Ga verder naar de inhoud

Aanmoedigingspremie voor 1/10de ouderschapsverlof vanaf 1 september 2020

13.07.2020

Sinds 2019 kunnen werknemers een 1/10de ouderschapsverlof opnemen.

Vanaf september wordt zo’n ouderschapsverlof voor werknemers in de Vlaamse social profitsector financieel interessanter omdat er net als voor andere ouderschapsverloven een aanmoedigingspremie tegenover wordt gezet.

Voorwaarden

  • De aanmoedigingspremie komt bovenop de onderbrekingsuitkering van RVA en zal 62,5 euro bruto per maand bedragen.
  • Deze aanmoedigingspremie geldt voor iedere werknemer in de social profitsector die in de 12 maanden voor de aanvang van een 1/10e ouderschapsverlof minstens 75% werkte.
  • De werknemer moet de premie zelf aanvragen bij de Vlaamse overheid, en dit binnen 6 maanden na de start van het 1/10e ouderschapsverlof.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2020 tot wijziging van artikel 1 en 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, Staatsblad 9 juli 2020.

Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Uitgebreid rouwverlof voor werknemers die naaste verliezen

Werknemers die een kind, echtgenoot of samenwonende partner verliezen, hebben voortaan recht op 10 dagen rouwverlof, in plaats van 3 dagen zoals voorheen.

Daarnaast wordt het rouwverlof ook uitgebreid naar pleegkinderen en -ouders.

Deze regelgeving geldt voor alle overlijdens vanaf 25 juli 2021.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!