Ga verder naar de inhoud

Nieuwe gids bij Verso: Buig beperkingen op je werkvloer om tot kansen

17.11.2022

Bij Verso verscheen een nieuwe gids: Buig beperkingen op je werkvloer om tot kansen. In de gids vinden werkgevers een uitgebreide en overzichtelijke handleiding om mensen met een arbeidsbeperking in hun organisatie tewerk te stellen. In die groep zijn heel wat onvermoede talenten te vinden. Organisaties die hiermee aan de slag gaan, vangen twee vliegen in een klap, want ze bieden meteen ook een antwoord op de grote krapte op de arbeidsmarkt. Over de gids, over Verso en over het bredere aanbod van HRwijs gingen we in gesprek met Kirsten D’Hooghe. Zij is bij Verso adviseur voor HRwijs.

Dag Kirsten. Voor wie jullie nog niet kent: kan je even uitleggen wat Verso doet?

‘Hou je vast, want het is een hele mond vol: Verso is de interprofessionele werkgeverskoepel van de socialprofit in Vlaanderen. Verso vertegenwoordigt de hele socialprofitsector op het vlak van werkgeverschap. Bij Verso horen 15 federaties uit de gezondheidszorg, de welzijnssector, de socioculturele sector, de sector van de aangepaste tewerkstelling en de ziekenfondsen. Zes van die federaties zijn werkgeversfederaties, waaronder Sociare voor de socioculturele sector. Alles samen vertegenwoordigen we de werkgevers van meer van 400.000 werknemers en meer dan 14.000 vzw’s. Dat is toch een stevige boterham.’

En wat doet HRwijs dan?

‘Verso vertegenwoordigt de hele sector op beleidsniveau. Maar aan de andere kant proberen we natuurlijk ook onze werkgevers te versterken. Onder andere op het vlak van HR, bij hun inclusiebeleid, op het vlak van sociaal ondernemen. Daar hebben we dienstverlening voor: HRwijs, Hands on Inclusion en Groeilabz zijn de drie projecten waar we op dit moment op inzetten. HRwijs bestaat al het langst. We ondersteunen daarmee werkgevers in hun HR-beleid. We doen dat trouwens ook graag voor kleinere werkgevers waar de coördinator of directeur vaak veel verschillende dingen moet doen. Met Hands on Inclusion nemen we werkgevers bij de hand om te werken aan een inclusiebeleid. En bij Groeilabz zijn we bezig met thema’s rond ondernemerschap zoals financieel beleid, impactmeting, digitalisering en arbeidsorganisatie. We hebben echt veel te bieden. Ik zou zeggen: kom maar af.’

Verso Kirsten klein

Jullie brengen een nieuwe gids uit over beperkingen ombuigen in kansen. Waarom is die gids er gekomen?

‘Iedereen weet dat we met een heel krappe arbeidsmarkt geconfronteerd worden. We gaan dat de komende maanden misschien wat minder voelen door een lichte economische recessie, maar we stevenen af op een enorm brandende arbeidsmarkt. We mogen zeker niet vergeten dat er heel wat mensen zijn die talenten hebben en die aan de slag willen, maar niet altijd kansen krijgen. We merken dat werkgevers nog te weinig informatie hebben over hoe ze mensen met een arbeidsbeperking tewerk kunnen stellen. Er bestaan veel mogelijkheden, er zijn ondersteunende diensten en maatregelen, maar dat is toch nog te vaak een blinde vlek voor werkgevers.

Buig beperkingen om tot kansen gids Verso

Er zullen inderdaad veel werkgevers zijn die niet goed weten hoe ze hieraan moeten beginnen. Als je daar geen ervaring mee hebt, hoe begin je daar dan aan? Hoe vind je deze verborgen talenten?

‘De gids bestrijkt de hele HR-cyclus, dus van nog vooraleer je mensen gaat zoeken totdat ze aan de slag zijn. Vooraleer je begint, kan je nadenken over welke functies je wil openstellen. We noemen dat jobcrafting: wat zijn must haves en wat zijn nice to haves? Waarin kan je als werkgever flexibel zijn? We staan ook stil bij hoe je dat dan verwoordt op een toegankelijke manier die geen mensen uitsluit. Als je bijvoorbeeld heel veel beeldspraak gebruikt in je vacature, is dat lastig voor mensen met een andere taalachtergrond, maar evengoed voor iemand met autisme.’

‘Daarnaast vind je in de gids aandachtpunten: welke kanalen kan je gebruiken om mensen te bereiken, hoe laat je je selectieprocedure verlopen, hoe zorg je voor een gepaste start op de werkvloer, … Tenslotte vind je in de gids alle diensten en maatregelen die bestaan. Wat doet GTB (het Gespecialiseerd Team Bemiddeling)? Wat zijn GOB’s (Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdiensten)? Wat is de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) en welke inwerktrajecten je kan opzetten?’

Er staan ook erg boeiende verhalen in de gids.

