Ga verder naar de inhoud

Kristien blogt #1: jouw belangen in 2021

17.12.2021

Van alle dingen die we doen & organiseren om onze leden en de socioculturele sector te ondersteunen en te versterken, is de belangenbehartiging misschien wel het minst gekend. Hoog tijd om daar verandering in te brengen! Want het is op dat niveau dat we jouw stem als werkgever vertolken en mee wegen op toekomstig beleid.

In deze blogreeks neemt adviseur Kristien Musch je mee achter de schermen van intersectorale onderhandelingen, overlegmomenten met de vakbonden en de werkzaamheden van de sociale fondsen. In deze round-up van 2021: VIA6, verenigingswerk en een vooruitblik op een nieuw onderhandelingsjaar.

Het is intussen alweer 9 maanden geleden dat ik de switch maakte van het consulententeam naar de functie van adviseur belangenbehartiging. Hoewel ik al meer dan 19 jaar deel uitmaak van het Sociare-team heb ik toch het gevoel dat ik aan een compleet nieuwe uitdaging begin. Dezelfde organisatie, maar wel een hele andere invulling van mijn dagen. Het verdict na die eerste 9 maanden? Heel blij dat ik de kans kreeg en nog geen dag spijt van de keuze die ik maakte. Maar dat die overstap altijd eenvoudig was, zou ik niet durven zeggen. In coronatijden starten in deze functie waar het informele aspect heel belangrijk is, was zeker niet evident.

Want, little did we know, vorig jaar dachten we dat het einde van de coronacrisis in zicht was. Verkeerd gedacht...Ook 2021 was een jaar met bijna uitsluitend virtuele ontmoetingen, social distancing en op het laatste moment alternatieve oplossingen bedenken. ‘Schakelen’: het moet wellicht één van de meest gebruikte woorden van dit jaar geweest zijn.

En opnieuw werd onze sector in 2021 bijzonder zwaar getroffen. De strenge coronaregels hadden een enorme impact op onze organisaties en hun activiteiten. Daarom zijn wij er ook dit jaar voor blijven ijveren om de tijdelijke werkloosheid door corona te verlengen. En met succes.

Kristien Musch

Habemus VIA

Door de grote zichtbaarheid van de zorgsector in de hele coronacrisis, konden we vorig jaar sneller dan verwacht aan de slag voor de VIA-onderhandelingen en klopten we eind 2020 al een voorakkoord af. Als vertegenwoordiger van meer dan 850 socioculturele werkgevers, hebben we tijdens de besprekingen altijd de belangen van de socioculturele sector vooropgesteld. Na maandenlange onderhandelingen bereikten we met de sociale partners en de Vlaamse regering het definitieve VIA6-akkoord en konden we aan de slag voor de concrete uitwerking op sectorniveau.

Naast een verhoging van de lonen van de werknemers gaan er voor het eerst in de VIA-geschiedenis verhoudingsgewijs veel middelen naar de organisaties, om zich verder te versterken en te professionaliseren. Maar daar stopt het niet. Aandacht voor kwaliteitsvolle loopbanen die betaalbaar zijn en rekening houden met de verschillende levensfasen staat de komende maanden hoog op onze agenda.

Verenigingswerk uitgezwaaid

Nadat het Grondwettelijk Hof het verenigingswerk neergesabeld had, kwam er voor het jaar 2021 een tijdelijke oplossing in de vorm van het verenigingswerk 2.0. De regering wilde zichzelf daarmee de nodige tijd geven om een definitieve oplossing te construeren, die de toetsing door het Grondwettelijk Hof wél zou doorstaan.

De betrokken ministers legden hun oor te luisteren bij de Nationale Arbeidsraad, waar Unisoc de stem van Sociare en onze Franstalige tegenhanger Cessoc liet weerklinken. Het resultaat? Een aanpassing en uitbreiding van artikel 17 van het RSZ-besluit, beter gekend als de 25-dagenregel. Met die uitbreiding van artikel 17 is de opvolger van het verenigingswerk vanaf 2022 gekend.

Ondertussen in de deelsectoren...

