Ga verder naar de inhoud

Bestuur

Als ledenorganisatie vinden we overleg met onze achterban heel belangrijk. Maak kennis met ons bestuur.

Foto bestuur klein

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de organisatie op operationeel vlak.

Samenstelling dagelijks bestuur:

Naam & functie Organisatie
Erwin De bruyn - voorzitter
Stebo
Els Van Effelterre
JES
Ann Monsaert
Natuurpunt
Veerle Huwé - directeur
Sociare

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur buigt zich dan weer over de strategische koers die we bij Sociare varen.

Onze bestuurders bepalen mee de standpunten die onze belangenbehartigers innemen in de paritaire comités en de onderhandelingsmarge die er is tijdens die vergaderingen.

Zoals onze statuten en huishoudelijk reglement dat voorschrijven, is de Raad van Bestuur samengesteld uit:

  1. werkgeversvertegenwoordigers, die de diversiteit van de sectoren en grootte van de organisaties vertegenwoordigen
  2. vertegenwoordigers verkozen vanuit het overleg sectorfederaties

Werkgeversvertegenwoordigers:

Naam Organisatie Deelsector
Steven Van Dijck
Landelijke Gilden
Sociaal-cultureel volwassenenwerk
Chris Ledeganck
Pasar
Sociaal-cultureel volwassenenwerk
Fons De Neve
Gezinsbond
Sociaal-cultureel volwassenenwerk
Veerle De Wandeler
Avansa Antwerpen
Sociaal-cultureel volwassenenwerk
Kris Asnong
Chirojeugd Vlaanderen / Pimento
Jeugdwerk
Els Van Effelterre
JES
Jeugdwerk
Stefaan Vandelacluze
Bamm!
Jeugdwerk
Waut Hespel
JOETZ vzw
Jeugdwerk
Erwin De bruyn - voorzitter
Stebo
Beroepsopleiding
Hans Huyghe
Emino
Beroepsopleiding
Silvie De Rore
WEB vzw
Beroepsopleiding
Herman Verhelst
Groep Intro
Beroepsopleiding
Veerle Van Gulck
Sporta Federatie vzw
Sport
Helena Van Praet
Sportwerk Vlaanderen
Sport
Iris Verhoeven
JEF
Cultuur
Katrien Vande Walle
Muntpunt
Cultuur
Dirk Masquillier
SAAMO Vlaams-Brabant
Samenlevingsopbouw
Steven Verrees
S-PLUS vzw
Samenlevingsopbouw
Ann Monsaert
Natuurpunt
Milieu
Johan Goossens
Goodplanet Belgium
Milieu
Willem Leclef
11.11.11
Ontwikkelingssamenwerking
Wendy De Letter
Agentschap Integratie & Inburgering
Minderheden
Jeroen Walterus
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Musea & Erfgoed
Paul Corluy
KMDA
Toerisme
Lucie De Zutter
AVS
Media
Joeri Vancoillie
IN-Z
Lokale diensteneconomie

Vertegenwoordigers vanuit het overleg sectorfederaties:

Naam Organisatie
Dirk Verbist
De Federatie
Miranda Vankerk
Bond Beter Leefmilieu

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt jaarlijks minstens één keer samen in het voorjaar. Het jaarverslag en financieel verslag van het afgelopen jaar en de planning en begroting van het komende jaar staan dan op de agenda.

De Algemene Vergadering benoemt ook nieuwe bestuurders. Voor de verkiezing van een nieuwe Raad van Bestuur - om de 4 jaar - komt de Algemene Vergadering ook samen in het najaar.

Samenstelling

  • Elke individuele lidorganisatie van Sociare mag een vertegenwoordiger voor onze AV afvaardigen, die ook stemrecht heeft. Het aantal stemmen is afhankelijk van het aantal werknemers dat je als organisatie tewerkstelt.
  • Bij toegetreden lidorganisaties die aangesloten zijn via collectief lidmaatschap is het het collectief lid dat stemrecht heeft. Toegetreden leden geven een volmacht aan hen.

& de dagelijkse werking?

Die is in goede handen bij de consulenten, stafmedewerkers en directeur van Sociare.