Ga verder naar de inhoud

Bedrijfsvoorheffing: nieuwe schalen vanaf 2020

06.01.2020

De schalen en toepassingsregels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op inkomsten veranderen vanaf 1 januari 2020. Hieronder vind je de nieuwe terug:

Concreet zijn er 3 schalen:

  • schaal I voor alleenstaanden en gehuwde/wettelijk samenwonende tweeverdieners
  • schaal II voor gehuwde/wettelijk samenwonende éénverdieners
  • schaal III voor niet-inwoners die niet gedurende het volledige belastbare tijdperk in België hebben gewoond

De loontabellen waarin je de verschuldigde bedrijfsvoorheffing kunt aflezen vind je als bijlage bij het kb.

De sociale secretariaten houden rekening met de nieuwe regels voor de inhouding van de bedrijfsvoorheffing van de lonen die ze vanaf 1 januari 2020 gaan uitbetalen.

Meer informatie over de berekening van de bedrijfsvoorheffing vind je op de website van FOD Financiën.

Bron: Koninklijk besluit van 11 december 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, Staatsblad 20 december 2019.


Anderen lazen ook dit:

Verhoging van het algemeen minimumloon vanaf 1 september 2022

In juli 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgt ook het algemeen minimumloon (of ggmmi) in onze sector nog maar eens in september 2022 met 2%, tot 1.879,13 euro.

Haard- en standplaatstoelagen (vanaf 1 september 2022)

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!