Ga verder naar de inhoud

30 jaar Sociare: een korte geschiedenis

14.06.2022

In 2022 bestaat Sociare dertig jaar. Hieronder nemen we je in vogelvlucht mee doorheen onze geschiedenis.

Dirk Vermeulen, Directeur Sociare van 1999 tot 2016
Ik kan mij voorstellen dat er bij de opstart niet verwacht werd dat er zo’n organisatie zou groeien. Sociare zet heel de sector op de kaart.

Dirk Vermeulen, Directeur Sociare van 1999 tot 2016

De beginjaren

In de jaren ’70 zorgt de eerste staatshervorming voor een belangrijke subsidiestroom. Het budget gaat voor 90% naar tewerkstelling. In één klap wordt de socioculturele sector een belangrijke werkgever.

Begin jaren ’90 gaan stemmen op om werk te maken van een werkgeversfederatie. De vakbonden ijveren voor de oprichting van een paritair comité voor de overblijvende non-profitsector. Er is een formele vertegenwoordiger voor nodig aan de overkant van de tafel.

De koepels van het sociaal-cultureel werk en enkele andere deelsectoren zorgen daarvoor. Op 22 oktober 1992 ziet de Federatie Werkgevers Sociaal-Cultureel Werk (FWSCW) het levenslicht.

Het FWSCW deelt een bureau met een medewerker van het Sociaal Fonds. Later verhuist de federatie naar de Stevensstraat, waar een kantoorverdieping wordt gehuurd bij … het ABVV.

De eerste jaren nemen leden van het dagelijks bestuur en van de raad van bestuur alle vertegenwoordigingen voor hun rekening. Ze zetelen in paritaire comités, in de sociale fondsen en in de twee intersectorale werkgeversorganisaties van de social profit.

De jaren 2000

Rond de eeuwwisseling zijn er meer dan tweehonderd leden. Voor FWSCW is een belangrijke rol weggelegd om aan haar leden uit te leggen hoe ze de nieuwe regels van de cao’s correct kunnen toepassen.

Dat is de impuls om de dienstverlening uit te bouwen. Vanaf dan is er een eerste lijn waar leden met al hun vragen terecht kunnen. De professionalisering van de sector zet zich door. De federatie speelt daarin een belangrijke rol.

In het jaar 2000 sluiten de sociale partners het VIA-2 akkoord. Het wagonnetje van het paritair comité 329 hangt voortaan aan de grote socialprofittrein. Via de middelen voor managementondersteuning kan het FWSCW verder bouwen aan haar rol.

Nieuwe naam

In 2004 telt de federatie 487 leden en verandert ze van naam. Sociare is geboren. In de volgende vijftien jaar bouwt Sociare haar werking uit op drie terreinen: een degelijke en klantvriendelijke dienstverlening, een kwaliteitsvol opleidingsaanbod en een stevige rol als belangenbehartiger van de socioculturele werkgevers. In 2016 volgt een nieuw wapenfeit: Scwitch wordt geboren.

Vandaag heeft Sociare haar eigen plaats gevonden. In 2021 is het zesde VIA-akkoord een feit. In het voorjaar van 2022 rondt de federatie een nieuwe kaap: er zijn nu meer dan 900 leden. Op naar de volgende 30 jaar.

Lieve Van Hoofstadt, Voorzitter Sociare van 2002 tot 2017
Managen is een complex verhaal geworden, de nood aan ondersteuning bij werkgeverschap blijft groot. Sociare biedt die ondersteuning, en dat is een belangrijke verdienste.

Lieve Van Hoofstadt, Voorzitter Sociare van 2002 tot 2017

Zelf een leuk verhaal of inspirerende case om te delen?

Daar maak je onze stafmedewerker communicatie & ledenrelaties altijd blij mee!