Ga verder naar de inhoud

Werknemers hebben recht op een aaneensluitende periode van 3 weken verlof

09.11.2021

In het kader van de VIA6-akkoorden hebben we een sectorale cao afgesloten die het recht creëert voor werknemers in PC 329.01 om een aaneensluitende periode van 3 weken jaarlijkse vakantie op te nemen. Dit recht geldt vanaf 1 januari 2022 en dit gedurende het hele jaar.

Moet je als werkgever deze aanvraag dan ook meteen goedkeuren?

Nee, de gewone regels rond vakantieplanning blijven van toepassing. Je kan vakantie dus collectief inplannen in de organisatie, in overleg met de sociale overlegorganen of met de werknemers. Gebeurt dat niet, dan kan je in onderling overleg met de individuele werknemer tot een akkoord komen over de opname van vakantie.

Dit betekent wel dat een werknemer recht heeft op minstens één aaneensluitende periode van 3 weken verlof in het kalenderjaar.

Je zal dit slechts kunnen weigeren door te verwijzen naar organisatorische noodwendigheden: de onontbeerlijke personeelsomkadering voor het functioneren van de dienst, waarbij alle beschikbare ondersteunings- en vervangingsmogelijkheden binnen het huidig organisatorisch kader zijn ingezet. Deze beperkende elementen worden besproken met de interne sociaaloverlegorganen.

Wat moet je ondernemen?

  • Kijk na wat je arbeidsreglement hierover bepaalt. Tegenstrijdige bepalingen haal je eruit.
  • Staat er in je arbeidsreglement niets over aaneensluitend verlof? Dan hoef je niets te ondernemen.
  • Zijn er gunstigere regelingen voor de werknemers in jouw organisatie, zoals recht op 4 weken aaneensluitend verlof? Dan blijft deze gunstigere regeling verder bestaan

Bekijk de volledige cao hier:

Anderen lazen ook dit:

Loonbarema's en actuele bedragen

Op deze pagina bundelen we de belangrijkste barema's en bedragen die van toepassing zijn op de paritaire comités 329.01 en 329.03.

Telewerk: sectorale cao gesloten

De sociale partners van de VIA6-sectoren hebben een intersectoraal kaderakkoord gesloten over telewerk. Voor paritair comité 329.01 werd dat formeel in een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst gegoten op 18 mei 2022. Nieuw element in deze cao is het engagement om binnen het sociaal overleg in je organisatie concrete afspraken rond telewerk vast te leggen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!