Ga verder naar de inhoud

Bedrijfsvoorheffing: nieuwe schalen vanaf 2020

06.01.2020

De schalen en toepassingsregels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op inkomsten veranderen vanaf 1 januari 2020. Hieronder vind je de nieuwe terug:

Concreet zijn er 3 schalen:

  • schaal I voor alleenstaanden en gehuwde/wettelijk samenwonende tweeverdieners
  • schaal II voor gehuwde/wettelijk samenwonende éénverdieners
  • schaal III voor niet-inwoners die niet gedurende het volledige belastbare tijdperk in België hebben gewoond

De loontabellen waarin je de verschuldigde bedrijfsvoorheffing kunt aflezen vind je als bijlage bij het kb.

De sociale secretariaten houden rekening met de nieuwe regels voor de inhouding van de bedrijfsvoorheffing van de lonen die ze vanaf 1 januari 2020 gaan uitbetalen.

Meer informatie over de berekening van de bedrijfsvoorheffing vind je op de website van FOD Financiën.

Bron: Koninklijk besluit van 11 december 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, Staatsblad 20 december 2019.


Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Fiscale fiche 281.10: vanaf inkomstenjaar 2022 bedragen kostenvergoedingen vermelden

De fiscus wil meer zicht krijgen op de kostenvergoedingen die je als werkgever aan je werknemers toekent. Vanaf 2022 zal je dus exacte bedragen moeten invullen op de fiche 281.10.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!