Ga verder naar de inhoud

FAQ: voor welk type arbeidsovereenkomst kies ik best?

24.09.2020

Stel, je gaat iemand aanwerven om in jouw organisatie te komen werken. Welk type van arbeidsovereenkomst kies je dan? Ga je voor een contract van onbepaalde duur, van bepaalde duur, of kies je toch voor een vervangingsovereenkomst? En wat zijn de voor- en nadelen van elk type? In deze FAQ leggen we het je haarfijn uit.

1. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur


Duur?

Niet op voorhand bepaald. Je kan wel een maximale einddatum afspreken.


Kan ik de overeenkomst eenzijdig beëindigen?

Het kan, maar het heeft nadelen:

 • als je opzegt kan de opzeggingstermijn verlengd worden
 • als je verbreekt, betaal je een ontslagvergoeding (vaak niet gesubsidieerd), tenzij het gaat om dringende reden

2. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur/bepaald werk


Duur?

Er is een vastgelegde einddatum. Een arbeidsovereenkomst voor duidelijk omschreven werk eindigt wanneer het werk is afgerond.


Kan ik de overeenkomst eenzijdig beëindigen?

 • Voortijdig eenzijdig beëindigen: opzeggen kan meestal niet, dus vaak zit je met een dure verbrekingsvergoeding.
 • Uitzondering: opzegging is wel mogelijk in de eerste helft van de arbeidsovereenkomst (hoogstens gedurende de eerste 6 maanden)


Overeenkomsten die elkaar opvolgen, kan dat?

Let op: opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden automatisch beschouwd als een contract van onbepaalde duur!

Uitzonderingen:

 • je hebt een geldig motief (aard van werk, wettige reden)
 • het gaat om maximum 4 contracten van elk minimaal 3 maanden, met een totale duur van maximum 2 jaar (ruimere grenzen als er voorafgaande toestemming van de sociale inspectie is)

3. Vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur


Duur?

 • Contract eindigt bij de terugkeer van de vervangen werknemer (of na verkorte opzeg)
 • Opmerking: vervangingsovereenkomsten die meer dan twee jaar duren, worden automatisch beschouwd als contracten voor onbepaalde duur (tenzij de vervanging omwille van tijdskrediet of thematisch verlof is)


Kan ik de overeenkomst eenzijdig beëindigen?

 • Voortijdig eenzijdig beëindigen kan, met normale opzegtermijnen
 • Bij terugkeer van de vervangen werknemer: enkel bij vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur kan je geen of verkorte opzeggingstermijn overeenkomen.


Overeenkomsten die elkaar opvolgen, kan dat?

 • Ja, dat is mogelijk.
 • Opmerking: opeenvolgende vervangingsovereenkomsten die meer dan 2 jaar duren worden automatisch beschouwd als contracten van onbepaalde duur (tenzij het gaat om een vervanging voor tijdskrediet of thematisch verlof)

Eruit welk type arbeidsovereenkomst het gaat worden?

Onderstaande modellen vormen daarvoor een goed vertrekpunt. Je mag er zeker van zijn dat ze alle wettelijke bepalingen bevatten die wettelijk verplicht zijn:

Meer lezen?

Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Verenigingswerk: toepassingsgebied uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten

De kamer heeft op 15 juli 2021 een wijziging met betrekking tot de tijdelijke regeling voor verenigingswerk goedgekeurd. De tijdelijke regeling voor verenigingswerk wordt vanaf 8 mei 2021 uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten: artistiek of kunsttechnisch begeleider & opleidingsverstrekker over maatschappelijke thema's.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!