Ga verder naar de inhoud

Bestuur

Als ledenorganisatie vinden we overleg met onze achterban heel belangrijk. Dat verloopt bij ons via de volgende kanalen:

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de organisatie op operationeel vlak.


Samenstelling

 • Erwin De bruyn - voorzitter Sociare
 • Kaat De Smet
 • Ann Monsaert
 • Veerle Huwé - directeur Sociare

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur buigt zich dan weer over de strategische koers die we bij Sociare varen.

Onze bestuurders bepalen mee de standpunten die onze belangenbehartigers innemen in de paritaire comités en de onderhandelingsmarge die er is tijdens die vergaderingen.

Zoals onze statuten en huishoudelijk reglement dat voorschrijven, is de Raad van Bestuur samengesteld uit:

 1. werkgeversvertegenwoordigers, die de diversiteit van de sectoren en grootte van de organisaties vertegenwoordigen
 2. vertegenwoordigers verkozen vanuit het overleg sectorfederaties


Samenstelling

Werkgeversvertegenwoordigers - deelsector sociaal-cultureel volwassenenwerk:

 • Bart Hombrouckx - Groep Boerenbond
 • Chris Ledeganck - Pasar
 • Fons De Neve - Gezinsbond
 • Veerle De Wandeler - Vormingplus Antwerpen


Werkgeversvertegenwoordigers - deelsector jeugdwerk:

 • Kaat De Smet - Chirojeugd Vlaanderen
 • Els Van Effelterre - JES
 • Niels Goovaerts - Artforum


Werkgeversvertegenwoordigers - deelsector cultuurspreiding:

 • Iris Verhoeven - JEF
 • Katrien Vande Walle - Muntpunt


Werkgeversvertegenwoordigers - deelsector sport:

 • Lode Grossen - Gymfed
 • Liliane Roegies - Sportwerk Vlaanderen


Werkgeversvertegenwoordigers - deelsector milieu:

 • Ann Monsaert - Natuurpunt


Werkgeversvertegenwoordigers - deelsector beroepsopleiding:

 • Jan Bal - Levanto
 • Herman Verhelst - Groep Intro
 • Vanessa De Ruysscher - Vokans


Werkgeversvertegenwoordigers - deelsector samenlevingsopbouw:

 • Dirk Masquillier (RISO Vlaams-Brabant)
 • Steven Verrees (S-PLUS vzw)


Werkgeversvertegenwoordigers - deelsector ontwikkelingssamenwerking:

 • Dirk Van Maele (11.11.11)


Werkgeversvertegenwoordigers - deelsector musea en erfgoed:

 • Geert Van Goethem - AMSAB


Werkgeversvertegenwoordigers - deelsector minderheden:

 • Benny Brouwers - Agentschap Integratie & Inburgering


Werkgeversvertegenwoordigers - deelsector toerisme:

 • Paul Corluy - KMDA


Werkgeversvertegenwoordigers - deelsector media:

 • Lucie De Zutter - AVS


Werkgeversvertegenwoordigers - deelsector lokale diensteneconomie:

 • Joeri Vancoillie - In-Z


Vertegenwoordigers vanuit het overleg sectorfederaties:

 • Ellen De Boeck - De Federatie
 • Miranda Vankerk - Bond Beter Leefmilieu

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt jaarlijks minstens één keer samen in het voorjaar. Het jaarverslag en financieel verslag van het afgelopen jaar en de planning en begroting van het komende jaar staan dan op de agenda.


De Algemene Vergadering benoemt ook nieuwe bestuurders. Voor de verkiezing van een nieuwe Raad van Bestuur - om de 4 jaar - komt de Algemene Vergadering ook samen in het najaar. Dit zal in 2021 het geval zijn.


Samenstelling

 • Elke individuele lidorganisatie van Sociare mag een vertegenwoordiger voor onze AV afvaardigen, die ook stemrecht heeft. Het aantal stemmen is afhankelijk van het aantal werknemers dat je als organisatie tewerkstelt.
 • Bij toegetreden lidorganisaties die aangesloten zijn via collectief lidmaatschap is het het collectief lid dat stemrecht heeft. Toegetreden leden geven een volmacht aan hen.

& de dagelijkse werking?

Die is in goede handen bij de consulenten, stafmedewerkers en directeur van Sociare.