Ga verder naar de inhoud

Laatste prognose indexaanpassing

04.10.2022

In juli 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stegen de lonen in onze sector in september 2022 met 2%.

Het Planbureau voorspelt in zijn meest recente prognose de vier volgende momenten waarop de spilindex zou overschreden worden.

De eerstvolgende overschrijding van de spilindex zou plaatsvinden in oktober 2022. Als gevolg daarvan zouden de lonen in onze sector in december 2022 met 2% stijgen. De volgende spilindex zou bereikt worden in december 2022, waardoor de lonen opnieuw met 2% zouden stijgen in februari 2023. De volgende overschrijding van de spilindex zou plaatsvinden in maart 2023, met nog maar eens een loonstijging met 2% tot gevolg in mei 2023. Het Planbureau voorziet nog een laatste overschrijding van de spilindex in juni 2023. Als gevolg daarvan zouden de lonen in onze sector in augustus 2023 nogmaals met 2% stijgen.

Elke eerste dinsdag van de maand actualiseert het Planbureau zijn vooruitzichten (behalve in augustus). We houden je op de hoogte.

Sociare trekt aan de alarmbel

Sociare en de andere collega-werkgeversfederaties binnen Verso, hebben hun grieven overgemaakt via een brief aan de Vlaamse regering. Concreet vragen zij een einde aan de opeenvolgende reeks van niet-indexeringen van de werkingsmiddelen en aangepaste maatregelen op vlak van energiekosten, lonen en de financiering van grote bouwwerken.

Daarnaast is Sociare, samen met vertegenwoordigers uit de verschillende sectorfederaties, ook in gesprek met de voor onze sector betrokken vakministers.

Bron: Federaal PlanbureauAnderen lazen ook dit:

Herinner je werknemers aan de jobbonus

De jobbonus is er voor werknemers met een laag loon. Wie in aanmerking komt, ontvangt vanaf eind 2022 een brief van de Vlaamse overheid. Voor de uitbetaling van deze jobbonus vraagt de overheid aan de rechthebbenden om een rekeningnummer te registreren in Mijn Burgerprofiel. Maar die digitale stap is niet voor iedereen evident.

RSZ: verhoging forfaitaire kantoorvergoeding

Als werkgever kun je werknemers die op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen, een forfaitaire kantoorvergoeding geven. De RSZ verhoogt het maximumforfait van de kantoorvergoeding als gevolg van een indexaanpassing.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!