Ga verder naar de inhoud

Sectorpensioen paritair comité 329.01: aanvraag vrijstelling bijdrageplicht

22.02.2022

Sinds 2008 betalen werkgevers die ressorteren onder PC 329.01 en geen vrijstelling genieten, een bijdrage voor de sectorale pensioenpijler. Daarmee vormen zij een aanvullende financieringsbron voor het sectorpensioen, naast de dotatie die de Vlaamse overheid jaarlijks, sinds 2006, ter beschikking stelt.

Organisaties kunnen elk jaar een vrijstelling krijgen van de verplichting om de werkgeversbijdrage voor het sectorpensioen door te storten, onder bepaalde voorwaarden. Hoe dat zit en welke documenten je daarvoor nodig hebt lees je hier.

Verder lezen? Deze inhoud is enkel voor leden

Meld je aan of word lid om dit volledig te kunnen lezen of downloaden

Anderen lazen ook dit:

Verhoging van het algemeen minimumloon vanaf 1 september 2022

In juli 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stijgt ook het algemeen minimumloon (of ggmmi) in onze sector nog maar eens in september 2022 met 2%, tot 1.879,13 euro.

Haard- en standplaatstoelagen (vanaf 1 september 2022)

De werknemers van de door de Vlaamse overheid decretaal gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanvulling bij hun baremaloon in de vorm van een haard- of standplaatsvergoeding.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!