Ga verder naar de inhoud

Schema: hoe ga je om met flexibele uren?

02.10.2020

Meeruren, flexibele uren en overuren: ze komen frequent voor in de socioculturele sector, en ze bezorgen personeelsmedewerkers soms grijze haren.

Want op welk soort uren betaal je welke toeslag? En hoe en wanneer moet je medewerker teveel gewerkte uren inhalen? We zetten het hieronder schematisch op een rij.

Deze uren moet je compenseren:

Meeruren

Uren op weekbasis, die de overeengekomen arbeidsduur overschrijden.

Voorbeeld 1: een voltijdse werknemer, die 38 uren per week werkt, presteerde gedurende een week 39 uren. Deze persoon heeft één meeruur gewerkt.

Voorbeeld 2: een deeltijdse werknemer, die 19 uren per week werkt, presteerde gedurende een week 25 uren. Deze persoon heeft 6 meeruren gewerkt.

De werknemer haalt de meeruren in binnen het semester, dat bepaald is in het arbeidsreglement.


Flextijd

Daaronder vallen deze situaties:

 1. uren die de grens van 9 uur per dag (met een maximum van 11 uur) of 40 uur per week (met een maximum van 50 uur) overschrijden
 2. werkuren die vallen tussen 20u en 6u
 3. werk op zondag
 4. werk op feestdag

De werknemer krijgt een toeslag van 20%, in inhaalrust of financiële toeslag.


Overuren op een gewone werkdag

Hieronder verstaan we het volgende:

 • uren die de buiten de voorwaarden voor flexuren vallen ( meer dan 11 u per dag) op een gewone werkdag.

De werknemer krijgt een toeslag van 50%, in inhaalrust of financiële toeslag.


Overuren op een zon- of feestdag

Hieronder verstaan we het volgende:

 • uren die buiten het werkschema vallen (overmachtssituatie of niet-flexibele activiteiten)
 • OF uren die de buiten de voorwaarden voor flexuren vallen (meer dan 11 u per dag of 50u per week)
 • OF uren die de grens van 9 uur per dag of 40 uur per week overschrijden (activiteiten die niet onder cao sectorale flexibiliteit vallen).

De werknemer krijgt een toeslag van 100%, in inhaalrust of financiële toeslag.

Details Meeruren Flextijd Overuren op een gewone werkdag Overuren op een zon- of feestdag
Compensatiepercentage
Geen
20%
50%
100%
Wanneer compenseren?
Binnen het semester
Binnen de 6 maanden
Niet bepaald
Niet bepaald
Maximum
Bepaald in het arbeidsreglement
6 dagen per jaar
Geen maximum
Geen maximum

Er zijn ook bijkomende uren die je niet moet compenseren:

 • uren die buiten het werkschema vallen, maar de grens van 9 uur per dag of 40 uur per week niet overschrijden
 • Ook niet als ze ‘s nachts of op zon- of feestdag worden gepresteerd

Deze uren moet je laten inhalen:


 • Situatie 1: uren (met inbegrip van de schorsingen) boven de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (bv. 38), tot de effectieve wekelijkse arbeidsduurgrens (bv. 40)
 • Situatie 2: uren (met inbegrip van de schorsingen) boven de effectieve wekelijkse arbeidsduurgrens (bv. 40)
 • Situatie 3: werk op een zondag
 • Situatie 4: werk op een feestdag
Details Situatie 1 Situatie 2 Situatie 3 Situatie 4
Hoe inhalen?
Door middel van ADV-dagen of -uren
Door middel van zogenaamde minuren (minder
werken dan de eigen effectieve, normale arbeidsduur per
week)
Zelfde aantal uren inhaalrust geven,
aangevuld tot 35
opeenvolgende uren rust.

Mag samenvallen met een
inactiviteitsdag (want onbetaald)
Zelfde aantal uren betaalde inhaalrust
geven (vervangende
feestdag of -uren), die gelijkgesteld
wordt met werkuren (dus betaald)
Wanneer?
Binnen
referentieperiode (semester) voor ‘flexibele’
werknemers
Binnen
referentieperiode (semester)
Binnen 4 weken
Binnen 6 weken

Anderen lazen ook dit:

Corona: geen verplicht telewerkregister meer vanaf 1 juli 2021

Werkgevers zijn vanaf april verplicht om maandelijks een online register rond telewerk in te vullen. Heel concreet geven ze daarbij het totale aantal werknemers in de organisatie door, en het aantal werknemers in een niet-telewerkbare functie. Dat moet de controles op het naleven van de telewerkverplichting vergemakkelijken.

Telethuiswerk: hoe organiseer ik het praktisch in coronatijden?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het telethuiswerk de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Je maakt hier best praktische afspraken over met je werknemers, afgestemd op de huidige situatie. Lees meer in deze update.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!