Ga verder naar de inhoud

Laatste prognose indexaanpassing

06.06.2023

In zijn meest recente prognose voorspelt het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in november 2023. Daardoor zouden de lonen in onze sector in januari 2024 met 2% stijgen.

Het Planbureau voorziet voor 2023 geen bijkomende overschrijding van de spilindex meer.

Voor 2024 wordt nog een overschrijding voorspeld in maart en december. De lonen in onze sector zouden daardoor respectievelijk in mei 2024 en februari 2025 met 2% stijgen.

Elke eerste dinsdag van de maand actualiseert het Planbureau zijn vooruitzichten (behalve in augustus). We houden je op de hoogte.

Samenaankoop

We herhalen graag dat wie structureel kosten wil besparen mee kan stappen in de samenwerkingsovereenkomst die we hebben met drie sociaal secretariaten.

Intekenen op het aanbod? Zeg dan het contract met je huidige sociaal secretariaat op voor 30 juni 2023 via een aangetekende opzegbrief. Overstappen kan dan vanaf 1 januari 2024. Meer info hierover vind je in ons artikel.

Bron: Federaal PlanbureauAnderen lazen ook dit:

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2022 vastgelegd

Voltijdse werknemers die in 2022 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 150 euro op hun pensioenrekening. Of 85,04 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had. Daarmee ligt de toelage voor 2022 op hetzelfde niveau als die van vorig jaar.

Deze toelage legden we formeel vast met de vakbonden in de cao van 23 mei 2023.

Ministerieel Besluit: dagvergoedingen voor ambtenaren in het buitenland

Op 2 juli 2018 werd onderstaand Ministerieel Besluit gepubliceerd, dat een wettelijk kader schept voor verblijfsvergoedingen voor ambtenaren op dienstreis naar het buitenland.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!