Ga verder naar de inhoud

Deadline: jaarlijks actieplan voorleggen aan Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

22.09.2020

Bij het volgen van een preventief welzijnsbeleid in jouw organisatie maak je gebruik van het dynamisch risicobeheersingsysteem via een risicoanalyse van de werkplaatsen.

Hieruit vloeien de preventiemaatregelen voort, die vervolgens opgenomen worden in een globaal preventieplan dat geldt voor een termijn van vijf jaar. Elk jaar voor 1 november moet je als werkgever tenslotte ook een jaarlijks actieplan opstellen en voorleggen.

De context

Om dit globaal preventieplan uit te voeren moet je als werkgever samen met de interne preventiedienst een jaarlijks actieplan opstellen dat de maatregelen bevat voor het lopende dienstjaar. Dit actieplan moet jaarlijks voor 1 november overgemaakt worden aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW).

Als er geen CPBW is, moet je dit actieplan voorleggen aan de vakbondsafvaardiging. Als er ook geen vakbondsafvaardiging is, moet je de werknemers zelf raadplegen

Het jaarlijks actieplan is gebaseerd op het globale preventieplan en bevat:

 • prioritaire doelstellingen om het welzijn op het werk te waarborgen.
 • middelen en methodes om deze doelstellingen te bereiken.
 • opdrachten, verplichtingen en middelen voor alle partijen op de werkvloer.
 • aanpassingen aan het globale preventieplan naar aanleiding van:
  • gewijzigde omstandigheden binnen de organisatie
  • ongevallen en incidenten die zich hebben voorgedaan
  • het jaarverslag van de interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van het voorbije jaar
  • de adviezen van het CPBW tijdens het voorbije jaar.

Anderen lazen ook dit:

Syllabus welzijn

De preventieverplichtingen die voortvloeien uit de welzijnswet gelden voor al je werknemers. Als werkgever treft je alle nodige maatregelen die nodig zijn om hun welzijn te bevorderen. Wil je er graag alles over weten? Download dan onze syllabus welzijn.

Cao laat organisaties stilstaan bij psychosociale risico's op het werk

Samen met de sociale partners ondertekenden we eind december maar liefst 6 cao's. Eentje daarvan focust zich op het voorkomen en verminderen van stress, burn-out, agressie en andere psychosociale risico’s op het werk, en wil re-integratie en progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval bevorderen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!