Ga verder naar de inhoud

UPDATE: Compensatiepremie voor werkgevers uit evenementensector en bepaalde andere sectoren

23.02.2022

De regering heeft beslist om een compensatiepremie toe te kennen aan werkgevers uit de evenementensector en uit bepaalde andere sectoren. De regering wil hiermee deze sectoren ondersteunen en ontslagen ten gevolge van de COVID-19-pandemie vermijden, door de loonkost van de bezoldigde werknemers te verlagen.

We geven je hier een kort overzicht van het toepassingsgebied en de voorwaarden.

Toepassingsgebied

Deze maatregel is van toepassing op de werkgevers

 • uit de privésector en
 • van wie de hoofdactiviteit zich situeert in de evenementensector of
 • op de werkgevers die gesloten zijn voor het publiek in toepassing van het 'pandemie-KB' van 28 oktober 2021, gewijzigd door het besluit van 4 december 2021 en die behoren tot de volgende sectoren:
  • discotheken en dancings
  • binnenspeeltuinen

Werkgevers die hun hoofdactiviteit in de evenementensector hebben:

 • het gaat hierbij meer concreet om de werkgevers uit PC304 aan wie door de RSZ werkgeverscategorie 562 of 662 toegekend werd, hetzij
 • werkgever die een aantal opgesomde activiteiten (op basis van NACE codes) uitoefenen, je kan de opsomming terugvinden in de administratieve instructies van de RSZ
 • de werkgevers die niet vallen onder het PC 304 of de opgesomde NACE-codes, maar die gelijkaardige activiteiten uitoefenen, kunnen ook gebruiken maken van de maatregel als ze kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit, op het vlak van tewerkstelling, zich in de evenementensector situeert.
  • Voor de toepassing van de maatregel kan een evenement beschouwd worden als een georganiseerde gebeurtenis die tijdelijk is en voor een publiek bestemd is. Het evenement kan openbaar of privé zijn. Het kan groot of klein in omvang zijn en het kan recurrent of punctueel plaatsvinden. Een evenement is in ieder geval beperkt in de tijd.

Vooraleer de premie toe te kennen, zal de RSZ de hoofdactiviteit controleren van de werkgever die een aanvraag indient.

Uitbreiding van het toepassingsgebied:

De regeling werd uitgebreid naar werkgevers met een hoofdactiviteit die vooral in binnenruimten plaatsvindt en op basis van de genomen maatregelen moesten sluiten in 2021 en 2022:

 • subtropische zwembaden
 • trampolineparken
 • bowlingzalen
 • snooker- en biljartzalen
 • dartszalen
 • inrichtingen voor paintballgames en lasergames
 • escape rooms

Voorwaarden

Er gelden enkele bijzondere voorwaarden voor het verkrijgen van de RSZ-premie:

 • De premie moet gebruikt worden om de tewerkstelling te behouden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. De RSZ zal later controles uitvoeren op basis van de DmfA van het eerste en tweede kwartaal 2022.
 • Je mag in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 geen bonussen uitkeren aan de leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel.

Bedrag

De premie is gelijk aan het bedrag van de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten voor:

 • hetzij het 2de kwartaal 2021,
 • hetzij het 3de kwartaal 2021,
 • hetzij het 4de kwartaal 2021.

Het meest gunstige bedrag van de 3 wordt toegekend.

Aanvraagtermijn

Om voor de compensatiepremie in aanmerking te komen, moet de werkgever ten laatste op 15 mei 2022 via een beveiligde online toepassing een aanvraag bij de RSZ indienen.

De werkgevers die hun aanvraag vóór 5 maart 2022 indienen, kunnen in aanmerking komen voor een voorlopige premie, berekend op basis van de gegevens van het 2de en het 3de kwartaal 2021, waarbij het hoogste bedrag van de 2 zal worden toegekend. Ze komen vervolgens ambtshalve in aanmerking voor de berekening van de definitieve premie.

In de administratieve instructies van de RSZ (2021/4) vind je de aanpassing van de indiendatum van de voorlopige berekening en een verwijzing naar de digitale applicatie.

Meer informatie

Denk je in aanmerking te komen voor deze premie? Neem dan even contact op met je sociaal secretariaat of contacteer Sociare.

Bij de tussentijdse instructies van de RSZ (2021/4) vind je alvast uitgebreide informatie terug over het toepassingsgebied, de voorwaarden, de berekening en de procedure.

Let wel, de wetgeving moet nog gepubliceerd worden dus al deze informatie is onder voorbehoud.

Bron:

Anderen lazen ook dit:

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona loopt af op 30 juni.

Vanaf 1 juli zullen de werkgevers die tijdelijke werkloosheid willen toepassen binnen hun organisatie terug de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen moeten volgen. Er zijn wel nog een paar versoepelingen voorzien tijdens een overgangsperiode.

We geven je hieronder een overzicht van de voorwaarden, procedure en gevolgen voor de werknemer.

Generieke gids niet langer van kracht

2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, op 11 mei 2022, eindigde voor de werkgevers de verplichting om de maatregelen van de Generieke Gids "Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie” en aanvullende sectorgidsen toe te passen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!