Ga verder naar de inhoud

Advies nodig?

Stoot je als directeur, coördinator of personeelsverantwoordelijke op een concrete vraag die te maken heeft met het inzetten van personeel?

Als Sociare-lid kan je die vraag per mail of telefonisch voorleggen aan ons consulententeam. Een service die is inbegrepen in het lidgeld dat je jaarlijks als organisatie betaalt!

Consulting

Niet alle sociaal-juridische vraagstukken laten zich even makkelijk bespreken per mail of telefoon.

Tijdens een eenmalige consulting bekijken we samen met jou hoe je de wetgeving in jouw organisatie correct kan toepassen, bijvoorbeeld in het geval van een...

 • aanwerving
 • ontslag
 • flexibele tewerkstelling
 • (aanpassing van) het arbeidsreglement
 • toepassing van de loonbarema’s
 • geplande fusie
 • invoering van een glijdend werkstelsel
 • ...

Praktisch

 • Kan online of offline
 • Inbegrepen in het lidgeld: een consulting van een dagdeel per kalenderjaar, tenzij we afspreken op een andere locatie dan bij ons op kantoor. In dat geval brengen we 33 euro verplaatsingskosten in rekening. Volgende consultings worden beschouwd als procesbegeleiding.
 • Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, plannen we deze consultings bij voorkeur online in of bij ons op kantoor in Brussel.

Procesbegeleiding

Nood aan extra ondersteuning? Dan bieden we ook procesbegeleiding aan. Daarbij gaat het vaak om een intensievere ondersteuning of complexe vragen die verder gaan dan onze eerstelijnsdienstverlening.

Bijvoorbeeld:

 • uitgebreide ondersteuning bij de opmaak of wijziging van je arbeidsreglement (eventueel na een eerste gratis consulting)
 • ondersteuning bij de opmaak van een organisatie-cao
 • ondersteuning bij de uitwerking van een loonoptimalisatie

In die gevallen bespreken we de vraag en de ondersteuning die je wenst. In een eventueel intakegesprek gaan we na elke timing haalbaar is.

Praktisch

 • Procesbegeleiding kost 52 euro per begonnen uur. Bij verplaatsingen wordt ook rekening gehouden met de verplaatsingstijd.
 • Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, plannen we deze begeleiding bij voorkeur online in of bij ons op kantoor in Brussel.
De Sociare-consulenten zijn betrouwbare adviseurs voor alles wat draait rond het inzetten van medewerkers. Je mag er bovendien zeker van zijn dat ze je dossier nauwgezet opvolgen, en dat alle informatie die je krijgt up-to-date is

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!