Ga verder naar de inhoud

Bedrijfsvoorheffing: nieuwe schalen vanaf 2020

06.01.2020

De schalen en toepassingsregels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op inkomsten veranderen vanaf 1 januari 2020. Hieronder vind je de nieuwe terug:

Concreet zijn er 3 schalen:

  • schaal I voor alleenstaanden en gehuwde/wettelijk samenwonende tweeverdieners
  • schaal II voor gehuwde/wettelijk samenwonende éénverdieners
  • schaal III voor niet-inwoners die niet gedurende het volledige belastbare tijdperk in België hebben gewoond

De loontabellen waarin je de verschuldigde bedrijfsvoorheffing kunt aflezen vind je als bijlage bij het kb.

De sociale secretariaten houden rekening met de nieuwe regels voor de inhouding van de bedrijfsvoorheffing van de lonen die ze vanaf 1 januari 2020 gaan uitbetalen.

Meer informatie over de berekening van de bedrijfsvoorheffing vind je op de website van FOD Financiën.

Bron: Koninklijk besluit van 11 december 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, Staatsblad 20 december 2019.


Anderen lazen ook dit:

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

FAQ: het sectorpensioen voor paritair comité 329.01

Eind 2011 gaven de sociale partners het startschot voor het aanvullend pensioenstelsel van de Vlaamse social profitsector. Sinds 2012 krijgen de rechthebbende werknemers van (onder andere) PC 329.01 jaarlijks een pensioenfiche en betaalt het Pensioenfonds aanvullende pensioenen uit. Wij verzamelden in deze FAQ enkele vragen die bij jou en je werknemers kunnen rijzen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!