Ga verder naar de inhoud

Corona: veilig werken tijdens een epidemie of pandemie

04.04.2022

Op 7 maart 2022 werd de nieuwe generieke gids 'Veilig werken tijdens een epidemie of pandemie' van kracht. De sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk schreven de gids.

In de gids vind je preventiemaatregelen die ervoor zorgen dat werknemers in veilige en gezonde omstandigheden kunnen blijven werken tijdens een epidemie of een pandemie, zodat ondernemingen hun activiteiten niet geheel of gedeeltelijk moeten opschorten.

Niet alleen corona

De nieuwe gids gaat niet alleen over de huidige COVID-19 crisis, maar is ook bedoeld voor mogelijke toekomstige epidemieën en pandemieën. De gids maakt het mogelijk voor ondernemingen, sectoren en overheden om soepel in te spelen op verschillende gradaties van besmettingen in de organisatie, de sector of de samenleving. De gids biedt aan werkgevers en sectoren ook de mogelijkheid om de maatregelen goed af te stemmen in functie van de ondernemingscontext.

Drie fases

De generieke gids is opgebouwd uit drie fasen, die kunnen worden geactiveerd op niveau van de organisatie, de sector of de overheid.

  • de waakzaamheidsfase:
    preventiemaatregelen om een epidemie of pandemie onder controle te houden en uitbraken te voorkomen
  • de interventiefase:
    strengere preventiemaatregelen wanneer er sprake is van meerdere besmette personen (clusters) en er uitbraken kunnen ontstaan
  • de kritische fase:
    de meest strenge preventiemaatregelen om uitbraken onder controle te krijgen en verspreiding van het virus af te remmen bij sterk verhoogde circulatie ervan

Als werkgever moet je de bijzondere preventiemaatregelen uit de generieke gids, die passend zijn voor jouw organisatie toepassen vanaf de dag van de afkondiging van de noodsituatie door de Koning tot 2 maanden na de dag waarop de epidemische noodsituatie eindigt.

Twee maanden nazorg

Ook na de beslissing tot beëindiging van de epidemische noodsituatie blijft een virus circuleren in de samenleving en blijft het mensen ziek maken. De nazorgfase van twee maanden is dan ook bedoeld om te voorkomen dat er in de eindfase van de pandemie nieuwe uitbraken zouden ontstaan op de werkvloer, die de gezondheid van (vooral kwetsbare) werknemers in gevaar zouden kunnen brengen. De nazorgfase is ook nodig omdat er in die periode nog altijd een grote uitval mogelijk is van werknemers, die een impact kan hebben op de continuïteit van de activiteiten van de organisaties en ondernemingen.

Aangezien de epidemische noodsituatie werd opgeheven op 11 maart 2022 loopt de waakzaamheidsfase tot 11 mei 2022. Dat betekent je als werkgever tot dan verplicht bent om de bijzondere preventiemaatregelen in acht te nemen die worden bepaald in de waakzaamheidsfase van de nieuwe generieke gids.

Zelf aan de slag?

De naam zegt het al: deze gids is een generiek instrument, dat geen rekening houdt met de sectorspecifieke context. In de socioculturele sector zijn er zo veel verschillende soorten organisaties dat het niet mogelijk is om de gids voor de hele sector in te kleuren.

Maatwerk uitwerken voor je eigen organisatie is misschien nodig. De kans is groot dat je in de bestaande sectorgidsen passende maatregelen terugvindt voor jouw organisatie. Verschillende (deel)sectoren werkten ook plannen en protocollen uit voor een veilige werkplek.

Wil je op maat van je organisatie preventieve maatregelen uitwerken, betrek dan zeker je externe preventiedienst. Zij kunnen je helpen om risicoanalyses op te stellen, en ze kunnen je adviseren over welke de maatregelen passen voor jouw organisatie.
De preventieadviseur-arbeidsarts kreeg trouwens een speciale rol toebedeeld bij het bestrijden van de coronapandemie in ondernemingen en organisaties. Meer over die sleutelrol voor de preventieadviseur-arbeidsarts lees je hier.

Meer weten?

Contacteer ons gerust: 02/503 18 11 of helpdesk@sociare.be

Anderen lazen ook dit:

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona loopt af op 30 juni.

Vanaf 1 juli zullen de werkgevers die tijdelijke werkloosheid willen toepassen binnen hun organisatie terug de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen moeten volgen. Er zijn wel nog een paar versoepelingen voorzien tijdens een overgangsperiode.

We geven je hieronder een overzicht van de voorwaarden, procedure en gevolgen voor de werknemer.

Werken tijdens een hittegolf: waar moet je rekening mee houden?

We worden er tijdens de zomerperiode regelmatig mee geconfronteerd: hittegolven waarbij de temperaturen oplopen tot 30 graden of meer. Wat zijn wettelijk gezien je verplichtingen tegenover je medewerkers? En hoe zit dat als ze telewerken? We zetten het op een rij in dit artikel

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!