Ga verder naar de inhoud

Nieuwe regels over toekenning kinderbijslag

25.09.2020

Wie kindergeld ontvangt heeft er waarschijnlijk niets van gemerkt, maar achter de schermen werd het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag grondig gewijzigd als gevolg van de overheveling van deze materie naar de regio’s. Vanaf 1 januari 2019 nemen Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag in handen. Het Brussels Gewest volgt op 1 januari 2020.

Gevolgen voor de werkgever?

 • Voor jou als werkgever betekent dit concreet dat je sinds 1 januari 2019 niet meer moet aangesloten zijn bij een kinderbijslagfonds. In het arbeidsreglement valt de verplichting om het kinderbijslagfonds te vermelden ook weg.
 • Bij een update van het arbeidsreglement mag je die vermelding gewoon verwijderen. Als je enkel deze aanpassing doet, dan moet je de volledige procedure tot wijziging van het arbeidsreglement niet volgen. In dat geval volstaat een vereenvoudigde procedure, die omvat het volgende:
  • Je houdt het gewijzigde arbeidsreglement ter beschikking van de werknemers op de plaats(en) van tewerkstelling. Dit mag elektronisch.
  • Je bezorgt elke werknemer een kopie van het gewijzigd arbeidsreglement. Je mag het elektronisch document digitaal bezorgen aan iedere werknemer en daarbij om een ontvangstbevestiging vragen. Zo heb je het bewijs in handen dat je iedere werknemer het arbeidsreglement hebt overhandigd.
  • Je bezorgt een kopie van het gewijzigd arbeidsreglement ondertekend aan de Dienst Toezicht op de Sociale Wetten. De Dienst Toezicht op de Sociale Wetten aanvaardt een elektronische versie, die je digitaal verstuurt.

Wat houdt het gewijzigd systeem in?

De bedoeling van deze hervorming is om automatisch de rechten op basis van de woonplaats van het kind toe te kennen en zo efficiënter te werken:

 • het is de woonplaats van het kind die voortaan bepaalt wie kinderbijslag (regionaal fonds) uitbetaalt. Wonen de kinderen van een werknemer in verschillende regio’s? Dan is er een toekenning volgens de specifieke regio. Woont een kind in het buitenland? Dan bepaalt de vestiging van de werkgever de regio, die de kinderbijslag uitbetaalt.
 • De hervorming voorziet ook dat gezinnen in de toekomst zelf hun kinderbijslagfonds kunnen kiezen.

Organisatie in Vlaanderen

 • Het nieuwe kinderbijslagsysteem met de naam "Groeipakket" ging van start op 1 januari 2019.
 • Het kinderbijslagdossier wordt automatisch overgedragen aan het regionale fonds en de betaling van de kinderbijslag loopt gewoon door.
 • In Vlaanderen werd een nieuw publiek Fonds opgericht met de naam ‘Fons’. Daarnaast blijven 4 private kinderbijslagfondsen operationeel.
 • Het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid, in het kader van een geïntegreerd gezinsbeleid, voorziet voor elk kind in elk gezin.

Organisatie in Wallonië

Het nieuwe Waalse publieke kinderbijslagfonds dat vanaf 1 januari 2019 opstartte, heet FAMIWAL. Daarnaast blijven 4 private kinderbijslagfondsen ook instaan voor de uitbetaling van kinderbijslagen.

De Waalse hervorming gebeurde in 2 stappen:

 • Vanaf 1 januari 2019 werd de vorige regeling voortgezet, maar bepaalde nieuwe regels waren al van toepassing voor alle kinderen.
 • Vanaf 1 januari 2020 waren de nieuwe bedragen van toepassing voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020. Kinderen geboren voor 1 januari 2020 behouden de oude bedragen (met bepaalde nieuwe regels) tot het einde van hun studies of tot ze 25 zijn.

Organisatie in de Duitstalige Gemeenschap

Het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap - afdeling Gezin en Sociale Zaken - betaalt vanaf 2019 de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie voor alle kinderen die in de Duitstalige Gemeenschap wonen.

Organisatie in Brussel

In Brussel veranderde er niets in 2019. De Brusselse kinderbijslag werd pas hervormd in 2020.

 • Tot 1 januari 2020 bleef FAMIFED, het publieke kinderbijslagfonds, en de 4 private kinderbijslagfondsen, de kinderbijslag voor kinderen met een domicilie in Brussel beheren en betalen. Gezinnen waarbinnen een eerste kind geboren wordt in 2019 mogen vrij het kinderbijslagfonds kiezen.
 • Vanaf 1 januari 2020 betaalde FAMIRIS, het nieuwe publieke kinderbijslagfonds in Brussel, naast de 4 private kinderbijslagfondsen, de kinderbijslag. Alle kinderen met een woonplaats in Brussel gaan op dat moment over naar het nieuwe systeem.

Bronnen:

 1. de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 94, § 1bis, ingevoegd door artikel 44 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming.
 2. de wet van 4 april 2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (Algemene kinderbijslagwet).

Anderen lazen ook dit:

Corona: geen verplicht telewerkregister meer vanaf 1 juli 2021

Werkgevers zijn vanaf april verplicht om maandelijks een online register rond telewerk in te vullen. Heel concreet geven ze daarbij het totale aantal werknemers in de organisatie door, en het aantal werknemers in een niet-telewerkbare functie. Dat moet de controles op het naleven van de telewerkverplichting vergemakkelijken.

Telethuiswerk: hoe organiseer ik het praktisch in coronatijden?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het telethuiswerk de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Je maakt hier best praktische afspraken over met je werknemers, afgestemd op de huidige situatie. Lees meer in deze update.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!