Ga verder naar de inhoud

Deadline: jaarlijks actieplan voorleggen aan Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

21.09.2021

Bij het volgen van een preventief welzijnsbeleid in jouw organisatie maak je gebruik van het dynamisch risicobeheersingsysteem via een risicoanalyse van de werkplaatsen.

Hieruit vloeien de preventiemaatregelen voort, die vervolgens opgenomen worden in een globaal preventieplan dat geldt voor een termijn van vijf jaar. Elk jaar voor 1 november moet je als werkgever tenslotte ook een jaarlijks actieplan opstellen en voorleggen.

De context

Om dit globaal preventieplan uit te voeren moet je als werkgever samen met de interne preventiedienst een jaarlijks actieplan opstellen dat de maatregelen bevat voor het lopende dienstjaar. Dit actieplan moet jaarlijks voor 1 november overgemaakt worden aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW).

Als er geen CPBW is, moet je dit actieplan voorleggen aan de vakbondsafvaardiging. Als er ook geen vakbondsafvaardiging is, moet je de werknemers zelf raadplegen

Het jaarlijks actieplan is gebaseerd op het globale preventieplan en bevat:

 • prioritaire doelstellingen om het welzijn op het werk te waarborgen.
 • middelen en methodes om deze doelstellingen te bereiken.
 • opdrachten, verplichtingen en middelen voor alle partijen op de werkvloer.
 • aanpassingen aan het globale preventieplan naar aanleiding van:
  • gewijzigde omstandigheden binnen de organisatie
  • ongevallen en incidenten die zich hebben voorgedaan
  • het jaarverslag van de interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van het voorbije jaar
  • de adviezen van het CPBW tijdens het voorbije jaar.

Anderen lazen ook dit:

Corona: FAQ vaccinatie en privacy van de werknemers

De vaccinatiegraad in Vlaanderen is intussen hoog genoeg om iedereen terug te laten keren naar de werkvloer.

Om grote evenementen veilig te laten doorgaan mag je nu ook vragen naar het Covid-certificaat van de deelnemers, het zogenaamde "Covid safe ticket".

Maar hoe zit het nu met de werknemers? In dit artikel lees je de antwoorden op enkele veel gestelde vragen met betrekking tot vaccinatie en werknemers.

Intussen is het voor organisaties vanaf 50 werknemers ook mogelijk om de vaccinatiegraad in de organisatie op de vragen. En is er in Vlaanderen een kader uitgewerkt om vaccinaties op de werkvloer mogelijk te maken onder bepaalde voorwaarden. We lichten deze maatregelen hier ook kort toe.

Vakbondsactie op vrijdag 24 september

Het ABVV dient ook in onze sector een stakingsaanzegging in voor vrijdag 24 september. Met deze interprofessionele actiedag willen ze dit keer hun eis om de loonnormwet van 1996 te hervormen kracht bij zetten. Check onze FAQ over stakingen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!