Ga verder naar de inhoud

Werknemers hebben recht op een aaneensluitende periode van 2 weken verlof

25.09.2020

Een sectorale cao creëert sinds eind 2019 het recht voor werknemers in PC 329.01 om een aaneensluitende periode van 2 weken jaarlijkse vakantie op te nemen. Op basis van de vakantiewetgeving kan dit slechts tussen 1 mei en 31 oktober. Dit recht wordt in onze sector uitgebreid: een aanvraag van 2 aaneensluitende weken – inclusief 3 weekends - kan voor alle maanden van het jaar.

Moet je als werkgever deze aanvraag dan ook meteen goedkeuren?

Nee, de gewone regels rond vakantieplanning blijven van toepassing. Vakantie kan dus collectief worden ingepland in de organisatie, in overleg met de sociale overlegorganen of met de werknemers. Gebeurt dat niet, dan kan je in onderling overleg met de individuele werknemer tot een akkoord komen over de opname van vakantie.

Dit betekent wel dat een werknemer recht heeft op minstens één aaneensluitende periode van 2 weken verlof in het kalenderjaar.

Je zal dit slechts kunnen weigeren door te verwijzen naar organisatorische noodwendigheden: de onontbeerlijke personeelsomkadering voor het functioneren van de dienst, waarbij alle beschikbare ondersteunings- en vervangingsmogelijkheden binnen het huidig organisatorisch kader zijn ingezet. Deze beperkende elementen worden besproken met de interne sociaaloverlegorganen.

Wat moet je ondernemen?

  • Kijk na wat je arbeidsreglement hierover bepaalt. Tegenstrijdige bepalingen haal je eruit.
  • Staat er in je arbeidsreglement niets over aaneensluitend verlof? Dan hoef je niets te ondernemen.
  • Zijn er gunstigere regelingen voor de werknemers in jouw organisatie, zoals recht op 3 weken aaneensluitend verlof? Dan blijft deze gunstigere regeling verder gelden.
Bron: cao van 16 december 2019 inzake de regeling jaarlijkse vakantie

Anderen lazen ook dit:

Corona: RSZ compenseert extra kosten vakantiegeld voor bedienden die tijdelijk werkloos waren

De RSZ gaat de extra kosten compenseren die werkgevers moeten maken voor het vakantiegeld van bedienden die vorig jaar tijdelijk werkloos waren door corona. Lees alles over de voorwaarden in dit artikel.

Uitstel aanvraag terugbetaling VOV tot 30 november 2021

De Vlaamse overheid maakt bekend dat aanvragen tot terugbetaling voor de uren Vlaams Opleidingsverlof die werknemers opnamen in schooljaar 2020-2021, nog tot 30 november 2021 kunnen gebeuren.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!