Ga verder naar de inhoud

"Wat mensen écht gelukkig maakt? Dat zijn relaties met anderen."

28.05.2024

"En laat die relaties nu net de rode draad zijn die doorheen de hele socioculturele sector loopt." We treffen Benjamin Dalle (cd&v), Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, voor dit gesprek bij Growfunding vzw in het hartje van de hoofdstad. En da’s een heel bewuste keuze. “Dat Brussel vaak negatief in het nieuws komt, doet mij soms pijn”, vertrouwt hij ons toe. “Het klopt dat we hier bepaalde problemen hebben. Maar tegelijk gebeurt er hier ook heel veel moois. Als Vlaams minister bevoegd voor Brussel heb ik daar de voorbije 5 jaar een prioriteit van proberen te maken: ervoor zorgen dat innovatieve projecten uit de hoofdstad ook voet aan wal kunnen zetten in de rest van Vlaanderen. Bij Growfunding is dat alvast gelukt, want met hun platform en methodieken zijn ze druk bezig om de rest van het land te veroveren.”

Met deze socioculturele verenigingen heb ik een persoonlijke band

“Ik ben opgegroeid in het West-Vlaamse Damme, ver weg van de hoofdstad. Als kind was ik lid van de scouts in Sint-Kruis, vlakbij Brugge, maar ik ben niet lang genoeg gebleven om leider of groepsleider te worden. Sporten deed ik ook graag, dus ik ben bij heel wat sportverenigingen geweest: van voetbal over roeien tot atletiek en zelfs frisbee. Als twintiger deed ik ook een tijdje vrijwilligerswerk bij de Wereldwinkel. En sinds de komst van onze 3 zonen zijn we thuis ook aangesloten bij de Gezinsbond.”

“Als minister van Jeugd kom ik vaak in contact met jeugdverenigingen. Zo was ik afgelopen weekend nog op het groepsleidingscongres van de KSA, waar 170 groepsleiders bij elkaar kwamen. Hoe zij niet alleen kinderen de tijd van hun leven bezorgen, maar ook nog eens zo’n lokale groep runnen: dat is echt het toppunt van engagement, vind ik. Zo’n ervaring als vrijwilliger, daar pluk je de rest van je leven de vruchten van. Ik snap waarom mensen die in HR of recruitment werken dat belangrijk vinden. Het toont aan dat je sociale skills hebt, dat je geëngageerd bent, dat je in teamverband kan werken.”

Benjamin Dalle s RGB 02 Lowres

Zo kijkt mijn partij naar de socioculturele sector

Geen eiland mentaliteit, maar bruggenbouwers

“In jullie memorandum las ik dat jullie socioculturele organisaties ‘de
maïzena van de samenleving’ noemen. Dat vond ik zo mooi gezegd! Ik heb al ondervonden dat de gezichten achter vzw’s vaak echte verbindingsfiguren zijn. Zelfs lang nadat ze de sector hebben verlaten, zie je dat ze die mentaliteit nog altijd in zich hebben. Het is daarom dat het concept van de Broedplekken zo’n succes is. Dat zijn 12 locaties in Brussel waar socioculturele organisaties de komende jaren de krachten bundelen met collega’s die actief zijn in welzijn, onderwijs en kunst. Ze delen niet enkel een fysieke ruimte, maar gaan ook echt samenwerken en verbinden met de buurt. Muren slopen en out-of-the-box denken: dat is echt iets waar jullie kampioen in zijn.”

Vertrouwen als kernwaarde

"We zijn bij cd&v grote believers van de vrijheid van vereniging. Maar tegelijk vinden we het logisch dat wie subsidies ontvangt, ook aan een aantal vereisten moet voldoen. Toch moeten we ook beducht zijn voor regulitis. Het is zo makkelijk om voor vanalles-en-nog-wat regeltjes te bedenken. Maar eerlijk: een samenleving met nul risico’s? Dat bereik je er niet mee. Zo zijn er de laatste jaren in allerlei sectoren incidenten geweest rond integriteit en grensoverschrijdend gedrag. Naar aanleiding daarvan kreeg ik als minister van Jeugd de vraag of het geen goed idee zou zijn om van alle 100.000 vrijwilligers in het jeugdwerk een bewijs van blanco strafregister te eisen. Maar dat heb ik altijd geweigerd, omdat het een vals gevoel van totale veiligheid geeft. Dan geloof ik meer in de kracht van preventie en vorming. Want onze verenigingen, die weten waar ze mee bezig zijn. Ze zijn ons vertrouwen meer dan waard.”

