Ga verder naar de inhoud

Klein verlet: Uitbreiding in geval van langdurige pleegzorg

26.05.2023

Door een recente wijziging aan het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 worden de familiebanden met pleegkinderen in het kader van langdurige pleegzorg gelijkgesteld voor alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot klein verlet.

Met langdurige pleegzorg wordt bedoeld pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin of bij dezelfde pleegouder of dezelfde pleegouders zal verblijven. De attestering hiervan gebeurt door de bevoegde pleegzorgdiensten.

Wanneer de gebeurtenis plaatsvindt na afloop van langdurige pleegzorg, geldt de bijkomende voorwaarde dat het pleegkind gedurende een onafgebroken periode van drie jaar op permanente en affectieve wijze deel heeft uitgemaakt van het pleeggezin.

Deze bijkomende voorwaarde geldt niet bij overlijden van het pleegkind, de pleegmoeder/-vader, de pleegschoonmoeder/-vader of de pleegstiefmoeder/-vader. In deze gevallen zal er altijd een recht zijn op klein verlet, ook na afloop van de langdurige pleegzorg als het pleegkind minder dan 3 jaar deel heeft uitgemaakt van het pleeggezin.

Anderen lazen ook dit:

Progressieve werkhervatting: bijlage arbeidsovereenkomst

Hervat één van je medewerkers binnenkort gedeeltelijk het werk na een periode van arbeidsongeschiktheid? Dan ben je als werkgever verplicht om die progressieve werkhervatting officieel te maken in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!