Ga verder naar de inhoud

Fiche 281.10: bezorg ze voor 1 maart aan de fiscus

02.01.2023

In principe moet je als werkgever voor 1 maart de fiscale fiches 281.10 aan de fiscus en aan je werknemers bezorgen. Zij vullen hun belastingaangifte in op basis van de fiche en bewaren de fiche met het oog op fiscale controle.

Tip: wees correct én volledig

In de praktijk zorgt jullie sociaal secretariaat voor de indiening van de fiscale fiches bij de fiscus (via ‘Belcotax on Web’). De exemplaren die je van jouw sociaal secretariaat krijgt, geef je door aan de werknemers.

Opgelet: het sociaal secretariaat heeft enkel zicht op betalingen die je vermeldde in de loonopgaven. Deed jouw organisatie daarbuiten nog andere betalingen (bijvoorbeeld kostenvergoedingen of voordelen alle aard)? Dan is het belangrijk dat je het sociaal secretariaat daarvan op de hoogte brengt.

Als de fiscale fiches niet correct of onvolledig zijn, riskeer je immers een sanctie. Sinds 1 januari 2016 bestraft de FOD Financiën elke overtreding op het indienen van de fiches met een boete van 50 euro voor een eerste overtreding, tot maximum 1250 euro en/of een belastingverhoging van 10% tot 200%.

Met deze maatregel hoopt de FOD Financiën ervoor te zorgen dat alle schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing in de toekomst hun fiscale verplichtingen beter zullen nakomen.

Anderen lazen ook dit:

Vereenvoudigde procedure voor de gemeenschappelijke interne dienst

Het wordt eenvoudiger om een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) op te richten.
Op 2 mei 2024 werd een KB gepubliceerd dat de regels versoepelt voor de oprichting van een zogenaamde kleine gemeenschappelijke interne dienst.

Ergonomie op de werkplek - nieuwe regels en verplichtingen voor werkgevers

De Codex over het welzijn op het werk werd aangepast: ergonomie op de werkplek krijgt er een belangrijkere plaats in. De regels zijn in werking getreden op 25 mei 2024. Wat betekent dit voor jou?

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!