Ga verder naar de inhoud

Werknemers hebben recht op een aaneensluitende periode van 2 weken verlof

25.09.2020

Een sectorale cao creëert sinds eind 2019 het recht voor werknemers in PC 329.01 om een aaneensluitende periode van 2 weken jaarlijkse vakantie op te nemen. Op basis van de vakantiewetgeving kan dit slechts tussen 1 mei en 31 oktober. Dit recht wordt in onze sector uitgebreid: een aanvraag van 2 aaneensluitende weken – inclusief 3 weekends - kan voor alle maanden van het jaar.

Moet je als werkgever deze aanvraag dan ook meteen goedkeuren?

Nee, de gewone regels rond vakantieplanning blijven van toepassing. Vakantie kan dus collectief worden ingepland in de organisatie, in overleg met de sociale overlegorganen of met de werknemers. Gebeurt dat niet, dan kan je in onderling overleg met de individuele werknemer tot een akkoord komen over de opname van vakantie.

Dit betekent wel dat een werknemer recht heeft op minstens één aaneensluitende periode van 2 weken verlof in het kalenderjaar.

Je zal dit slechts kunnen weigeren door te verwijzen naar organisatorische noodwendigheden: de onontbeerlijke personeelsomkadering voor het functioneren van de dienst, waarbij alle beschikbare ondersteunings- en vervangingsmogelijkheden binnen het huidig organisatorisch kader zijn ingezet. Deze beperkende elementen worden besproken met de interne sociaaloverlegorganen.

Wat moet je ondernemen?

  • Kijk na wat je arbeidsreglement hierover bepaalt. Tegenstrijdige bepalingen haal je eruit.
  • Staat er in je arbeidsreglement niets over aaneensluitend verlof? Dan hoef je niets te ondernemen.
  • Zijn er gunstigere regelingen voor de werknemers in jouw organisatie, zoals recht op 3 weken aaneensluitend verlof? Dan blijft deze gunstigere regeling verder gelden.
Bron: cao van 16 december 2019 inzake de regeling jaarlijkse vakantie

Anderen lazen ook dit:

Tijdelijke werkloosheid: invloed op vakantie en eindejaarspremie

Elke werknemer zou het volledige vakantiepotje en vakantiegeld in 2021 krijgen, ook al was die werknemer in 2020 een periode tijdelijk werkloos wegens overmacht door corona. Voor de periode tot 31 augustus is dat al een zekerheid, voor de periode van 1 september tot 31 december is het nog wachten op een KB.

Syllabus verlof

Volledige info over vakantie, arbeidsvrijstellingsdagen, vakantiegeld,... in PC 329

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!