Ga verder naar de inhoud

Inschrijvingsreglement voor opleidingen

We doen ons best om kwalitatieve vormingen, netwerksessies, intervisies, supervisies en activiteiten te organiseren voor onze leden. Tegen faire prijzen, soms zelfs helemaal gratis.


Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is het essentieel dat al wie deelneemt aan onze opleidingen zich houdt aan onderstaand inschrijvingsreglement.


We zullen hierop geen uitzonderingen toestaan. Alvast bedankt voor je begrip.

Facturatie en betaling

 1. Na het invullen van het inschrijvingsformulier ontvang je eerst een bevestiging per mail. Gaat het om een betalende opleiding? Dan mag je vervolgens ook nog een digitale factuur in je mailbox verwachten.
 2. Klachten over facturen dienen per mail te worden gestuurd naar boekhouding@sociare.be, en dit binnen een termijn van 7 dagen na de factuurdatum. Na die termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
 3. Elke factuur dient te worden betaald ten laatste op de vermelde vervaldatum (30 dagen na de factuurdatum)
 4. Indien de vervaldatum niet gerespecteerd wordt, sturen we je eerst 2 betalingsherinneringen per mail. Wanneer daar nog geen betaling op volgt, zien we ons genoodzaakt om een aangetekende brief te sturen en wordt het verschuldigde bedrag automatisch verhoogd met 25 euro aanmaningskosten.
 5. Elke opleiding dient in ieder geval betaald te worden voor de start ervan. Is dat niet het geval? Dan behoudt Sociare zich het recht om je de deelname aan de opleiding te ontzeggen.
 6. Verplaatsingskosten zijn voor rekening van de deelnemer en kunnen in geen geval verhaald worden op Sociare, ook niet bij annulatie van de vorming.

Annulatie door de deelnemer

 1. Een annulatie is enkel geldig via mail naar vormingen@sociare.be. De datum van verzending is de datum die geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.
 2. Kosteloos annuleren is niet langer mogelijk. Werd de factuur binnen de 7 dagen na ontvangst niet per mail aan boekhouding@sociare.be betwist, dan hanteren we de volgende regels:
  1. Annuleer je meer dan 14 dagen voor de start van de opleiding? Dan betaal je 50 euro administratiekosten, tenzij de vorming minder kost dan 50 euro. In dat geval geldt de prijs van de vorming
  2. Annuleer je minder dan 14 dagen voor de start van de opleiding? Dan betaal je het volledige verschuldigde bedrag
 3. Een annulatie met doktersattest geeft geen recht op terugbetaling van (een deel van) het inschrijvingsgeld
 4. Het niet betalen van een factuur geldt niet als annulatie en zal aanleiding geven tot het vorderen van aanmaningskosten
 5. Wie annuleert kan het reeds betaalde bedrag niet overdragen naar een andere opleiding of dezelfde opleiding op een ander moment
 6. Ben je ingeschreven maar kan je zelf niet komen? Een plaatsvervanger sturen kan uiteraard wel en is kosteloos. We vinden het wel fijn als je dit even meldt via vormingen@sociare.be
 7. Elke ingeschrevene heeft het recht om achteraf de documentatie van de vorming digitaal op te vragen via vormingen@sociare.be.

Annulatie of wijziging door Sociare

 1. Sociare kan beslissen om een opleiding niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet bereikt wordt of wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Aan een ingeschreven cursist wordt in dat geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist heeft in geen geval recht op een schadevergoeding of tussenkomst in verplaatsingskosten.
 3. Sociare behoudt zich het recht om omwille van organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan op een andere plaats of tijdstip of een andere lesgever in te schakelen dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De cursist wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, hetzij via mail, hetzij telefonisch. Past de nieuwe datum of de nieuwe plaats voor de ingeschrevene niet, dan betaalt Sociare de opleiding terug.

Klachten, opmerkingen en suggesties

Klachten, opmerkingen en suggesties over onze opleidingen, de werking en dit inschrijvingsreglement mag je richten aan Sociare-directeur Veerle Huwé.

Jouw ideale opleiding niet gevonden?

Een opleiding helemaal op de leest van jouw organisatie of deelsector geschoeid? Komt voor elkaar, als je ons boekt voor een opleiding op maat. Zo tillen onze experten je sociaal-juridische kennis snel naar een hoger niveau. De inhoudelijke focus, de locatie, het aantal deelnemers: je kiest het helemaal zelf!