Ga verder naar de inhoud

Verhoging van het algemeen minimumloon vanaf 1 december 2023

09.11.2023

In oktober 2023 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgt ook het algemeen minimumloon (of ggmmi) in onze sector nog maar eens in december 2023 met 2%, tot 1.994,18 euro.

Gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen (GGMMI of algemeen minimumloon)

Het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen (GGMMI) van de Nationale Arbeidsraad is een minimumloon dat in iedere sector minimaal moet worden betaald, voor arbeidsovereenkomsten die één maand of langer duren. Het algemeen minimumloon is niet hetzelfde als een minimum maandloon, omdat er elementen in zitten die in de loop van het jaar uitbetaald worden, zoals een dertiende maand of eindejaarspremie. Met deze elementen wordt rekening gehouden om na te gaan of het minimumloon nageleefd wordt.

Goed om te weten: het algemeen minimumloon is niet verplicht voor werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn gedurende een periode die minder dan een kalendermaand bedraagt.

Organisaties die niet vallen onder een van de sectorale cao’s loonharmonisering gesloten in PC 329.01 moeten zich dus houden aan het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen (GGMMI) van de Nationale Arbeidsraad, ook wel het algemeen minimumloon genoemd.

Geïndexeerde bedragen vanaf 1 december 2023 in PC 329.01

Als gevolg van de indexatie met 2 % wijzigt het algemeen minimumloon in onze sector vanaf 1 december 2023 (de vorige aanpassing dateerde van januari 2023): 1.994,18 euro.

Verhogingen in uitvoering van het sociaal akkoord

Het algemeen minimumloon verhoogt niet alleen ten gevolge van de indexatie. In uitvoering van het sociaal akkoord tussen de sociale partners op 8 juni 2021 is ook voorzien in een progressieve verhoging:

Tijdstip van verhoging


1 april 2022

+ 76,28 euro*

1 april 2024

+ 35 euro*

1 april 2026

+ 35 euro*

1 april 2028

Eventueel nog verdere verhoging mogelijk (bedrag onbekend)

* Dit zijn de niet-geïndexeerde bedragen. Inmiddels is de spilindex 3 keer overschreden.

Vanaf 1 april 2022 vallen de huidige leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden van CAO nr. 43 weg en is er dus slechts één minimumloon van toepassing voor alle werknemers vanaf 18 jaar.

Wat met het minimumloon voor studenten en minderjarigen?

Voor werknemers jonger dan 18 jaar en voor werknemers tewerkgesteld met een studentenovereenkomst geldt een degressieve vermindering zoals vastgelegd cao nr. 50 van de NAR.

Vanaf 1 december 2023 gelden volgende bedragen voor studenten en minderjarigen:

Leeftijd

Percentage

Per maand

Per uur*

20 jaar

90

1794,76

10,8994

19 jaar

85

1695,05

10,2938

18 jaar

79

1575,40

9,5672

17 jaar

73

1455,75

8,8406

16 jaar

67

1336,10

8,1140

*In een 38-urenweek

Om het minimumloon te berekenen per uur kan je gebruik maken van volgende formule:

  • maandloon x 3
  • gedeeld door 13
  • gedeeld door gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in jouw organisatie

Bron: NAR, cao nr. 43/16, cao nr. 50/4.

En het minimumloon in paritair comité 329.03?

Door de stijging van de sociale gezondheidsindex werd in oktober 2023 de spilindex van PC 329 overschreden. Dat betekent dat de lonen, barema’s en werkelijke lonen, in onze sector in december 2023 met 2% verhogen.

Een cao van 30 juni 2009 bepaalt het minimumloon voor PC 329.03. Die cao bepaalt bovendien dat alle conventionele verhogingen afgesproken binnen de NAR, ter verbetering van het minimumloon worden toegepast op het minimumloon van het PC 329.03. Door de indexering bedraagt dat minimumloon vanaf 1 december 2023 2112,32 euro.

Anderen lazen ook dit:

Bijdrage sectorpensioen pc 329.01: hoe vraag je een vrijstelling aan?

Sinds 2008 betalen werkgevers in PC 329.01 een bijdrage voor de sectorale pensioenpijler, tenzij ze een vrijstelling aanvragen. Op deze pagina lees je meer over de procedure bij het Pensioenfonds en vind je de nodige formulieren en attesten terug.

Bedragen woon-werkverkeer PC 329.01 vanaf 1 februari 2024

Op zoek naar alle relevante bedragen wat betreft het woon-werkverkeer voor werknemers in PC 329.01? Zoek niet verder!

Dit zijn de bedragen die van toepassing zijn sinds 1 februari 2024.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!