Ga verder naar de inhoud

Grondwettelijk Hof vernietigt activeringsbijdrage

06.10.2020

Werkgevers die een werknemer volledig vrijstellen van prestaties, betalen sinds 2018 een activeringsbijdrage bovenop de normale rsz-bijdragen.

Hoe zat het vroeger?

In de programmawet van 25 december 2017 en de rsz-instructies werden een aantal vrijstellingen opgenomen. Je leest er meer over in ons nieuwsbericht ‘RSZ verduidelijkt: wanneer geen activeringsbijdrage betalen?’.

Dankzij een overgangsmaatregel was je de activeringsbijdrage niet verschuldigd voor de werknemers die vóór 28 september 2017 in een mechanisme van volledige vrijstelling van prestaties stapten of die nog in zo’n mechanisme stappen in toepassing van een cao die voor bepaalde duur gesloten en neergelegd is vóór 28 september 2017. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigt nu die scharnierdatum van 28 september 2017.

Het Hof heeft op zich geen probleem met de activeringsbijdrage, maar vindt de overgangsmaatregel discriminerend voor situaties die hun oorsprong vinden in een regeling van in de periode van 28 september tot 29 december 2017. Volgens het Grondwettelijk Hof hadden werkgevers pas vanaf 29 december 2017, de datum van publicatie in het Staatsblad, voldoende zicht op de inhoud van de maatregel. Het Grondwettelijk Hof vindt dan ook dat er geen enkele gegronde reden is om de werkgevers anders te behandelen voor of na die datum van 28 september 2017.

Hoe zit het nu?

Het Hof vernietigt dan ook de vrijstelling van de activeringsbijdrage, in zoverre zij niet toepasselijk is op de werknemers die in het mechanisme van volledige prestatievrijstelling zijn gestapt met toepassing van een individuele of een collectieve arbeidsovereenkomst die tussen 28 september 2017 en 29 december 2017 is gesloten.

Het arrest werd op 14 november 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. Onterecht betaalde activeringsbijdragen kunnen vanaf die datum dan ook teruggevorderd worden. De RSZ vermeldt in de administratieve instructies 04/2019 dat voor de praktische afhandeling van de rechtzettingen, je een mail kunt sturen naar het algemeen mailadres van de Controledienst van de RSZ secretariaat.controle@onssrszlss.fgov.be.

De werkgever of zijn sociaal secretariaat kunnen de bijdrage voor het huidige en de volgende kwartalen nu al annuleren (via het blok 'activering-inlichtingen') door nu reeds de code 3 (vrijstelling van prestatie voorafgaand aan 29/12/2017) of 4 (vrijstelling van prestatie gedurende het volledig kwartaal cao of individuele overeenkomst voorafgaand aan 29/12/2017) aan te duiden.

Bron:

  • Arrest grondwettelijk Hof nr. 152/2019 van 24 oktober 2019, B.S. 14 november 2019
  • Programmawet van 25 december 2017, Staatsblad 29 december 2017
  • Administratieve instructies RSZ – 2019/04- tussentijdse instructies

RSZ verduidelijkt: wanneer geen activeringsbijdrage betalen?

Werkgevers die een werknemer volledig vrijstellen van prestaties, betalen sinds 2018 een activeringsbijdrage bovenop de normale rsz-bijdragen. De RSZ verduidelijkt in haar instructies voor het eerste kwartaal van 2019 wanneer je de activeringsbijdrage niet moet betalen. Meer daarover lees je in dit artikel.

Anderen lazen ook dit:

Corona: geen verplicht telewerkregister meer vanaf 1 juli 2021

Werkgevers zijn vanaf april verplicht om maandelijks een online register rond telewerk in te vullen. Heel concreet geven ze daarbij het totale aantal werknemers in de organisatie door, en het aantal werknemers in een niet-telewerkbare functie. Dat moet de controles op het naleven van de telewerkverplichting vergemakkelijken.

Telethuiswerk: hoe organiseer ik het praktisch in coronatijden?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het telethuiswerk de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Je maakt hier best praktische afspraken over met je werknemers, afgestemd op de huidige situatie. Lees meer in deze update.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!