Mensen die in HR werken, hebben een boontje voor kandidaten die een ervaring als vrijwilliger op hun CV hebben staan. Vaak is dat helemaal terecht.

Hier liggen volgens mij de belangrijkste uitdagingen en kansen voor de sector

Blijven innoveren en vernieuwen

“Veel van jullie leden zijn gevestigde waarden in het socioculturele landschap, die al heel wat mooie dingen hebben gerealiseerd. Hen wil ik uitdagen om zichzelf te blijven heruitvinden en de hand uit te steken naar de vele nieuwe verenigingen die overal ontstaan. Samenwerking is al zo sterk verankerd in jullie DNA, dus ik ben ervan overtuigd dat dat moet lukken. Dat kan trouwens zeker ook op intersectoraal vlak, graag zelfs.”

Nieuwe businessmodellen aanboren

“Socioculturele organisaties zetten de laatste jaren steeds meer in op het uitbouwen van hun eigen financiering, en dat is iets dat we als overheid toejuichen. Ga verder op dat elan. Blijf uitkijken naar nieuwe business- en verdienmodellen, waarmee je extra inkomsten kan genereren, naast die uit subsidies en giften.”

Als mijn partij na de verkiezingen mee bestuurt, dan wil ik...

...bekijken of we de middelen kunnen indexeren

“Ik vind dat als je een subsidiëring toekent, je moet zorgen dat die ondersteuning ook welvaartsvast is. Dus ik snap jullie oproep om de middelen te indexeren, rekening houdend met de inflatie. Op papier sta ik daar zeker voor open. Niet om de besparingen uit het verleden volledig in te halen, dat is financieel gezien niet realistisch. Maar wel voldoende om ervoor te zorgen dat jullie organisaties ook aantrekkelijke werkgevers kunnen blijven. Kanttekening hierbij: we zullen moeten afwachten wat de regeringsvorming brengt. Want enkel wie mee aan onderhandelingstafel zit, kan natuurlijk wegen op de begroting.”

...nadenken over alternatieven voor de av-dagen

“Het is een illusie om te denken dat we dit verworven recht helemaal kunnen terugschroeven. Maar we stellen samen met jullie vast dat die dagen arbeidsvrijstelling voor oudere werknemers in de prak- tijk een enorme impact hebben op de middelen én de werkdruk. Dus ja, hoe ga je daarmee om? Ik denk dat het een goede zaak is om met alle sociale partners na te denken over een nieuwe invulling van dit statuut. Eentje die is aangepast aan de context van vandaag, niet aan die van 20 jaar geleden.”

Een overload aan regeltjes zorgt niet automatisch voor een samenleving zonder” risico’s. Dat is een illusie.

Op bezoek bij Growfunding

DEELSECTOR: Sociaal-cultureel volwassenenwerk

WERKT VANUIT: Brussel

MEDEWERKERS: 8

Hous of Growfunding Lowres

Growfunding is een Belgisch platform voor civic crowdfunding. Ze brengen mensen en middelen samen, om er vervolgens projecten mee te ondersteunen. Als locatie voor dit interview koos Benjamin Dalle voor House of Growfunding: de eventruimte / coworking / broedplek voor beginnende projecten, die de vzw uitbaat aan de Brusselse Anspachlaan.

Dalle : “Growfunding bestaat sinds 2015 en heeft sinds die tijd altijd de vinger aan de pols gehouden in Brussel. Het is een organisatie die pioniert in de hoofdstad, die nieuwe initiatieven snel weet te spotten en ook een belangrijke netwerkfunctie heeft. In de bar maken burgers en stadsprojecten kennis met elkaar en met lokale Brusselse producten. Wat ik knap vind, is dat alle inkomsten van de bar en de verhuur opnieuw geïnves- teerd worden in de lopende crowdfunding campagnes.”

www.growfunding.be

Zelf een leuk verhaal of inspirerende case om te delen?

Daar maak je onze stafmedewerker communicatie & ledenrelaties altijd blij mee!