Ga verder naar de inhoud

Spilindex overschreden in december - loonindexering in februari 2022

05.01.2022

In december 2021 werd de spilindex overschreden. Daardoor zullen de lonen in onze sector in februari 2022 met 2% stijgen.

In zijn laatste prognose verwacht het Planbureau opnieuw een overschrijding van de spilindex in februari 2022. Daardoor zouden de lonen in onze sector in april 2022 nogmaals met 2% stijgen.

Elke eerste dinsdag van de maand actualiseert het Planbureau zijn vooruitzichten (behalve in augustus). We houden je op de hoogte.Anderen lazen ook dit:

Het algemeen minimumloon vanaf 1 februari 2022

Werknemers die minstens 21 jaar zijn en voltijds werken onder een arbeidsovereenkomst hebben recht op een gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, ongeacht hun bedrijfstak en het paritaire comité waaronder ze vallen. De paritaire comités kunnen in cao’s gunstigere minimumlonen vastleggen.

Haard- en standplaatstoelagen (vanaf 1 februari 2022)

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!