Ga verder naar de inhoud

Artikel 17 - Verenigingswerk: overgangsbepaling versoepeld

15.09.2022

Artikel 17 laat bepaalde werkgevers toe om werknemers te werk te stellen voor bepaalde activiteiten zonder dat voor deze activiteiten sociale zekerheidsbijdragen moeten worden betaald op het loon. De regering voorzag ook in een overgangsregeling. Maar door de laattijdige bekendmaking van de nieuwe regeling, hebben veel werkgevers geen gebruik kunnen maken van artikel 17. Om die reden besliste de regering om de overgangsregeling te versoepelen.

Wachttijd van 1 jaar

Artikel 17 geeft aan welke werkgevers en welke activiteiten onder het toepassingsgebied van de regeling vallen. Het artikel geeft daarbij ook uitdrukkelijk aan dat er een wachttijd van 1 jaar is wanneer de werknemer bij jou in dienst was via een arbeidsovereenkomst of wanneer je ermee verbonden was via interim, een statutaire aanstelling of een aannemingsovereenkomst.

Deze wachttijd is niet van toepassing als het gaat over een studentenovereenkomst of wanneer een arbeidsovereenkomst een einde nam met het oog op pensionering.

Bij wijze van overgangsmaatregel geldt bovendien dat de wachttijd ook niet van toepassing is op personen die activiteiten verrichten bedoeld in artikel 3, 7° en 8°, van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk:

  • artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector;
  • verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector

die een aannemingsovereenkomst hebben gesloten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021.

Uitbreiding overgangsregeling

De federale regering breidt die overgangsregeling nu uit omdat de doelgroep door de laattijdige bekendmaking van de nieuwe regels geen gebruik kon maken van de initiële regeling.

Het verbod geldt ook niet voor:

  • personen die tussen 31 december 2021 en 1 oktober 2022 een aannemingsovereenkomst hebben gesloten
  • personen die tussen 31 december 2020 en 1 oktober 2022 via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars arbeid hebben verricht.

Dit laatste is van toepassing op de in het kader van de overeenkomst geleverde prestaties tot en met 30 september 2023.

Inwerkingtreding

Het koninklijk besluit dat de uitbreiding van de overgangsregel voorziet is in werking getreden op 1 oktober 2022.

Bron: Koninklijk besluit van 31 augustus 2022 tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Staatsblad 6 september 2022.

Anderen lazen ook dit:

Arbeidsdeal: een overzicht van de aangekondigde maatregelen

Vorige week bereikte de regering een akkoord over de arbeidsdeal. De regering nam maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen, door bepaalde drempels weg te werken. Ze kondigde ook maatregelen aan die moeten zorgen voor een betere work-life-balans voor werknemers.

De ontwerpteksten van de regering moeten nog in wetgeving worden omgezet. Waarbij er uiteraard eerst advies zal worden gevraagd van de sociale partners.

We geven hierbij alvast in grote lijnen een overzicht van de aangekondigde wijzigingen die relevant zijn voor onze sector.

Rechtspraak: Mag je overgaan tot ontslag om dringende reden op basis van ernstige feiten uit het privéleven?

Op basis van een recente uitspraak van het Arbeidshof van Luik, afdeling Namen, gaan we hier dieper in op de vraag of je kan overgaan tot een ontslag om dringende reden, op basis van ernstige/strafbare feiten die de werknemer pleegde in de privésfeer.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!