Ga verder naar de inhoud

Laatste prognose indexaanpassing

04.06.2024

De spilindex is in april 2024 overschreden. Daardoor zullen de lonen in onze sector in juni 2024 met 2% stijgen.

Voor 2024 voorziet het Planbureau geen bijkomende overschrijding van de spilindex meer. De volgende spilindex zou bereikt worden in februari 2025. Daardoor zouden de lonen in onze sector in april 2025 opnieuw met 2% stijgen.

Elke eerste dinsdag van de maand actualiseert het Planbureau zijn vooruitzichten (behalve in augustus). We houden je op de hoogte.

Samenaankoop

We herhalen graag dat wie structureel kosten wil besparen mee kan stappen in de samenwerkingsovereenkomst die we hebben met drie sociaal secretariaten.

Intekenen op het aanbod? Zeg dan het contract met je huidige sociaal secretariaat op voor 30 juni 2024 via een aangetekende opzegbrief. Overstappen kan dan vanaf 1 januari 2025. Meer info hierover vind je in ons artikel.

Bron: Federaal PlanbureauAnderen lazen ook dit:

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2023 vastgelegd

Voltijdse werknemers die in 2023 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 200 euro op hun pensioenrekening. Of 120 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had.

Deze toelage legden we formeel vast met de vakbonden in de cao van 12 juni 2024.

Wijzigingen fietsvergoeding in 2024

Werknemers die met de fiets naar het werk komen of een dienstverplaatsing uitvoeren, krijgen een fietsvergoeding.

Vanaf 1 januari 2024 is de vergoeding voor woon-werkverplaatsingen met de fiets verhoogd naar 0,35 euro per kilometer. In 2023 was dat nog 0,27 euro per kilometer.
Daarnaast werd er ook een jaarplafond van 2.500 euro (3.500 na publicatie wet) ingevoerd voor de fiscale vrijstelling.

Ook de RSZ volgt deze verhoging, evenals het plafond van 3.500 per jaar.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!