Vergaderingen via Teams, opleiding volgen via Zoom, dat zijn we intussen al wel gewend. Maar online netwerken? Dat is het toch niet echt... Online polsen naar de noden in de 13 deelsectoren die de socioculturele sector rijk is, bleek toch een hele uitdaging te zijn. De vinger aan de pols houden doen we traditioneel in ons Overleg Sectorfederaties. Dit jaar kwam dit platform 5 keer samen en het was niet enkel corona wat de klok sloeg. De vertegenwoordigers van de verschillende sectorfederaties kregen er de gelegenheid om bij elkaar te informeren naar gedeelde bekommernissen en tendensen.

2021 was voor het Overleg Sectorfederaties een belangrijk jaar, want net als voor onze Raad van Bestuur hielden we ook hier nieuwe verkiezingen. De twee vertegenwoordigers werden unaniem verkozen en zullen de komende twee jaar de brug slaan tussen het sectoroverleg en de Raad van Bestuur van Sociare.

Samen met De Ambrassade organiseerden we dit jaar opnieuw 4 collegagroepen voor coördinatoren uit het jeugdwerk, waarvan er eentje zelfs fysiek kon doorgaan. Velen hadden elkaar bijna een jaar enkel nog in pixels gezien. Hartverwarmend om te merken hoeveel deugd dat iedereen deed!

C’était au temps où Bruxelles bruxellait

Ook onze Brusselse organisaties vergeten we niet. Sociare zetelt in verschillende overlegorganen en commissies van waaruit we de belangen van onze werkgevers in de hoofdstad behartigen. Zo hebben we binnen Brupartners de nodige adviezen verleend voor de Brusselse coronasteunmaatregelen. En met Bruxeo zitten we in de laatste fase van de onderhandelingen van het nieuwe Brusselse Non-Profit Akkoord.

Wat brengt 2022 ons voor moois?

Een aantal grote topics liggen in 2022 op de tafel. Zo zullen we verder stappen zetten in het IF.IC-traject, een functieclassificatie die uiteindelijk zal leiden tot een nieuw loonhuis in de sector. Streefdatum daarvoor is eind 2023, maar voor we zover zijn, ligt er nog heel wat werk op de plank.

Ook de besprekingen rond de kwaliteitsvolle loopbanen met aandacht voor de verschillende levensfasen zullen we in de loop van 2022 opstarten. Daartoe zijn we nu in het werkgeversoverleg van Verso al voorbereidende stappen aan het zetten.

In Brussel gaan we rond de tafel zitten met minister Gatz om te bekijken hoe we als sector een rol kunnen spelen in de maatschappelijke uitdagingen op het vlak van opleiding, werkervaring, duaal leren en de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt.

De Algemene Vergadering van november tenslotte had ook een stevig inhoudelijk luik, met een sofagesprek rond sociaal ondernemerschap. Wat kan je doen als werkgever als er middelen wegvallen? Hoe verminder je als organisatie de afhankelijkheid van de overheid? Het zijn vragen die, zeker in tijden van besparingen, door ons hoofd spoken. In de komende maanden bekijken we hoe we onze leden kunnen helpen bouwen aan hun financiële gezondheid.

En nu... jingle all the way

Traditiegetrouw sluiten we in de laatste weken van het jaar nog een aantal jaarlijks terugkerende cao’s af. Dat was ook dit jaar niet anders: vorige week zetten we nog onze handtekening onder de cao's rond eindejaarspremie en het sectorpensioen.

Op 24 december klapt team belangenbehartiging even de laptop dicht en gaan we met onze bubbels gezellig aan de bubbels. We kunnen daarbij terugblikken op een gevuld en productief jaar. Om daarna vooruit te kijken en te klinken op een nagelnieuwe jaar, waarin wij met veel goesting jullie belangen zullen blijven behartigen.

Geniet van de feestdagen, en tot volgend jaar!

Kristien

Zelf een leuk verhaal of inspirerende case om te delen?

Daar maak je onze stafmedewerker communicatie & ledenrelaties altijd blij mee!