Ga verder naar de inhoud

Corona: cheques blijven minstens 6 maanden langer geldig

18.01.2021

Maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques zullen minstens 6 maanden langer geldig blijven. Door de coronacrisis hebben heel wat werknemers immers nog niet de kans gehad om die cheques te besteden.

Het koninklijk besluit heeft tot doel het advies van de Nationale Arbeidsraad uit te voeren en de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques te verlengen:

  • de geldigheidsduur van de maaltijd-, eco-, en geschenkcheques, die in de periode van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021 aflopen, wordt met zes maanden verlengd
  • de sport- en cultuurcheques, die op 30 september 2020 zijn verlopen en waarvan de geldigheidsduur reeds een eerste keer werd verlengd tot 31 december 2020, worden opnieuw verlengd tot 30 september 2021
  • de geldigheidsduur van de consumptiecheques wordt verlengd van 7 juni 2021 tot en met 31 december 2021

Deze maatregel is bedoeld om de begunstigden van cheques toe te laten deze langer dan voorzien, met name na afloop van de lockdownperiode, te gebruiken en om de ondernemingen toe te laten om ze langer dan voorzien te aanvaarden.

Bron: Koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19 pandemie, Staatsblad 29 december 2020.

Anderen lazen ook dit:

Loonnorm 2021-2022

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) spreekt zich uit over de maximaal beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling om onze concurrentiepositie tegenover de buurlanden te beschermen. Deze marge bedraagt 0,4% voor de periode 2021-2022.

Consumptiecheque: een nieuw loonvoordeel

De regering heeft een solidaire relancemaatregel genomen die het mogelijk maakt voor werkgevers om (elektronische) consumptiecheques te geven aan hun werknemers die daarmee zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca en de cultuursector, kunnen ondersteunen.

De cheques zijn volledig vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen en moeten niet aangerekend worden op de loonnorm voor de periode 2019-2020.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!