Ga verder naar de inhoud

Vlaams Opleidingsverlof: ook voor digitale opleidingen

24.08.2020

Door de maatregelen rond social distancing om de (weder)opmars van het coronavirus te stuiten, gebeuren opleidingen meer en meer digitaal. Het kan daarbij gaan om rechtstreekse digitale contacten, maar ook om online modules die afgewisseld worden met (online) contactmomenten, het zogenaamde blended learning.

De regelgeving rond Vlaams Opleidingsverlof of VOV werd op enkele plekken gewijzigd om ruimte te maken voor deze coronaproof opleidingen.

Regelgeving & voorwaarden

De regelgeving bepaalt nu dat er recht op Vlaams Opleidingsverlof kan zijn voor een opleiding die bestaat uit:

  • minstens 32 contacturen
  • minstens 32 lestijden in het volwassenenonderwijs
  • of minstens 32 uren opleidingstijd met blended learning.

De definitie van ‘contacturen’ wordt uitgebreid naar zowel lijfelijke als digitale contacturen. Ook opleidingen met blended leren – een afwisseling van contacturen en online, zelfstandig te volgen, modules – kunnen nu onder het kader van Vlaams Opleidingsverlof vallen.

De maatregel is tijdelijk: hij geldt slechts voor het schooljaar 2020-2021. De Vlaamse overheid werkt aan een definitievere regelgeving rond digitale opleidingen voor de schooljaren daarop.


Meer weten over Vlaams Opleidingsverlof?

Raadpleeg ons dossier over VOV of kijk rechtstreeks op de website van de Vlaamse overheid.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van Vlaams opleidingsverlof, Staatsblad 24 juli 2020.

Anderen lazen ook dit:

Loongrens BEV en VOV op 2.987 euro voor schooljaar 2020/2021

Een werknemer die een opleiding volgt en daarvoor betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof opneemt? Je mag het brutoloon van die werknemer tijdens de uren opleidingsverlof die worden genomen, beperken tot een bepaald plafond.

Attest opgenomen betaald educatief verlof bij uitdiensttreding in de loop van het schooljaar

Attest opgenomen BEV wanneer werknemer uit dienst gaat

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!