‘Dat klopt. We hebben al die info gecombineerd met praktijkverhalen uit verschillende socialprofit sectoren. We tonen werkgevers uit onze sectoren die hier al mee aan de slag zijn en waar mensen heel mooie trajecten afleggen. Dat zijn boeiende verhalen geworden. Je leest bijvoorbeeld hoe IN-Z mensen aan de slag helpt in de sociale economie, maar ook bij andere werkgevers. Maar ook bijvoorbeeld hoe iemand met een visuele beperking copywriter wordt op de communicatiedienst.’

Kunnen werkgevers ook bij jullie terecht voor meer ondersteuning?

‘We hopen dat werkgevers zich door de gids aangesproken voelen om effectief met dit thema aan de slag te gaan. En natuurlijk zijn ze ook heel welkom bij het aanbod van Hands on Inclusion. Daar kunnen werkgevers een gratis traject doorlopen, afhankelijk van wat hun nood is. Bijvoorbeeld om hun interne communicatie eens onder de loep te nemen, of hun hele taalbeleid, maar ook heel concreet om een vacature te laten screenen. Dat is een gratis dienstverlening die we aanbieden, dankzij ESF. Check zeker eens het hele aanbod van Hands on Inclusion.’

Laat ons even breder kijken naar het aanbod van HRwijs. Jullie zijn het oudste merk van Verso en bieden heel wat tools. Wat zijn de thema’s waar jullie vandaag vooral mee bezig zijn?

‘We krijgen heel veel vragen over welzijn: over veerkracht, burn-out en werkbaar werk. Dat thema is echt blijven hangen na de coronacrisis. Op veel plaatsen zijn medewerkers daar nog van aan het bekomen en voelen ze de effecten nu pas. Vanzelfsprekend is dat zo in de sectoren zorg en welzijn. Zij stonden zwaar onder druk tijdens de pandemie. Maar we zien het ook breder in andere organisaties, die daar misschien wat verder vanaf stonden. Daarnaast zijn er veel vragen over de krappe arbeidsmarkt en over employer branding. Organisaties zoeken nieuwe medewerkers, maar vinden ze niet. Of medewerkers vallen uit of dreigen te vertrekken. Hoe zorgen organisaties dat ze hun mensen kunnen houden? En daar komt nu de energiecrisis bovenop en de oorlog in Oekraïne. Met een krappe financiering en met de stijgende inflatiekosten ontstaat er nu toch een lastige context waarbij de middelen om werknemers verder te ondersteunen beperkt worden. Dat is niet eenvoudig.’

H Rwijs najaar2022

Het zijn inderdaad geen eenvoudige tijden. Allemaal in de put gaan zitten is natuurlijk geen optie. Wat proberen jullie te doen om vooruit te blijven gaan?

‘Bij HRwijs en bij heel Verso geloven we heel sterk in sharing is caring. We geloven in oplossingsgericht verder bouwen op wat wel werkt, om inderdaad niet in de put te blijven zitten. We doen dat onder meer door heel veel informatie beschikbaar te stellen op onze website. Je vindt er een heel uitgebreide database aan tools, heel veel rond het HRbeleid en ook rond andere luiken. Zo zijn er tools om te praten over veerkracht, om te praten over wat mensen energie geeft en wat energie kost. Kijk zeker ook eens bij Vivo naar de Goestinggenerator.’

‘We promoten heel veel dingen die bestaan: weet dat ze er zijn, dat je het zo voor handen hebt. Ze zijn gratis en je kan ze eenvoudig downloaden. Ga er vooral mee aan de slag, dat hoeft dan buiten de tijd die je erin stopt niets te kosten. We helpen ook werkgevers via onze helpdesk waar ze terecht kunnen met vragen of uitdagingen. We bekijken of we zelf kunnen helpen, of we verwijzen door naar externen. We hebben een heel netwerk van experts die we kunnen contacteren als organisaties graag iemand extern in huis halen. En we hebben een uitgebreid vormingsaanbod, bijvoorbeeld de vorming preventie van stress en burn-out zit daartussen, waarbij we ons richten naar de leidinggevenden om rond dit thema beleid en vaardigheden te ontwikkelen.’

H Rscan huis

En dan is er nog jullie fameuze HRscan.

‘Klopt, kijk daar zeker ook eens naar. Met die scan maken we voor organisaties een stand van zaken op van hun HR-beleid. Zo’n scan bestaat uit een online bevraging bij zoveel mogelijk medewerkers. We verwerken dan de resultaten en gaan daarmee terug naar een focusgroep binnen de organisatie. Daar gaan we een halve dag mee aan de slag om de resultaten uit te diepen en het HR-beleid verder uit te werken via een actieplan en prioriteiten. Zo weten organisaties na een halve dag vaak al waar hun HR-beleid staat en waar uitdagingen liggen. Tenslotte bezorgen we hen dan ook een uitgebreid adviesrapport, met tools, experten en subsidiemogelijkheden. En bovendien: heel dat aanbod is ook gratis.’

Dankjewel voor het gesprek, Kirsten. Ongetwijfeld vinden werkgevers de weg naar jullie uitgebreide aanbod.

Zelf een leuk verhaal of inspirerende case om te delen?

Daar maak je onze stafmedewerker communicatie & ledenrelaties altijd blij mee!