Ga verder naar de inhoud

Mantelzorgverlof: alles wat je moet weten als werkgever

20.08.2021

Het mantelzorgverlof werd in het leven geroepen op 1 september 2020 als specifieke vorm van thematisch verlof. In dit artikel zetten we alle voorwaarden en modaliteiten nog eens op een rijtje.

Goed nieuws voor werknemers die zorg dragen voor een zorgbehoevend persoon: vanaf 1 september 2021 wordt de maximale duur van het mantelzorgverlof per zorgbehoevende persoon opgetrokken tot 3 maanden volledige onderbreking en tot 6 maanden bij een vermindering van de arbeidsprestaties tot 1/2e of 1/5e.

Wie kan mantelzorgverlof aanvragen?

 • Een mantelzorger is iemand die een zorgbehoevende persoon voortdurend of regelmatig helpt of ondersteunt.
 • De hulp mag niet kaderen binnen een beroepsactiviteit en moet in samenwerking gebeuren met een professionele zorgverstrekker, zoals bijvoorbeeld thuisverpleging.
 • De mantelzorger moet daadwerkelijk in België verblijven en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Wil jouw medewerker mantelzorgverlof opnemen, dan is een specifieke erkenning nodig, zoals geregeld in het Koninklijk besluit van 16 juni 2020.
Je medewerker vraagt deze erkenning aan bij het ziekenfonds door middel van een verklaring op eer. De erkenning blijft 1 jaar geldig.

Voor meer informatie over de erkenning als mantelzorger kan je terecht bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en bij het ziekenfonds.

Goed om weten: voor dit thematisch verlof geldt geen anciënniteitsvoorwaarde, ook een werknemer die nog maar net bij jou aan het werk is kan dus in aanmerking komen voor mantelzorgverlof.

Voor wie kan de werknemer mantelzorgverlof aanvragen?

 • In tegenstelling tot het verlof om medische bijstand, moet de zorgbehoevende persoon geen familielid zijn van de werknemer. De voorwaarde is dat de werknemer met de geholpen persoon een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie heeft opgebouwd.
 • Het moet gaan om iemand die door zijn of haar hoge leeftijd, gezondheidstoestand of handicap kwetsbaar is en zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt.
 • De persoon in kwestie moet in België zijn of haar hoofdverblijfplaats hebben.

Voor alles wat te maken heeft met de specifieke voorwaarden voor een erkenning als geholpen persoon verwijzen we je ook graag door naar de FOD Sociale Zekerheid en het ziekenfonds.

Hoe lang kan het mantelzorgverlof duren?

Maximumduur per zorgbehoevende persoon

Voltijds:

Een voltijdse werknemer kan per zorgbehoevende persoon mantelzorgverlof opnemen onder de vorm van:

 • een volledige schorsing van prestaties:
  • gedurende maximum 3 maanden (tot 31 augustus 2021: maximum 1 maand)
  • op te nemen per maand of een veelvoud hiervan
 • vermindering van prestaties met 1/5de of de helft:
  • gedurende maximum 6 maanden (tot 31 augustus 2021: maximum 2 maanden)
  • op te nemen per 2 maanden of een veelvoud hiervan

Deze termijnen zijn niet verlengbaar.
Beide vormen kunnen worden gecombineerd voor zover de duur het equivalent van 3 maanden volledige onderbreking niet overschrijdt.

Denk eraan: Bij vermindering van prestaties sluit je met de werknemer een bijlage bij de arbeidsovereenkomst voor de duur van het mantelzorgverlof.


Deeltijds:

Deeltijdse werknemers kunnen hun arbeidsovereenkomst enkel volledig schorsen.


Maximumduur over de gehele beroepsloopbaan

 • 6 maanden per werknemer in geval van een volledige schorsing
 • 12 maanden in geval van een vermindering van prestaties

Let wel: deze maximumduur geldt per mantelzorger en kan dus niet worden uitgeput voor de zorg voor eenzelfde persoon.

Hoe zit het met de uitkering van de RVA?

De werknemer die mantelzorgverlof opneemt, heeft recht op een uitkering van de RVA.

De hoogte van de uitkering is gelijk aan de uitkering voor het verlof om medische bijstand.

Sommige gemeenten betalen ook een mantelzorgpremie. Deze kan worden gecumuleerd met de uitkering van de RVA.

Hoe vraagt je werknemer het mantelzorgverlof aan?

 • De werknemer die mantelzorgverlof wenst op te nemen brengt jou daar minstens 7 dagen voor de start schriftelijk van op de hoogte, met vermelding van de periode en de vorm, en met toevoeging van het bewijs van de erkenning als mantelzorger.
 • De RVA-uitkering kan worden aangevraagd via het formulier C61-Mantelzorg.


Bronnen:

Anderen lazen ook dit:

Vakbondsactie op vrijdag 24 september

Het ABVV dient ook in onze sector een stakingsaanzegging in voor vrijdag 24 september. Met deze interprofessionele actiedag willen ze dit keer hun eis om de loonnormwet van 1996 te hervormen kracht bij zetten. Check onze FAQ over stakingen.

Deadline: collectieve planning van feestdagen en vervangingsdagen

Sommige feestdagen vallen in een weekend. Als werkgever moet je die feestdagen vervangen door een andere dag in hetzelfde jaar. Dat kun je op verschillende manieren regelen, onder andere via een collectieve planning. We vertellen je hoe dat in z'n werk gaat.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!