Ga verder naar de inhoud

"Er moet ruimte zijn om te experimenteren, maar wel binnen duidelijke grenzen."

28.05.2024

“Experimenteren, fouten maken en eruit leren: het maakt deel uit van werken met en voor de jeugd. Ik nam initiatieven toen ik jonger was, die ik nu anders zou doen. Maar dat hoort erbij”, zegt Marius Meremans van N-VA. Hij is Vlaams parlementslid & schepen van Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu in Dendermonde. We spreken met hem af voor een babbel over zijn socioculturele verleden, zijn visie op regionaal cultuurbeleid en het belang van regionale televisie.

Met deze socioculturele verenigingen heb ik een persoonlijke band

“Ik ben van ’67 en was de jongste van vijf. Mijn moeder was lid van de CMBV, het vroegere Markant en mijn broer was actief in de jeugdbeweging. Zelf was ik betrokken bij de Dendermondse Rugbyclub, ik was ook animator bij de speelpleinwerking. Dat engagement is diepgeworteld, ik ben nu nog lid van de KWB en het Davidsfonds, en ook de rugbyclub spreekt mij nog altijd aan als ze ergens op vastlopen”, zegt Meremans met een glimlach.

“De betrokkenheid tijdens mijn jeugd heeft niet alleen mijn persoonlijke ontwikkeling beïnvloed, maar ook mijn kijk op gemeenschapsvorming en politiek. Je merkt dat veel politici hun roots hebben in dergelijke verenigingen. En dat is niet onlogisch. In het verenigingsleven leer je om dingen in groep te bespreken, initiatief te nemen, fouten te maken en daardoor te groeien.”

Marius Meremans s RGB 02 Lowres

Zo kijkt mijn partij naar de socioculturele sector

Sector in verandering

“Je voelt dat het sociaal-cultureel landschap aan het veranderen is.
Vroeger bleven mensen bij een organisatie vanuit een bepaald engagement. Nu kiezen ze veel meer hoe ze hun tijd willen besteden. Ze engageren zich in een bepaalde fase van hun leven, maar als dat wijzigt, dan wijzigt hun engagement ook. En organisaties moeten zich daaraan aanpassen. Maar sommige organisaties blijven gewoon nodig, denk maar aan de vrouwenbewegingen, LHBTIQ+-groepen, milieuverenigingen. Bepaalde issues zijn nog lang niet opgelost.”

Belangrijke rol in de buurt

"Het is belangrijk dat socioculturele organisaties zich focussen op de buurt. Denk maar aan het organiseren van een petanque in een buurt waar de sociale cohesie dreigt te verdwijnen door een nieuw bouwproject. Dit soort kleine initiatieven brengt mensen samen en bieden vooral oudere mensen sociaal contact. Maar ook bijvoorbeeld jeugd- en sportorganisaties brengen op een zeer laagdrempelige manier mensen samen.”

We moeten streven naar een betere, professionele regionale ondersteuning. Mijn oproep zou dan ook zijn: geef hen meer financiële armslag.

Hier liggen volgens mij de belangrijkste uitdagingen en kansen voor de sector

Motor van activering

“Het is een uitdaging voor het sociocultureel werk om verbinding te blijven zoeken in de diverse samenleving. Als we dat nalaten, zal iedereen op zijn eiland belanden. We leven op dit moment in een vrij gepolariseerd, activistisch klimaat. Als we alle groepen willen bereiken, dan moeten we samenwerken met alle actoren die daarbij betrokken zijn. In Dendermonde heb je een organisatie, de Tondeldoos, die mensen bereikt waar onze maatschappelijk assistenten niet binnen geraken. De vrijwilligers weten welke noden die doelgroep heeft, ze werken zeer laagdrempelig, ... Ze zijn de motor van activering, zoals jullie dat noemen. Het probleem is natuurlijk dat de regelgeving te veel de andere kant is uitgegaan. Een minister wil graag cijfers, omdat hij daarop afgerekend zal worden. Maar het klopt dat je in de socioculturele sector niet alles kan meten. Niet alles wat van waarde is, kan je uitdrukken in harde data. Het zal erop aan komen om daar een evenwicht in te vinden.”

