Ga verder naar de inhoud

Telewerk en arbeidsongeval: een aantal lacunes weggewerkt

28.09.2020

Telewerk – ‘thuiswerk’ – is ook in de socioculturele sector een vaak gebruikte werkwijze. Recente wetswijzigingen zorgen voor een verruimde bescherming bij arbeidsongevallen voor werknemers die het werk van thuis uit uitvoeren. Hieronder een beknopt overzicht.

Ook occasioneel telewerk valt onder de arbeidsongevallenwetgeving

De arbeidsongevallenwetgeving dekt voortaan zowel structureel als occasioneel telewerk.

Een werknemer kan structureel telewerken: dat wil zeggen dat hij of zij op regelmatige basis van thuis uit werkt, zonder dat hiertoe een specifieke reden vereist is. Je maakt concrete afspraken met de werknemer in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Het kan ook dat je als werkgever occasioneel telewerk mogelijk maakt. Dan werkt een werknemer eens thuis wanneer er onvoorziene omstandigheden zijn die verhinderen dat de werknemer (vlot) op het werk geraakt. Denk aan een treinstaking, zware sneeuwval of persoonlijke redenen zoals een overstroomde kelder, een blessure of de levering van een nieuwe wasmachine. Je regelt de voorwaarden voor het opnemen van occasioneel telewerk in het arbeidsreglement.

Dat wil zeggen dat ook bij occasioneel telewerk het (weerlegbare) vermoeden geldt dat een ongeval dat op de schriftelijk omschreven plaatsen van telewerk plaatsvindt een arbeidsongeval is. Qua tijd geldt het vermoeden dat een ongeval tijdens de uren die schriftelijk omschreven werden als arbeidstijd in het kader van telewerk, een arbeidsongeval is.

‘Schriftelijk’ wil zeggen dat een mailtje op voorhand in principe in orde is, maar heeft een werknemer een vaste telewerkplaats of telewerkuren die afwijken van het normale rooster, dan omschrijf je die best duidelijker.

Werd er geen telewerkplaats omschreven? Dan geldt het vermoeden dat de woon- of verblijfplaats van de werknemer de arbeidsplaats is.

Werden er geen werkuren voor telewerk omschreven? Dan wordt er vermoed dat het gaat om de uren die de werknemer op de vaste werkplaats zou moeten presteren.

Het vermoeden is weerlegbaar: dat wil zeggen dat de werkgever of de arbeidsongevallenverzekeraar altijd kan bewijzen dat het ongeval niet tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst plaatsvond.

Telewerk en arbeidswegongeval

Wanneer een werknemer op de normale arbeidsplaats ’s middags even gaat lunchen, boodschappen doen of wanneer deze ’s ochtends of na het werk een omweg maakt – op weg van de werkplaats naar de verblijfplaats - om kinderen van school of van de crèche te halen, dan behoort dit tot de normale arbeidsweg en is een ongeval op dit traject dus een arbeids(weg)ongeval.

Deze regel geldt voortaan ook voor telewerkers die kinderen elders ophalen of ergens gaan lunchen of inkopen doen.

Meer informatie over telewerk lees je in onze syllabus telewerk.

Deze wetgeving is in werking getreden op 27 januari 2019.

Bron: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 17 januari 2019 (art. 27 DB Sociale Zaken).

Anderen lazen ook dit:

Telethuiswerk: hoe organiseer ik het praktisch in coronatijden?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het telethuiswerk de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Je maakt hier best praktische afspraken over met je werknemers, afgestemd op de huidige situatie. Lees meer in deze update.

25-dagenregel wordt in 2021 50-dagenregel voor bepaalde functies

Monitoren die werken onder de zogenaamde 25-dagenregel of artikel 17 mogen in 2021 uitzonderlijk 50 in plaats van 25 dagen presteren. Dat wordt bepaald door een koninklijk besluit. De maatregel gaat retroactief in vanaf 1 januari 2021.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!