Ga verder naar de inhoud

Gebruik van de Sociare-website

  • De informatie op www.sociare.be is bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden.
  • Gebruik van teksten en beelden voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan, mits een correcte bronvermelding: 'Bron: Sociare, socioculturele werkgeversfederatie, www.sociare.be'
  • We stellen deze website zorgvuldig samen en werken die heel frequent bij. Bronnen zijn de wetgeving en andere betrouwbaar geachte informatie. We doen er alles aan om onze informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kunnen we de juistheid en actualiteit van de informatie niet 100% garanderen. Elk geval is specifiek en in zijn context te bekijken.
  • Ook wat betreft de interpretatie en toepassing van de wetgeving maken we gebruik van betrouwbaar geachte bronnen zoals eerdere rechtspraak en rechtsleer. Maar we kunnen de beoordeling van rechtbanken en hoven, die soeverein oordelen, niet voorspellen.
  • Bedenkingen of twijfels bij de informatie kan je steeds aan ons overmaken via info@sociare.be. Leden van Sociare kunnen met hun specifieke vragen en gevallen terecht op helpdesk@sociare.be.

Informatie van derden, producten en diensten

Bij onze informatie linken wij soms door naar websites van derden, producenten en diensten. Ook die informatie volgen wij zo goed mogelijk op. We zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Heb je ergens een link ontdekt die niet meer werkt of waarvan je de juistheid betwijfelt? Laat het weten via info@sociare.be

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Het is aan te raden om af en toe te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Brussel.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +900 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!