Ga verder naar de inhoud

Alles wat je moet weten over Paritaire Comités 329.01 en 329.03

27.05.2020

Bij Sociare richten we ons specifiek op organisaties die behoren tot de Paritaire Comités 329.01 en 329.03. Hoe dat precies in elkaar zit, lees je op deze pagina.

Een paritair comité: wat is dat voor een beest?

Simpel uitgelegd: elke organisatie die werknemers tewerkstelt, behoort tot een paritair comité (afgekort tot PC).

Dit zijn vergaderingen, samengesteld uit afgevaardigden van werknemersorganisaties (‘vakbonden’) en werkgeversorganisaties. Zo’n PC wordt sectoraal georganiseerd en krijgt een nummer. Voor de socioculturele sector is dat 329 en is Sociare de vertegenwoordiger van de werkgevers.

Een paritair comité heeft allerlei beslissings- en verzoeningsbevoegdheden. Maar de belangrijkste bevoegdheid is misschien wel het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) die gelden voor de gehele sector.

Zo kunnen er binnen het paritair comité afspraken gemaakt worden over:

  • verloning
  • arbeidsduur
  • opleiding van werknemers

Deze sectorale cao’s werken aanvullend op de wetgeving. Je kunt er als individuele werkgever niet van afwijken.

Wat is het verschil tussen paritaire comités 329.01 en 329.03?

PC 329.00 is het overkoepelend paritair comité voor de socioculturele sector. Dat is opgedeeld in 3 sub-comités:

  • PC 329.01 voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap
  • PC 329.02 voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest
  • PC 329.03 voor de federale en bicommunautaire socioculturele organisaties.

Twijfel je onder welk paritair comité je valt? Contacteer ons dan gerust voor een advies op maat.

Hieronder kan je er de oorspronkelijke kb's die handelen over de paritaire (sub)comités binnen onze sector op naslaan:

Wie beslist er tot welk Paritair Comité een organisatie behoort?

Dat beslis je zelf als organisatie: het is de werkgever die deze inschatting maakt.

Je kunt daarbij wel het advies van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vragen, maar zij zullen slechts corrigeren of een wijziging voorstellen in die gevallen waarin het echt duidelijk is dat het verkeerde Paritaire Comité werd gekozen. Sommige organisaties zullen zich op de grens tussen verschillende paritaire comités bevinden en een knoop moeten doorhakken.

Anderen lazen ook dit:

Reprobel: hoe zit dat vanaf 2021?

Het raamakkoord dat we sloten met Reprobel loopt tot en met 2020. Door de nieuwe wetgeving reprografie dekt deze inning naast kopieën sinds 2018 ook prints. Je kiest zelf of je organisatie al dan niet op dit voorstel intekent.

En de aangifte voor 2021? Die moet je nu nog niet doen: we wachten hiervoor nog op de publicatie van een kb. Pas daarna gaan de onderhandelingen over een nieuw raamakkoord van start.

Jaarlijkse afrekening sociale maribel: rapportering voortaan via DmfA en mail

Behoort je organisatie tot paritair comité 329.01 en ontvang je sociale maribel middelen? Voor de jaarlijkse rapportering moet je voortaan geen loonstaten meer indienen. Alles verloopt vanaf nu via de DmfA-aangifte en via mail.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!