versus gewoon betalen aan Reprobel: wat is het verschil?

Om de Reprobelvergoeding te betalen heb je als organisatie 2 opties:


1. Als lid van Sociare kan je een aangifte doen op basis van een forfait.

Voordelen:

 • Interessant voor wie veel kopieën en prints maakt
 • Je weet meteen hoeveel je betaalt
 • Reprobel gaat niet betwisten
 • Kostprijs per jaar en per relevante werknemer (in voltijds equivalent) = 12 euro (fotokopieën, prints en digitaal hergebruik)


2. Betalen volgens tarief

Als je niet wilt instappen in deze formule, moet je jaarlijks een reprobelvergoeding betalen. Op hun website lees je meer over de tarieven bij Reprobel.

Hoe werkt de aangifte via het forfait?

 • De forfaitregeling geldt in 2022. Het bedrag dat je zal moeten betalen is afhankelijk van het aantal relevante werknemers (in voltijds equivalenten) en het type organisatie.
 • Je moet enkel het aantal relevante werknemers doorgeven. Technisch en onderhoudspersoneel zijn geen relevante werknemers.
 • Deed je eerder al een aangifte via de overeenkomst met Sociare? Dan zal je begin 2023 per mail een uitnodiging ontvangen van Reprobel. Hierin zal je doorverwezen worden naar het portaal van Reprobel (https://portal.reprobel.be/). Daar meld je je aan met de gegevens die je krijgt en geef je de promocode SOC2022 in, waardoor het voordelig tarief rechtstreeks wordt toegepast via je portaalaangifte. Heb je eind februari nog geen mail van Reprobel ontvangen? Stuur dan een mailtje naar ale@reprobel.be met opgave van je ondernemingsnummer om je uitnodiging aan te vragen.

Wat dekt Reprobel niet?

 • Naast Reprobel, zijn er ook andere instanties die instaan voor de inning van auteursrechten voor beschermde werken:
  • License2Publish, Copiepresse en Repropress hebben een gezamenlijke licentie voor persartikelen en hebben een andere dekking en repertoire dan Reprobel. Zij vallen dus niet onder Reprobel en je zal ze apart moeten betalen. Hier heeft Sociare geen raamakkoord voor gesloten, dus de tarieven zijn met hen overeen te komen.
  • Pas op met het gebruik van foto's op publieke websites! Reprobel dekt enkel het intern digitaal gebruik van foto's en het extern digitaal gebruik op beperkte schaal. De publicatie van foto's op publieke websites zit niet in de licentie van Reprobel. Gebruik dus voor die foto's enkel foto's uit stockdatabanken of foto's waarvan de rechten rechtstreeks met de rechthebbende of zijn beheersvennootschap zijn geregeld. Permission Machine klopt hierover weleens aan de deur.

Meer informatie over intellectuele eigendomsrechten en de contactgegevens Reprobel

 • Voor in inhoudelijke vragen over intellectuele eigendomsrechten kan je altijd terecht bij onze vrienden van Scwitch (info@scwitch.be)
 • Reprobel CV- Havenlaan 86c – 201 a – 1000 Brussel (Mailadres - Website - Telefoonnummer: 078 100 191)

Anderen lazen ook dit:

Werkhervattingspremie kan nu aangevraagd worden

In de programmawet van 26 december 2022 werd een nieuwe tewerkstellingsmaatregel voorzien. Het gaat om een werkhervattingspremie van 1.000 euro voor werkgevers die invalide werknemers aanwerven in het kader van progressieve werkhervatting.

Deze maatregel is in werking getreden op 1 april 2023, maar de exacte voorwaarden moesten nog vastgelegd worden in een koninklijk besluit. Dit is gebeurd bij KB van 17 juli 2023 waardoor de werkhervattingspremie nu effectief kan aangevraagd worden.

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!