Ga verder naar de inhoud

Je personeel informeren over het ontslag van een ex-werknemer: wat mag je zeggen en wat niet?

15.07.2021

Je ontslaat een werknemer en wil je personeel daarover informeren. Hoe ver mag je daarin gaan?

In een recente beslissing heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zich over die vraag moeten buigen, nadat twee werknemers een klacht hadden ingediend. Ze verweten de werkgever aan de andere werknemers gecommuniceerd te hebben over hun ontslag en de omstandigheden daarvan. De conclusie van de GBA: communiceer enkel wat strikt noodzakelijk is voor een passend personeelsbeleid.

De feiten en de beslissing van de GBA

Twee werknemers worden ontslagen en beiden dienen een klacht in om dezelfde reden: de werkgever zou gecommuniceerd hebben over hun ontslag en over de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot hun ontslag.

De werkgever stelt dat het om een zuiver professionele communicatie gaat die normaal is aan het einde van de arbeidsrelatie.

In haar beslissing herinnert de GBA in de eerste plaats aan het principe van de minimale gegevensverwerking. Dit houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens van werknemers door de werkgever toereikend moet zijn en beperkt moet blijven tot wat noodzakelijk is voor het doel dat je wil bereiken.

Daarna onderzoekt de GBA de communicaties van de werkgever voor beide werknemers.

Bij de eerste werknemer heeft de werkgever via e-mail gecommuniceerd dat de samenwerking met de samenwerking met de werknemer werd stopgezet en dat hij dus niet meer op de werkvloer zou verschijnen. De GBA oordeelt dat dit om een feitelijke mededeling gaat en dus toereikend en noodzakelijk is in een passend personeelsbeleid.

Bij de tweede werknemer gaat de werkgever verder: bovenop de feitelijke mededeling dat de werknemer niet meer op de werkvloer zal verschijnen, bevat de e-mail ook het feit dat de beslissing genomen is na een aantal schriftelijke beslissingen en bijsturingsgesprekken. Dit is volgens de GBA niet toereikend en niet noodzakelijk in een passend personeelsbeleid.

Conclusie

Wat moet je nu onthouden van deze beslissing?

Ten eerste dat je je personeel op de hoogte mag brengen van het ontslag van een werknemer. Een feitelijke mededeling volstaat.

Ten tweede beperk je de communicatie tot wat noodzakelijk is binnen een passend personeelsbeleid: je verwijst niet naar de coaching en bijsturing die het ontslag vooraf zijn gegaan.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat je als werkgever moet, mag en niet mag doen op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens? Check de FAQ's op onze site.

Anderen lazen ook dit:

Syllabus welzijn

De preventieverplichtingen die voortvloeien uit de welzijnswet gelden voor al je werknemers. Als werkgever treft je alle nodige maatregelen die nodig zijn om hun welzijn te bevorderen. Wil je er graag alles over weten? Download dan onze syllabus welzijn.

Deadline: jaarlijks actieplan voorleggen aan Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Elk jaar ga je aan de slag met een actieplan, waarin je de prioriteiten op vlak van preventie en welzijn op het werk blootlegt. Voor 1 november leg je dit voor aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging of de werknemers zelf.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!