Ga verder naar de inhoud

Aanmoedigingspremie voor 1/10de ouderschapsverlof vanaf 1 september 2020

13.07.2020

Sinds 2019 kunnen werknemers een 1/10de ouderschapsverlof opnemen.

Vanaf september wordt zo’n ouderschapsverlof voor werknemers in de Vlaamse social profitsector financieel interessanter omdat er net als voor andere ouderschapsverloven een aanmoedigingspremie tegenover wordt gezet.

Voorwaarden

  • De aanmoedigingspremie komt bovenop de onderbrekingsuitkering van RVA en zal 62,5 euro bruto per maand bedragen.
  • Deze aanmoedigingspremie geldt voor iedere werknemer in de social profitsector die in de 12 maanden voor de aanvang van een 1/10e ouderschapsverlof minstens 75% werkte.
  • De werknemer moet de premie zelf aanvragen bij de Vlaamse overheid, en dit binnen 6 maanden na de start van het 1/10e ouderschapsverlof.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2020 tot wijziging van artikel 1 en 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, Staatsblad 9 juli 2020.

Anderen lazen ook dit:

Vakbondsacties op 20 oktober

Het ABVV diende een stakingsaanzegging in voor donderdag 20 oktober 2022. Deze actiedag kadert in hun strijd tegen de hoge energieprijzen.

Wijziging regels gewaarborgd loon tijdens progressieve werkhervatting in aantocht

Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen rond arbeidsongeschiktheid bevat naast de bepalingen rond 1 dag arbeidsongeschiktheid zonder attest en de nieuwe procedure medische overmacht, ook een artikel waarbij de regels rond gewaarborgd loon tijdens progressieve werkhervatting gewijzigd worden.

Onder voorbehoud van publicatie geven we je hier de nieuwe regels alvast mee.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!