Ga verder naar de inhoud

Overige mandaten

Naast de sectorale en intersectorale structuren vertegenwoordigt Sociare haar leden ook nog in verschillende andere commissies en overlegstructuren.

Zo zetelen we onder andere in onderstaande overlegorganen.

  • Commissie Kunstenaars:

De Commissie Kunstenaars werd in 2002 opgericht. Op dat moment was zij ondergebracht bij het RSVZ en leverde ze enkel zelfstandigheidsverklaringen af. Sindsdien heeft ze ruimere bevoegdheden en is ze ruimer samengesteld. Zij wordt thans ondergebracht bij de FOD Sociale Zekerheid.

- afgifte van kunstenaarskaarten, visa en zelfstandigheidsverklaringen

- advies verstrekken

- informatie verstrekken

De Commissie heeft drie kernbevoegdheden:

1. De Commissie reikt de kunstenaarskaart, het kunstenaarsvisum en de zelfstandigheidsverklaring af aan kunstenaars die dit hebben aangevraagd, na onderzoek van hun dossier.

2. Zij brengt ook advies uit over wetsontwerpen of besluiten die haar worden voorgelegd.

3. Ten slotte informeert zij kunstenaars over hun socialezekerheidsrechten en -plichten wanneer de kwestie verband houdt met het statuut van werknemer of zelfstandige.

  • Banspa: het Brusselse adviesbureau van Nederlandstalige sociale partners
  • Instituut voor Functieclassificatie (IFIC) in het kader van de VIA-akkoorden

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!