Modern personeelsbeleid voeren

“Er komt veel op ons af. Een goed personeelsbeleid voeren wordt complexer, zeker voor de socioculturele sector waar je vaak werkt met mensen die in een moeilijke positie zitten. Het vinden van de juiste mensen is dan nog moeilijker. Ik denk dat er op dat vlak nog ruimte voor professionalisering is bij jullie organisaties. Dus moeten we het management op dezelfde manier ondersteunen als in andere sectoren. Denk maar aan welzijn op het werk, grensoverschrijdend gedrag...
dat zijn allemaal zaken waar we oog voor moeten hebben.”

Als mijn partij na de verkiezingen mee bestuurt, dan wil ik...

... meer armslag geven aan de regionale werking.

“Ook voor de socioculturele sector is het belangrijk om regionaal te bekijken wat de maatschappelijke uitdagingen zijn waar ze mee te maken krijgen. Want de problemen waar ze in het Pajottenland mee kampen, zijn niet dezelfde als die van pakweg het Meetjesland. We moeten streven naar een betere, professionele regionale ondersteuning. Mijn oproep zou dan ook zijn: geef hen meer financiële armslag.”

... dat de socioculturele sector kan blijven experimenteren, maar binnen een duidelijk kader.

“Ja, er moet ruimte zijn om te experimenteren, maar wel binnen duidelijke grenzen. Ik begrijp de frustraties die er zijn, vooral rond de activistische sfeer die er soms hangt. Maar ik ben het ermee eens dat er altijd ruimte moet zijn voor een kritisch middenveld. En we moeten goed kijken naar waar organisaties zich mee bezighouden, wat hun huidige doelstellingen zijn en hoe ze die proberen te bereiken. Het hoeft niet alle- maal meetbaar te zijn, maar we moeten wel de focus behouden op wat echt van belang is.”

Het is een uitdaging voor het sociocultureel werk om verbinding te blijven zoeken in de diverse samenleving. Als we dat nalaten, zal iedereen op zijn eiland belanden.

Op bezoek bij TV Oost

DEELSECTOR: Media

WERKT VANUIT: Sint-Niklaas (redactie) en Antwerpen (tv-faciliteiten)

MEDEWERKERS: 9 journalisten op de payroll, aangevuld met een tiental freelancers. Alleen het personeel op de redactie valt onder PC 329.

DSC03815

TV Oost is een Belgische, regionale televisiezender die regionaal nieuws uit 27 steden en gemeenten uit het oosten van Oost-Vlaanderen tot bij de kijker thuis brengt. De redactie is gevestigd in Sint-Niklaas, voor de opnames en uitzendingen bundelt TV Oost de krachten met zusterzender ATV binnen de exploitatie van De Buren. Tot 2 januari 2007 stond TV Oost beter bekend als Kanaal 3.

Meremans : “Weinig mensen weten dat de regionale zenders ook deels onder de socioculturele sector vallen. En die zenders hebben het niet altijd gemakkelijk gehad de afgelopen jaren. Hun inkomsten uit advertenties zijn fors gedaald, terwijl de kosten voor personeel en energie zijn blijven stijgen. Maar de regionale zenders zijn plantrekkers. Hun redacties zijn de afgelopen jaren sterk gaan inzetten op digitaal en crossmediaal werken. Chapeau, want dat vereist toch heel andere vaardig- heden. Maar het is nodig. Want we leven in tijden van polarisering en fake news, en betrouwbaar regionaal nieuws was nog nooit zo belangrijk dan nu.”

www.tvoost.be

Zelf een leuk verhaal of inspirerende case om te delen?

Daar maak je onze stafmedewerker communicatie & ledenrelaties altijd blij mee!