Ga verder naar de inhoud

Premie van Actiris bij aanwerving werknemer na het volgen van een individuele beroepsopleiding (IBO)

02.08.2022

Vanaf 1 januari 2022 kan je een premie aanvragen bij Actiris, als je een werkzoekende wonende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na afloop van zijn IBO aanwerft met een arbeidsovereenkomst. Vroeger werd deze premie toegekend door de RVA, maar deze besliste op 31 december 2021 om de betaling van de premie stop te zetten.

Voorwaarden

Je kan pas van een IBO-premie genieten als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • Er werd een IBO gesloten tussen de werkzoekende, de werkgever en Bruxelles Formation.
  • De opleiding moet minstens een maand en maximum 6 maanden duren.
  • De werkzoekende was op de begindatum van de IBO niet in het bezit van een diploma of getuigschrift hoger onderwijs (tenzij hij op dat moment 45jaar was of ouder).
  • De werkzoekende ontving op het moment van de ondertekening van het opleidingscontract geen inkomen.

Actiris zal deze items verifiëren bij de FOD Sociale Zekerheid via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Bedrag van de premie

De premie bedraagt:

  • 500 euro per maand in geval van een voltijdse overeenkomst. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal maanden dat de persoon met de IBO was tewerkgesteld, met een maximum van 6 maanden;
  • In afwijking van het eerste lid, bedraagt de premie 500, 400, 300 of 250 euro, afhankelijk van het uurrooster van de opleidingsovereenkomst, als de IBO gedurende één maand werd gevolgd.

Aanvraag

Je moet de aanvraag hier online indienen bij Actiris via het daarvoor ter beschikking gestelde formulier.

De aanvraag voor de premie moet uiterlijk binnen de 2 maanden na het sluiten van de arbeidsovereenkomst gebeuren.

Actiris brengt je op de hoogte van zijn beslissing binnen de 20 dagen na ontvangst van de volledige aanvraag. Bij een weigering worden de redenen hiervoor meegedeeld. Het uitblijven van een antwoord binnen deze termijn staat gelijk met een instemming.

Na een positieve beslissing wordt de premie binnen de 2 maanden uitbetaald.

Cumulverbod

De premie wordt niet toegekend als de niet-werkende werkzoekende al een IBO-premie of K-IBO-premie van de VDAB geniet.

Actiris kan in bepaalde gevallen de premie terugvorderen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!