Ga verder naar de inhoud

Anti-discriminatiecode

17.09.2020

In het kader van de sectorconvenants 2016-2017, afgesloten tussen de Vlaamse regering en sectoren, is antidiscriminatie een belangrijk thema. Voor de social profitsector loopt het overleg hierover via de sociale partners van het sectoraal vormingsinstituut VIVO. Een belangrijk onderdeel ervan is de opmaak van een non-discriminatiecode.

In het voorjaar van 2017 heeft de werkgroep anti-discriminatie, met vertegenwoordigers van de sociale partners, een eerdere versie (2008) geactualiseerd. De volledige Raad van Bestuur van VIVO heeft onderstaand resultaat goedgekeurd op 26 september 2017.

Deze non-discriminatiecode geldt voor organisaties in álle social profitsectoren. Ze heeft als doelstelling deze organisaties de nodige beginsels aan te reiken om discriminatie binnen hun werking te weren. Ze beoogt niet in te vullen op welke manier organisaties deze beginsels vorm kunnen geven. Wel worden in bijlage tips en tools aangereikt die hiertoe kunnen inspireren.

Anderen lazen ook dit:

Deadline: analyseverslag genderneutraal loonbeleid

Werken er gemiddeld minstens 50 werknemers in je organisatie? Dan moet je als werkgever een analyseverslag uit brengen over de lonen en extralegale voordelen die je toekende in de periode 2018-2019. Daaruit blijkt of je organisatie een genderneutraal loonbeleid voert, of dat er acties nodig zijn.

Telling voor werkgelegenheidsplan oudere werknemers 2017-2020

Telde jouw organisatie op 2 januari 2017 minstens 21 vte’s? Dan breng je dit jaar opnieuw verslag uit over de uitvoering van je 4-jarig werkgelegenheidsplan met acties om het aantal werknemers van 45 jaar of ouder te behouden of te verhogen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!