Ga verder naar de inhoud

FAQ: Wat is de doelgroepvermindering aanwerving eerste werknemer precies?

12.11.2021

Je eerste werknemer(s) aanwerven: hoe je het ook draait of keert, het is en blijft een serieuze hap uit het budget van je organisatie. Gelukkig bestaan er wel enkele steunmaatregelen voor nieuwe werkgevers waarop je misschien een beroep kunt doen. De doelgroepvermindering eerste aanwervingen is daar de belangrijkste van. In deze FAQ kom je te weten aan welke voorwaarden je als werkgever moet voldoen om van deze doelgroepvermindering te genieten.

Wat houdt deze doelgroepvermindering in?

Als nieuwe werkgever kan je gedurende een aantal kwartalen recht hebben op een doelgroepvermindering als je een eerste t.e.m. een derde werknemer aanwerft.

Wie wordt beschouwd als ‘nieuwe werkgever’?

Er zijn twee opties:

 • Ofwel mag je als werkgever nooit onderworpen geweest zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers in dezelfde technische bedrijfseenheid;
 • Ofwel mag je als werkgever sinds ten minste vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan de datum van indienstneming niet meer onderworpen geweest zijn aan de sociale zekerheid.

Wat wordt verstaan onder een 'nieuwe werknemer'?

 • De werknemer moet vóór zijn aanwerving aan geen enkele specifieke voorwaarde voldoen.
 • Wel moeten de prestaties van de werknemer die niet verbonden is door minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, minimum 27,5% van voltijdse prestaties bedragentijdens het ganse kwartaal.


Opgelet wanneer je samen met andere werkgevers een technische bedrijfseenheid vormt:

De eerste (tweede en derde) werknemer mag geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 maanden (dag op dag) voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.

Wanneer is er volgens de RSZ sprake van eenzelfde technische bedrijfseenheid?

 • de juridische entiteiten (ondernemingen, verenigingen, ...) zijn verbonden door minstens één gemeenschappelijke persoon. Dit kan een werknemer zijn, maar ook de bedrijfsleider,...
 • en deze juridische entiteiten moeten een gemeenschappelijke socio-economische basis hebben. Elementen die daarop kunnen wijzen zijn:
  • de plaats: wanneer de gebouwen waar de activiteiten worden uitgeoefend op dezelfde plaats of in elkaars nabijheid liggen
  • activiteiten: gaat het om verwante en/of aanvullende activiteiten
  • bedrijfsmateriaal: geheel of gedeeltelijk hetzelfde
  • klandizie

Wanneer is er volgens de RSZ sprake van vervanging?

Bij de aanwerving van deze eerste 1e, 2e en 3de medewerker(s) gaat de RSZ eerst het totaal aantal werknemers bepalen dat gelijktijdig aanwezig is binnen dezelfde technische bedrijfseenheid. Men gaat hiervoor 12 maanden voorafgaand aan de aanwerving(en) terug.

Vervolgens gaat men rekening houdend met deze eerste aanwerving(en) kijken of het totaal aantal werknemers gelijk is gebleven of gestegen is na deze aanwerving(en).

Stijgt het totaal aantal werknemers binnen de technische bedrijfseenheid dan zal de doelgroepvermindering kunnen worden toegepast. Is er geen verschil in aantal werknemers na deze aanwerving(en) of is er sprake van een kunstmatige verhoging volgens de RSZ dan kan dit leiden tot het niet toekennen van de doelgroepvermindering.

Meer informatie vind je op de website van de RSZ onder de rubriek ‘betrokken werknemers’.

Wat zijn de voordelen?

Per aanwerving Vermindering rsz-werkgeversbijdragen Andere voordelen
Voor eerste werknemer
Vrijstelling van de basisbijdrage tot maximaal 3100 euro per kwartaal, na aftrek van het forfait sociale maribel en na toepassing van de structurele vermindering, voor onbeperkte tijd.
Tussenkomst administratiekosten erkend sociaal secretariaat van 36,45 euro zolang je de doelgroepvermindering voor een eerste werknemer geniet.
Voor tweede werknemer
1550 euro gedurende 5 kwartalen + 1050 euro gedurende 4 daaropvolgende kwartalen + 450 gedurende 4 daaropvolgende kwartalen
(op te nemen binnen 20 kwartalen vanaf indiensttreding) na aftrek van het forfait sociale maribel en na toepassing van de structurele vermindering.
Voor de derde werknemer
1050 euro gedurende 9 kwartalen + 450 euro gedurende daaropvolgende 4 kwartalen
(op te nemen binnen 20 kwartalen vanaf indiensttreding derde werknemer) na aftrek van het forfait sociale maribel en na toepassing van de structurele vermindering.

Bronnen:

 • Programmawet 24 december 2002, Belgisch Staatsblad 31 december 2002;
 • Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, Belgisch Staatsblad 1 januari 2004.
 • RSZ-instructies ‘eerste aanwervingen’

Wil je graag meer te weten komen over andere tewerkstellingsmaatregelen?

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!